Daniel Branzai

Potopul plinătăților!

Parcurgem duminică seara cu tinerii de la Bethel un raid prin Biblie sub titlul ,,40 de capitole importante din Biblie“. Ele sunt ca niște stâlpi de gard. Toate scândurile gardului sunt importante și lipsa uneia ar face gardul inutil. Totuși, stâlpii… Read More ›

Biblia audio

Vechiul Testament Geneza (50)Exodul (40)Leviticul (27)Numeri (36)Deuteronomul (34)Iosua (24)Judecatorii (21)Rut (4)1 Samuel (31)2 Samuel (24)1 Imparati (22)2 Imparati (25)1 Cronici (29)2 Cronici (36)Ezra (10)Neemia (13)Estera (10)Iov (42)Psalmii (150)Proverbele (31)Eclesiastul (12)Cantarea cantarilor (8)Isaia (66)Ieremia (52)Plangerile lui Ieremia (5)Ezechiel (48)Daniel (12)Osea (14)Ioel (3)Amos (9)Obadia (1)Iona (4)Mica (7)Naum (3)Habacuc (3)Tefania (3)Hagai (2)Zaharia (14)Maleahi (4) Noul Testament Matei (28)Marcu (16)Luca (24)Ioan (21)Faptele apostolilor (28)Romani (16)1 Corinteni (16)2 Corinteni (13)Galateni (6)Efeseni (6)Filipeni (4)Coloseni (4)1 Tesaloniceni (5)2 Tesaloniceni (3)1 Timotei (6)2 Timotei (4)Tit (3)Filimon (1)Evrei (13)Iacov (5)1 Petru (5)2 Petru (3)1 Ioan (5)2 Ioan (1)3 Ioan (1)Iuda (1)Apocalipsa (22) Descarca Biblia in format zip:   Calitate buna – 128 kbs Vechiul… Read More ›

Inima-i o taină mare!

Judecați și voi! M-au sunat două persoane. Una alintată de Dumnezeu cu sănatate și bunăstare materială, mi s-a plâns de necazurile pe care le are. Alta, bolnavă, cu soțul bolnav și neputincioasă să iasă singură din impas, m-a sunat să-mi… Read More ›

Copiii eternității

Un creștin este un om care trăiește la intersecția dintre două lumi, el fiind, în același timp, un om muritor și unul care are viața veșnică. Paradoxul acesta este o realitate la care ne gândim prea puțin. Pentru noi, eternitatea… Read More ›