Chemarea ascultării – Samuel, cavalerul unei triste figuri

664652684c17ba81d32c7095128cc4ffEste posibil să-ți împlinești slujba cu credincioșie și totuși să fii dezamăgit la sfârșit. Așa i s-a întâmplat lui Samuel.

El a fost dezamăgit de fiii săi, care n-au fost în stare să-i ducă mai departe slujirea pentru că n-au călcat pe urmele lui. Fiii lui Eli fuseseră biruiți de păcatele firii pământești (1 Sam. 2:12-17). Fii lui Samuel au fost biruiți de iubirea de bani:

,,Când a îmbătrânit, Samuel a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioel şi al doilea, Abia; ei erau judecători la Beer-Şeba. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită şi călcau dreptatea. Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel, la Rama. Ei au zis: „Iată că tu eşti bătrân şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale, acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile“ (1 Sam. 8:1-5).

Samuel a sfârșit dezamăgit de poporul Israel, care a cerut un împărat. Nemulțumirea față de fiii lui Samuel n-a fost decât un pretext. Adevăratul motiv a fost lipsa lor de credință într-un Dumnezeu nevăzut și în providența Sa. Au vrut să umble ,,prin vedere“. Și-au dorit în fruntea lor o persoană în carne și oase care să-i conducă în războaie. Toate avertizările lui Samuel despre ,,drepturile“ viitorului împărat n-au avut nici un efect asupra lor. Observați cum Samuel le-a atras atenția cu un împărat uman le va ,,lua“, nu le va da:

,,El a zis: „Iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi.

El va lua pe fiii voştri, îi va pune la carele sale şi între călăreţii lui, ca să alerge înaintea carului lui; îi va pune căpetenii peste o mie şi căpetenii peste cincizeci şi-i va întrebuinţa la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război şi a uneltelor carelor lui.

Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme, de mâncare şi pâine.

Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre şi din măslinii voştri şi o va da slujitorilor lui.

Va lua zeciuială din rodul seminţelor şi viilor voastre şi o va da famenilor şi slujitorilor lui.

Va lua pe robii şi roabele voastre, cei mai buni boi şi măgari ai voştri şi-i va întrebuinţa la lucrările lui.

Va lua zeciuială din oile voastre şi voi înşivă veţi fi slugile lui. Şi atunci veţi striga împotriva împăratului vostru pe care-l veţi alege, dar Domnul nu vă va asculta.”

Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. „Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, ca să fim şi noi ca toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră şi ne va cârmui în războaiele noastre” (1 sam. 8:11-20).

În al treilea rănd, Samuel a sfârșit dezamăgit de împăratul Saul, care n-a ascultat de Domnul și s-a descalificat de la domnie.

,,Samuel a zis: „Pentru ce mă întrebi pe mine, când Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău? Domnul îţi face aşa cum îţi vestisem din partea Lui; Domnul a rupt împărăţia din mâinile tale şi a dat-o altuia, lui David. N-ai ascultat de glasul Domnului şi n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei Lui, de aceea îţi face Domnul aşa astăzi“ (1 Sam. 28:16-18; vezi și 1 Sam. 15:11; 16:1).

Moartea lui Samuel, săvârșită în umbra singurătății, nu este ,,povestită “în Biblie, ci doar ,,amintită“ în trecere:

,,Samuel murise. Tot Israelul îl plânsese şi-l îngropase la Rama, în cetatea lui“ (1 Sam. 28:3).

Mare parte din lucrurile pentru care a lucrat și s-a rugat Samuel n-au ieșit așa cum a sperat el. Asta nu l-a făcut împiedicat să-i rămână credincios lui Dumnezeu până la capăt. Este evident că unii dintre cei care-I slujesc cu credincioșie lui Dumnezeu nu au parte în viața asta de ceea ce oamenii numesc în mod superficial ,,succes“. Dumnezeu are însă o cu totul altă scară de valori, plus o mare și dreaptă … răsplătire.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: