Global Warming – minciuni universitare ,,la comadă“

Top University Stole Millions From Taxpayers By Faking Global Warming Research

Photo of Andrew Follett

ANDREW FOLLETT
Energy and Science Reporter

A global warming research center at the London School of Economics got millions of dollars from UK taxpayers by taking credit for research it didn’t perform, an investigation by The Daily Mail revealed.

The UK government gave $11 million dollars to the Centre for Climate Change Economics and Policy (CCCEP) in exchange for research that the organization reportedly never actually did Continue reading

Domnul Isus în Evanghelia lui Marcu – despre plătirea taxelor

VII. Contrazicerea despre plătirea taxelor – Marcu 12:13-17

Un interes de moment a forțat două tabere dușmane să se unească. Fariseii și Irodianii amintiți în text erau dușmani de moarte. Irodianii suportau familia lui Irod și pe romanii care-l așezaseră să domnească peste evrei. Fariseii erau la polul opus, susținând că familia lui Irod uzurpase tronul familiei lui David. La urma urmei, Irod nici măcar nu era evreu, ci edomit. Fariseii erau turbați pentru taxele impuse de romani în țară și erau sufocați de prezența unor astfel de oameni în țara sfântă. 

Alianța de moment dintre aceste două grupări se datora unei capcane pe care veniseră să i-o întindă Domnului Isus. Orice răspuns ar fi dat la întrebarea lor, El ar fi intrat în conflict sau cu Irod sau cu autoritatea romană.

,,Apoi au trimis la Isus pe unii din farisei şi din irodieni ca să-L prindă cu vorba. Aceştia au venit şi I-au zis: „Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi nu-Ţi pasă de nimeni, căci nu cauţi la faţa oamenilor şi înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim?” (Marcu 12:13-15).

Mult mai iscusit decât ar fi putut fi ei vreodată, Domnul Isus a simțit imediat capcana și a Continue reading

Semne bune de moralitate în România – demostrațiile publice ajută!

luni, 24 octombrie 2016

ActiveNews.ro: Proiectul pentru legalizarea parteneriatului civil, RESPINS de Senat

Ȋn urmă cu câteva minute, Senatul, reunit în ședința de plen, a votat cu 68 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 7 abțineri respingerea propunerii legislative privind parteneriatul civil, proiect depus de Remus Cernea.
Pentru această inițiativa legislativă, termenul de adoptare tacită se împlinea joi, 27 octombrie.
Senatul este prima cameră sesizată.
Ȋn susținerea ințiativei sale legislative, deputatul Remus Cernea (foto) le-a declarat senatorilor că „acesta este un proiect cu implicații internaționale” și că „ar curge știri pozitive despre România în presa străină, dacă Senatul ar adopta acest proiect. Mai devreme sau mai târziu, și România va trebui să legifereze parteneriatul civil”, a precizat deputatul.
Continuarea pe www.activenews.ro

Domnul Isus în Evanghelia lui Marcu – despre divorț și recăsătorire

VI. Contrazicerea despre divorț

,,Isus a plecat de acolo şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la El şi, după obiceiul Său, a început iarăşi să-i înveţe.

Au venit la El fariseii şi, ca să-L ispitească, L-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta. 
Drept răspuns, El le-a zis: „Ce v-a poruncit Moise?”

„Moise”, au zis ei, „a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărţire şi s-o lase”.
Isus le-a zis: „Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar, de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa. Şi cei doi vor fi un singur trup. Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”
În casă, ucenicii L-au întrebat iarăşi asupra celor de mai sus. El le-a zis: „Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte faţă de ea şi dacă o nevastă îşi lasă bărbatul şi ia pe altul de bărbat preacurveşte” (Marcu 10:1-12).

El le-ar fi putut spune la fel de bine: ,,La început (Eu) v-am făcut parte bărbătească și … Pe vremea lui Moise (Eu) am acceptat să se dea o carte de despărțire din pricina împietririi inimii voastre … Textul lui Marcu ne propune trei participanți la rezolvarea acestei controverse: Moise, Dumnezeu și oamenii împietriți pentru care Dumnezeu face dispense.

Este clar că problema nu îi interesa doar pe farisei, pentru că, odată intrați în casă, ucenicii I-au cerut Domnului Isus lămuriri. Problema aceasta era și problema lor. Strictețea Domnului Isus i-a făcut atunci să aibe următoarea reacție:

,,Ucenicii Lui I-au zis: „Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos să se însoare”( Mat. 19:10).

De-a lungul istoriei s-au formulat trei variante ale învățăturii creștine despre divorț.

Prima este: ,,Niciodată divorț, deci nici n-avem de ce să amintim despre recăsătorire“. Pe varianta aceasta intransigentă impusă multă vreme de biserica catolică s-a bazat filmul ,,Divorț în stil italian“, care ilustra smecheriile prin care creștinii din Italia le folosesc pentru a ieși de sub teribilele ei implicații.

A doua este: ,,Divorț doar pentru motivele justificate biblic (curvie și părăsirea răutăcioasă a căminului) și recăsătorie posibilă doar în aceste cazuri (Mat. 19:9-10).

