Termenii sau trăirile tale religioase?

Am invitat niște români din America să vină la unul din „serviciile“ noastre și reacția m-a surprins. Am înțeles că terminologia li s-a părut suspectă, dacă nu stranie. Ei merg la „servici“ la companiile la care lucrează (slujesc), nu la … Biserică!

MI-am dat seama că ne-am izolat de evoluția societății din jur și am păstrat (și uneori păstrăm) cu încăpățânare terminologii betonate în „tradiții pe care nu le recunoaștem“.

Am pus mâna pe telefon și mi-am sunat câțiva păstori colegi. Mi-au confirmat acest automatism sectant, dar n-au știut care îi este sursa.

Gândesc aici cu voce tare câteva idei:

Orice Concordanță biblică ne va convinge că în textul inspirat (și tradus) nu există nici „servicii de închinare“. nici „comitete“, nici „adunări generale“, etc.

Există însă niște terminologii pe care traducătorii s-au silit să le subordoneze bisericii majoritate din România.

Astfel …

 • în loc de „servici divin“ găsim în Biblie „slujba dumnezeiască“
 1. Romani 9:4 Ei sunt israeliţi, au înfierea, slava, legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele, …
 2. Evrei 9:1. Legământul dintâi avea şi el porunci privitoare la slujba dumnezeiască şi la un locaş pământesc de închinare.

Îmi părea nepotrivit când Buni Cocar și David Nicola îmi spuneau la Seminar: „Hai să mergem la slujbă“, dar se pare că ei erau mai „biblici“ decât mine, bucureșteanul obișnuit cu „serviciile divine“.

Este discutarea acestor lucruri o pierdere de timp? S-ar schimba ceva dacă am rearanja înveșmântarea în cuvinte pentru activitățile noastre creștine? Nu știu să dau răspuns la aceste întrebări. Am văzut însă reacția unor români „neduși la biserică“ și mi s-a aprins un bec roșu în evanghelizarea mea printre ei.

Un coleg îmi spune că el a revenit intenționat la terminologia tradițional otodoxă când vorbește cu cei care au acest background. El invită oamenii „la închinare“. Altul, provenit de la creștini după evanghelie, mi-a mărturisit că el cheamă oamenii „la adunare“, iar cei care o conduc nu sunt Comitet, ci activează în „sfatul frățesc“.

Suplimentez aceste căutări ale mele cu două materiale.

Primul vorbește despre conflictele teribile existente în biserica catolică între tradiționaliști și moderniști. Istoric, în adunare, anumite lucruri se întâmplă între oamenii care conduc închinarea și ceilalți din adunare (latreia) și între cei care conduc închinarea și Dumnnezeu (liturghia).

Liturghia sau Latreia

Oricât vi se pare de ciudat și caraghios, disputa dintre clasici si modernisti in catolicism este dacă slujba se face cu fața spre Dumnezeu sau spre oameni. Vezi matale, cum adicălea să stai cu dosul spre Dumnezeu?

Și-n timp ce țara arde, baba se piaptănă de zor …

Al doilea material este o predică-manifest a lui John MacArthur. Am tradus-o cu fratele Google, așa că suportă un efort de înțelegere din partea voastră.

Sunt curios și VREAU să aflu părerile voastre, mai ales în contextul unor nedorite fragmentări în adunările din România.

+++

Iată un extras dintr-o predică a lui John MacArthur despre închinarea creștină:

Ce așteptăm când venim la adunarea sfinților?

Acum, când ai venit aici în această dimineață, ai ajuns la ceea ce noi numim „Fărtășia de închinare”. Și ai intrat într-o clădire pe care o numim „Centrul de Închinare”. Acum patru ani, sau cam așa ceva, când construiam această clădire și o terminasem, și încercam să decid cum am putea-o numi? Au fost prezentate tot felul de opțiuni.

L-am putea numi auditoriu, dar asta nu are deloc deosebire.

L-am putea numi sanctuarul, dar asta nu are sens pentru că Dumnezeu nu locuiește aici.

Am avut alte sugestii pe care le voi lăsa nespuse cu privire la cum le-am putea numi. Dar am simțit că cel mai bun nume posibil ar fi Centrul de Închinare (Worship Center), pentru că atunci când vii aici, vii cu scopul principal de a te închina lui Dumnezeu. Și nu numai că vii la centrul de închinare, ci și la părtășia de închinare. Și când corul cântă, și muzicienii cântă și predica este predicată, nu este că acestea sunt un scop în sine; acestea nu sunt decât stimuli. Iar planul și intenția lor este de a vă face să vă închinați lui Dumnezeu. Și dacă ai mai puțin de atât în ​​minte, ai ratat ideea.

Mi-e teamă că majoritatea oamenilor vin la biserică pentru ceea ce pot primi.  Sunt unii oameni, știi, care doar verifică pagina bisericii și văd cine joacă unde într-o anumită duminică și caută ceea ce cred că le va atrage, sau citează fără ghilimele, „Binecuvântează-i”. Dacă vii la biserică pentru ce poți obține din muzică, sau pentru ce poți obține din predică; dacă vii la biserică pentru faptul că ai vrea să fii binecuvântat, ai ratat ideea. Chiar ai, știi. Pentru că suntem aici să ne închinăm lui Dumnezeu și asta înseamnă a dărui, nu a primi. Venim să-I oferim ceva, nu să primim. Desigur, dacă Îi oferim lauda cuvenită Numelui Său, vom primi din mâna Lui. Căci Biblia spune în cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: „Mai binecuvântat este să” ce? „A da decât a primi.” Deci, există o binecuvântare în a dărui, mult mai mult decât dacă ai veni doar să primești. Dacă ai venit doar să analizezi muzica, sau doar pentru a analiza predica, iar dacă răspunsul tău este, ei bine, am auzit mai bine, și sunt sigur că ai, cel puțin în cazul predicii, ai ratat-o. Tot ceea ce facem este să-ți îndemnăm inima să te închine lui Dumnezeu. Și dacă inima ta este în ton cu Dumnezeu, sincer, ar trebui să fie nevoie de foarte puține îndemnuri, foarte puține.

