Studiu biblic

Credință încercată

L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. (Cântarea cântărilor 5:6) Odată ce Domnul ne-a dat o credinţă mare, se ştie că El o încearcă cu întârzieri lungi. El a îngăduit ca glasul slujitorilor Lui să răsune în urechile lor, ca şi cum… Read More ›

Poziția determină purtarea

Vă îndemn deci eu, cel întemnițat în Domnul, să umblați într-un  chip vrednic de chemarea cu care ați fost chemați. Efeseni 4.1 Legea făcea ca poziția să depindă de umblare. Harul face ca umblarea să depindă de poziție. El ne așază… Read More ›