Cea de a treia este: ,,Divorț pentru împietrirea inimi și recăsătorire tot pentru împietrirea inimii“. Este varianta teologilor liberali, care nemaigăsind puterea sau dorința de a se împotrivi decadenței, se adaptează la ea. Din pricină că autoritatea Romei nu i-a anulat căsătoria lui cu Catherina de Aragon pentru a se cununa cu o altă femeie care să-i dea un moștenitor de parte bărbătească, regele Henric al VIII-lea a rupt biserica insulară de Biserica catolică în secolul XVI și a pus-o sub autoritatea și la dispoziția mofturilor lui. Așa s-a născut Biserica Anglicană.

(Pentru cei care doresc un comentariu mai amănunțit al acestei controverse, vă ofer unul aici: ,,Divorț și recăsătorire)

Domnul Isus în Evanghelia lui Marcu – despre tradiția ca obstacol

V. Contrazicerea despre tradiție

Acesta a fost un conflict major, cu implicații pentru toate veacurile. Într-o dispută aprinsă, Domnul Isus le-a imputat cărturarilor și fariseilor neglijarea Cuvântului lui Dumnezeu și înlocuirea lui cu ,,tradiții“, numite în text ,,datina bătrânilor“. Este lupta dintre Cuvântul Lui și cuvintele lor, dintre Fiul lui Dumnezeu venit să-i întoarcă pe oameni la Dumnezeu și exponenții unui sistem religios plin de ,,datini“ acumulate de-a lungul vremii.

Ca să fie foarte clar ce-L indignează, Domnul Isus repetă de trei ori aceeași acuzație:

,,Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.’ Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum spălarea urcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea” (Marcu 7:6-8)

,,El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu ca să ţineţi datina voastră“ (Marcu 7:9).

,,Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!” (Marcu 7:13).

 În această contrazicere, Domnul Isus nu este doar purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, ci este Continue reading

Un glas care strigă (iar) în pustie ?

Rabbi Sack’s brilliant speech on Antisemitism silenced the EU

Rabbi Sacks delivered a keynote address in September 2016 entitled ‘The Mutating Virus: Understanding Antisemitism’ in the European Parliament. The speech opened a conference on the future of Jewish communities in Europe hosted by Martin Schulz, President of the European Parliament

Lumina cu LED-uri – nu-i de speriat, dar de știut pentru o bună alegere

How LED Lighting May Compromise Your Health

October 23, 2016 | 211,109 views

By Dr. Mercola

Can light affect your health? In this interview, Dr. Alexander Wunsch, a world class expert on photobiology, shares the hidden dangers of light-emitting diode (LED) lighting that most people are completely unaware of.

In fact, this could potentially be one of the most important video interviews I’ve done, as it has enormous impacts — not only on preventing blindness as you age but it is also a pervasive hidden risk factor for sabotaging your health.

(more)

Letter to a once-great nation: This election is about America, not Hillary

Am primit această scrisoare și o trimit mai departe. Conține speranțele și dezamăgirile noastre, ale celor veniți în America să muncim ca să ne realizăm și descoperim America lui Hillary Clinton și a unui sistem politic înrobitor, creator de dependență și îndreptat ireversibil spre socialism.

By  on October 23, 2016  –  By Victor Jessop

Dear fellow Americans,

I was born in Australia and arrived in New York City for the first time on a cold winter day in January 1975. I spent my first night at the Commodore Hotel, which straddled Grand Central Station and which was later transformed into the impressive Grand Hyatt. It was Super Bowl Sunday and I watched Franco Harris and the Pittsburgh Steelers win the title.

No.

No.

From those first moments and the thrill of feeling the throbbing energy of such a great city, I loved America. Over the past 41 years I have lived and worked in New York City, Upstate New York, Northern Virginia, North Carolina, Northern and Southern California, Oregon, Hawaii and Las Vegas, NV. I have traveled to and through every state except Minnesota, North Dakota and Alaska. In every place and situation I have been awed by the natural beauty, the remarkable accomplishments of a hard working industrious people whose cities and towns, bridges, highways, factories and farms stood as testimonies to the vision and courage of the pioneers who built them … and most of all, the kindness and fundamental goodness of her people. Like every immigrant before me, America opened a doorway for this young man to create a wonderful life for himself and his family.

Then on a warm summer day in Sacramento, Ca. in July 2010, I confirmed my love for and dedication to this country by becoming a citizen.

Now, I am troubled. I know the fundamental goodness and decency of most Americans remains, but something has insinuated itself into the fabric of American society and it is ever so subtly eroding the very foundation upon which this “City on a Hill” and beacon of light and hope in the world was constructed.

In the most simple terms it is Continue reading

Presa ,,liberă“ este roabă la șase familii ultrabogate

Articolul mi-a adus aminte de ,,libertatea presei din România socialistă“Ș România Liberă: ,,Tovarășul Ceaușesc a plecat într-o vizită de lucru“, Scânteia: ,,Tovarășul Ceaușesc se află într-o vizită de lucru“, Flacăra: ,,Aflat într-o vizită de lucru, tovarășul Ceaușescu …“

Trust the media for its “original” and “independent” reporting…? Well…I don’t think so!

1,528,309 Views

6 Companies Own 1500 News Stations, 1100 Magazines, 9000 Radio Stations, And 2400 Publishers.

These 6 Companies Use News Channels To Control Public Opinion.

S-a dus și ultima scuză a doamnei Clinton – ,,de-a rușii și americanii“

Doamna Clinton a spus că nu se coboarp la nivelul unor hoții manipulatoare ale rușilor. Știa că minte, dar n-avea altă replică în fața recentelor dezvăluiri. Iată că sunt publicate adevăratele surse de informare al lui Wikileaks și … nu sunt rușii. Sunt americani democrați care sunt acum asasinați unul după altul … de viitoarea președintă a Americii. Nimic nou!

Julian Assange Reveals Hillary’s Criminals! Hackers Aren’t Russian, They Are Democrat “Whistleblowers”!

Disgruntled Dem employees unhappy the party isn’t living up to its mission are the REAL hackers. And Assange says they’re being MURDERED! Share this EVERYWHERE! Two weeks until election!

Dacă aș fi diavolul … așa aș distruge America

“If I were the devil..”: The Prophetic Words of Paul Harvey from 1965 will Chill you to the Bone

Glenn Beck played some shocking audio from Paul Harwey in 1965. Glen met Harvey and he think he’s “absolutely inspired by God.”

The audio is of Paul Harvey explaining how he would destroy us [America] if he were Satan…

“If I were the devil, I wouldn’t be happy until I had seized the ripest apple on the tree—Thee. So I’d set about however necessary to take over the United States. I’d subvert the churches first—I would begin with a campaign of whispers. With the wisdom of a serpent, I would whisper to you as I whispered to Eve: “Do as you please.” “Do as you please.” To the young, I would whisper, “The Bible is a myth.” I would convince them that man created God instead of the other way around. I would confide that what is bad is good, and what is good is “square”. And the old, I would teach to pray. I would teach them to pray after me, ‘Our Father, which art in Washington…’

And then I’d get organized. I’d educate authors on how to lurid literature exciting, so that anything else would appear dull and uninteresting. I’d threaten TV with dirtier movies and vice versa. I’d pedal narcotics to whom I could. I’d sell alcohol to ladies and gentlemen of distinction. I’d tranquilize the rest with pills.
If I were the devil I’d soon have families that war with themselves, churches that war that themselves, and nations that war with themselves; until each in its turn was consumed. And with promises of higher ratings I’d have mesmerizing media fanning the flame. If I were the devil I would encourage schools to refine young intellects, and neglect to discipline emotions—just let those run wild, until before you knew it, you’d have to have drug sniffing dogs and metal detectors at every schoolhouse door.

Within a decade I’d have prisons overflowing, I’d have judges promoting pornography—soon I could evict God from the courthouse, and then the schoolhouse, and then from the houses of Congress. And in His own churches I would substitute psychology for religion, and deify science. I would lure priests and pastors into misusing boys and girls, and church money. If I were the devil I’d make the symbols of Easter an egg and the symbol of Christmas a bottle.

If I were the devil I’d take from those, and who have, and give to those wanted until I had killed the incentive of the ambitious. What do you bet I could get whole states to promote gambling as the way to get rich? I would question against extremes and hard work, and Patriotism, and moral conduct. I would convince the young that marriage is old-fashioned, that swinging more fun, that what you see on the TV is the way to be. And thus I could undress you in public, and I could lure you into bed with diseases for which there is no cure. In other words, if I were to devil I’d keep on doing on what he’s doing. Paul Harvey, good day.”

Watch:

http://www.video.theblaze.com/shared/video/embed/embed.html?content_id=20240495&topic_id=23385690&width=400&height=224&property=theblaze

H/T: Conservative Post

Wikileaks – Până și ABC vorbește despre ipocrizia democraților corupți

ABC Just Dropped What’s IN the Wikileaks Voicemails… It’s Bad

 

We all know that WikiLeaks released about 20,000 emails in the entire DNC email scandal, but that is not where the story ends.

During the primetime speeches last night at the Democratic convention, they had another thing coming.

This time around, WikiLeaks expanded their releasing materials to voice mails.

Here’s some of what was found in those voicemails and it isn’t good for the Democrats.

There you go.

Special treatment for big donors.

All about the Benjamins for Hillary and the corrupt DNC.

Here’s more.

The release of a trove of embarrassing hacked internal emails and private voice mail recordings reveal not only the unseemly dealmaking involved in recruiting high-dollar donations for political campaigns but also the role fundraising officials play in approving and denying access to President Barack Obama and other top officials.

At least two former U.S. ambassadors called the Democratic National Committee to speak about personal meetings with the president, according to audio recordings of the calls included in the leaks. One is heard on a recording from May for now outgoing DNC Chairwoman Debbie Wasserman Schultz seeking to confirm plans to attend a “small dinner” with Obama. Another had a staffer call DNC fundraising officials for tickets to a St. Patrick’s Day event with the president.

the Democrats are out of luck, and out of legitimate excuses to say the least.

All those years of manipulation and corruption are starting to pile up and thinks aren’t looking up.