Biblia audio

Vechiul Testament Geneza (50)Exodul (40)Leviticul (27)Numeri (36)Deuteronomul (34)Iosua (24)Judecatorii (21)Rut (4)1 Samuel (31)2 Samuel (24)1 Imparati (22)2 Imparati (25)1 Cronici (29)2 Cronici (36)Ezra (10)Neemia (13)Estera (10)Iov (42)Psalmii (150)Proverbele (31)Eclesiastul (12)Cantarea cantarilor (8)Isaia (66)Ieremia (52)Plangerile lui Ieremia (5)Ezechiel (48)Daniel (12)Osea (14)Ioel (3)Amos (9)Obadia (1)Iona (4)Mica (7)Naum (3)Habacuc (3)Tefania (3)Hagai (2)Zaharia (14)Maleahi (4) Noul Testament Matei (28)Marcu (16)Luca (24)Ioan (21)Faptele apostolilor (28)Romani (16)1 Corinteni (16)2 Corinteni (13)Galateni (6)Efeseni (6)Filipeni (4)Coloseni (4)1 Tesaloniceni (5)2 Tesaloniceni (3)1 Timotei (6)2 Timotei (4)Tit (3)Filimon (1)Evrei (13)Iacov (5)1 Petru (5)2 Petru (3)1 Ioan (5)2 Ioan (1)3 Ioan (1)Iuda (1)Apocalipsa (22) Descarca Biblia in format zip:   Calitate buna – 128 kbs Vechiul… Read More ›

Inima-i o taină mare!

Judecați și voi! M-au sunat două persoane. Una alintată de Dumnezeu cu sănatate și bunăstare materială, mi s-a plâns de necazurile pe care le are. Alta, bolnavă, cu soțul bolnav și neputincioasă să iasă singură din impas, m-a sunat să-mi… Read More ›

Recent Posts