Samuel – Chemarea ascultării

Samuel – Chemarea ascultării

O carte care nu s-a tipărit, dar este tipăribilă.

Samuel – Chemare la ascultare
Introducers
1. Samuel și Ana 
2. Samuel și casa lui Eli
3. Samuel, Judecători și Rut
4.  Samuel și Saul (1)
Samuel și Saul (2) 
Samuel și Saul (3)
5. Samuel și Domnul Isus
6. Samuel și David (1) 
Samuel și David (2)
Samuel și David (3)
7. Samuel – cavalerul unei triste figuri

Judecători, Rut – Chemare la pocăință
Judecători – Introducere

Judecători – 1. Metoda lui Samuel
Judecători – 2. Otniel, Ehud, Șamgar
Judecători – 3. Debora și Barac
Judecători – 4. Ghedeon
Judecători – 5. Abimelec
Judecători – 6. Tola și Iair
Judecători – 7. Iefta
Judecători – 8.  Ibțan, Elon, Abdon
Judecători – 9. Samson
Judecători – 10: Marea rătăcire din Mica
Judecători – 11. Sodomiții din seminția lui Beniamin

1 reply

Trackbacks

  1. Citirea zilnică – 1 Samuel sau Chemarea ascultării | B a r z i l a i - e n - D a n (Un Barzilai izvorât din Dan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: