Chemarea tronului

Lecții din Arhivele Regale – studii în cărțile Regi și Cronici

Arhivele regale: Cum se pierde o împărăție? (a)
Arhivele regale: Cum se pierde o împărăție? (b)

1.  O privire generală – Dezbinarea Împărăției
2. Ieroboam – sluga fără stăpân (1 Regi 13:1 – 14:20)
3. Roboam – prea mic pentru o împărăția așa de mare – 1 Regi 14:21-31
4. Abiam, nepotul lui Absalom – 1 Regi 15:1-8
5. Asa da, dar nu așa! – 1 Regi 15:9-24
6. Ieroboam, Nadab, Baeșa, Ela și Zimri – 1 Regi 15:25 – 16:22
7. Omri – micimea unui om „mare“ – 1 Regi 16:23-28
8. Ahab – soțul Izabelei – 1 Regi 16:29-34
9. Un Profet pentru vremea lui Ahab – Ilie Tișbitul – 1 Regi 17
10. Cine nenorocește pe Israel? – 1 Regi 18
11. Cum se tratează o depresie? (I),  (II),  (III) – 1 Regi 19
12. Un Elisei pentru Ilie – 2 Regi 19:19-21
13. Un omor pentru un ogor! – 1 Regi 21
14. O întâmplare neîntâmplătoare – 1 Regi 22
15. Iosafat o lecție pentru copiii robiei – 1 Regi 22; 2 Cron. 17-20
16. Ahazia – înapoi la Baal – 1 Regi 22:51 – 2 Regi 1:18
17. Înălțarea lui Ilie la cer (2 Regi 2:1-14)
18. Ioram – un anonim în umbra lui Elisei – 2 Regi 3:1 – 9:37
19. Patru binecuvântări într-o vreme blestemată – 2 Regi 4:1-44
20. Naaman – Argumente pentru credință – 2 Regi 5
21. Elisei – un om al credinței care face minuni – 2 Regi 6
22. Soarta celor ce nu mai nădăjduiesc în Domnul – 2 Regi 6:24 – 7:20
23. Amintiri sfinte din vremuri de idolatrie – 2 Regi 8
24. Iehu – uraganul divin venit să dezrădăcineze răul din Israel – 2 Regi 9
25. Iehu – uraganul care distruge, dar nu repară – 2 Regi 10
26. Atalia – scorpia cu mușcătura mortală – 2 Regi 11
27. Ioas – Providența salvează linia davidică – 2 Regi 11 – 12; 2 Cronici 22:10-24:27
28. Urmașii lui Iehu – 2 Regi 13 – rugina care mănâncă dinăuntru
29. Amația – un om cu inima împărțită – 2 Regi 14:1-20, 2 Cron. 25:1-28
30. Ieroboam al doilea – o copie trasă la indigou – 2 Regi 14:23-29
31. Onoarea și obrăznicia lui Ozia (Azaria) – 2 Regi 15:1-7
32, Zaharia, Șalum, Menahem, Pecahia, Pecah, rămășițe împărătețti – 2 Regi 15:8-31
33. Osea – cel din urmă împărat al regatului de nord – 2 Regi 17:1-6
34. Samaritenii – chiriașii lui Dumnezeu – 2 Regi 17:24-41
35. Ahaz – un rege care s-a rătăcit de tot – 2 Regi 16:1-20; 2 Cron. 28:1-27
36. Ezechia – un demn urmaș al lui David – 2 Regi 18-20; 2 Cron. 29-32; Isaia 36-39
3
7. Manase – Cel mai rău rege al lui Iuda – 2 Regi 21; 2 Cronici 33:1-20
3
8. Amon – un apendice la domnia tatălui său – 2 Regi 21:19-26
3
9.  Iosia – ultima pocăință dinaintea prăbușirii
40. Regii agoniei regatului lui Iuda: Ioahaz, Ioiachim, Ioiachin și Zedechia
41. Ioiachin – un rege blestemat
42. Zedechia – un rege zdrobit
43. Ghedalia – un dregător care nu poate drege
44. Viața de dincolo de moarte !
45. Postfață

2 replies

Trackbacks

  1. Arhivele regale: Cum se pierde o împărăție? | B a r z i l a i – e n – D a n
  2. Arhivele regale: Cauzele căderii lui Solomon | B a r z i l a i – e n – D a n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: