Studiu biblic

Meditație pentru Cina Domnului

 Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit – Efeseni 1.13 În ritualul necesar curățirii, din Levitic 14, preotul trebuia mai întâi să pună sângele… Read More ›

Nu te teme, crede numai!

Pe când vorbea El încă, au venit niște oameni de la mai-marele sinagogii, spunând: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învățătorul?“. Dar Isus, auzind cuvântul care fusese rostit, a zis mai-marelui sinagogii: „Nu te teme, crede numai!“.Marcu… Read More ›