Daniel Branzai

Chemarea (6) … celui înțelept

Oricât ar pare de ciudat, cartea Proverbe face diferența nu între înțelept și neînțelept, ci între înțelept și rău. Nu cantitatea de cunoștințe îl face pe cineva înțelept, ci motivația și scopul acțiunilor sale.

Râvnă fără pricepere

Acum câțiva ani, când am fost invitat să predic la adunarea adventistă din zonă, am trăit o comedie cumsecade. După ce mi-au mulțumit pentru Biblia cu Explicații și m-au ascultat cu atenție și dragoste, la plecare, o doamnă „bine intenționată“… Read More ›