Teologice

Identitatea absolută !

DEC22018 Identitatea absolută ! A început mai întâi printr-o ofertă: plătiți o sumă anumită și vă spunem din ce strămoși vă trageți. N-am priceput atunci care este ,,șpilul“. Goana după … (continuare)

,,Biserică“ sau ,,adunare“

Noul Testament folosește cuvântul secular ,,eclesia“ (ekklesia) pentru aidentifica părtășia unui grup de credincioși.  El este tradus în limba română de obicei prin ,,biserică“, dar înseamnă de fapt ,,adunare“. Sensul din vechime era că un împărat sau un alt înalt… Read More ›

Salvare – Mântuire – Izbăvire

Limba română este într-o continuă evoluție. Din aceasă cauză, anumite cuvinte cad în capcana nefolosirii sau intră în arhivele arhaismelor. În domeniul creștinismului, termenul ,,mântuire“ și-a pierdut semnificația laică, menținându-și doar semnificația legată de lucrarea de salvare a oamenilor prin Christos…. Read More ›

Cel rău – Diavolul

Cuvântul grec folosit în Noul testament pentru ,,cel rău“ este diabolos, care înseamnă ,,pârâșul“, ,,calomniatorul“. Îl întâlnim astfel în cartea Iov, unde Satan îl batjocorește pe Iov, pretinzând că purtarea lui bună se datorează doar faptului că îi aduce prosperitate…. Read More ›