Studiu biblic

Tiatira 3 – Studii la Bethel

Am încercat marea cu degetul! Până la urmă am patinat doar la suprafață, nereușind să-i port pe cei ce m-au ascultat înspre adâncimile unui subiect mai presant decât ne-ar place să credem: „Adâncimile Satanei“.

PUTERE PENTRU VORBITORI

Coordonatori Bob & Debby Gass „Cei ce se încred în Domnul îsi înnoiesc puterea” (Isaia 40:31) Descriind emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spune: „Vorbitul în public este considerat teama… Read More ›

BINECUVÂNTAREA UNUI TATĂ

coordonatori Bob & Debby Gass „Prin credință a dat Isaac iui lacov și Esau o binecuvântare, care avea în Vedere  lucrurile viitoare.” (Evrei 11:20) Orice copil are nevoie de binecuvântarea tatălui său si fiecare tată trebuie să rostească binecuvântări peste copilul… Read More ›

DE CE ESTE NOCIV PĂCATUL?

coordonatori Bob & Debby Gass „Fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuși…” (Iacov 1:14) Iată pasajul în care Iacov a inserat aceste cuvinte: „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu”. Căci Dumnezeu nu poate fi… Read More ›

Clătinat sau neclintit?

Atunci ei au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudele Lui.Dar au uitat curând lucrările Lui şi n-au aşteptat împlinirea planurilor Lui.Ci i-a apucat pofta în pustie şi au ispitit pe  Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ce cereau; dar… Read More ›