Cult. O faci când vii? Adică, asta ai în minte? Îți pregătești inima pentru închinare? Când te îmbraci și te urci în mașină și mergi în drum spre acest loc duminică, inima ta este nerăbdătoare să te închine lui Dumnezeu? Ți-ai pus vreodată această întrebare? Ei bine, va trebui să vă puneți această întrebare în această serie. Și o să vă spun chiar de la început care este scopul meu: vreau să vă sprijin într-un colț și să vă forțez să luați o decizie dacă vă veți închina sau nu lui Dumnezeu. Și pentru asta este cu adevărat un predicator, știi. Forțați oamenii să ia decizii.

Există tot felul de puncte de vedere ale predicatorului și voi mărturisi pe care dintre ele o iau de la mine în procesul de a explica acest lucru.

 1. Primul este ritualistul.   Unii dintre voi veniți poate dintr-un fundal al unei biserici mai ritualice, unde rolul predicatorului este doar încă zece minute în liturghie. Își face treaba ca toți ceilalți.
 2. Și apoi, mai este rolul predicatorului ca maestru . Pur și simplu intră și îi bate pe toată lumea și îi intimidează pe toată lumea.
 3. Și apoi este vânzătorul , care folosește amvonul pentru a-și vinde cea mai recentă întreprindere sau pentru a-și promova ultima cauză.
 4. Și apoi, mai este profesorul care pur și simplu aruncă informații care nu au legătură cu viață.
 5. Dar, aș vrea să mă consider un motivator.   Iar obiectivul acestei serii este să te facă să te gândești, în primul rând, la ce este închinarea; în al doilea rând, indiferent dacă o faci sau nu; și în al treilea rând, dacă nu ești, vrei? Și dacă nu, atunci va trebui să negi ceea ce spune Biblia. Acesta este obiectivul predicării: să te forțezi să ajungi la colțul în care nu ai altă alternativă decât să faci ceea ce spune Dumnezeu sau să nu faci ceea ce spune și să știi clar ce ai făcut. Deci, închinarea ne revine și cred că vom vedea unele lucruri pe care poate nu le-am văzut niciodată la fel de clar înainte.

Acum, ce este închinarea? Să vă dau o definiție, pentru început, acum că v-am atras atenția, sper. Ce este închinarea? Definiție foarte simplă, ești pregătit pentru asta?

Onoarea plătită unei ființe superioare. Onoarea plătită unei ființe superioare. Asta e închinare. Un cuvânt foarte simplu de definit. Înseamnă a oferi omagiu, onoare, reverență, respect, adorație, laudă, glorie unei ființe superioare. Sincer, cuvântul din Scriptură este folosit fără discernământ; este folosit pentru oameni care au dat un asemenea omagiu idolilor. Este folosit pentru oameni care au oferit acest fel de omagiu lucrurilor materiale, precum și adevăratului Dumnezeu. Deci, cuvântul în sine nu este un cuvânt sfânt ca atare. Descrie doar onoarea dată unei ființe superioare.

Cuvântul obișnuit din Noul Testament și există mai multe care au implicat în ele ideea de închinare, dar cel mai comun este cuvântul proskuneō , care înseamnă să săruți către, și provine de la acel obicei străvechi de a săruta mâna unui superior. , o persoană se înclină pe pământ, își pleacă capul și sărută mâna. De asemenea, este folosit pentru a transmite ideea de a te închina sau de a te prosternă. Și este ideea că te prosterezi în fața unei ființe superioare cu un sentiment de respect și venerație, respect și onoare și omagiu.

Și într-un context creștin, pur și simplu aplicăm asta lui Dumnezeu. Ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ne prosternam înaintea lui Dumnezeu. Sărutăm mâna, așa cum spune Psalmistul: „Sărută pe Fiul”. Ne închinăm cu respect și cinste înaintea lui Dumnezeu, plătindu-I gloria cuvenită caracterului Său superior.

În esență, închinarea înseamnă dăruire. Este a da onoare și respect lui Dumnezeu și de aceea ne adunăm aici. Nu ne adunăm aici pentru a acorda respect predicatorului sau chiar oamenilor care participă la muzică, deși este bine să ne respectăm unul pe celălalt. În acest moment al experienței noastre ca creștini, toți ne stingem și suntem aici cu un singur scop și anume acela de a-L onora pe Dumnezeu. Și prin tot ceea ce se întâmplă, trebuie să fie stimularea acelei dorințe în inimile noastre de a-L onora pe Dumnezeu. Așa că, dacă vii pentru ceea ce poți obține, sau dacă ai venit să ghiciți, „obțineți o binecuvântare”, ați ratat-o. Ai venit să dai, nu să primești. Și închinarea este o dorință mistuitoare de a dărui lui Dumnezeu. Și mai întâi începe cu dăruirea de noi înșine, apoi a atitudinilor inimii noastre și apoi a bunurilor noastre.

Să văd dacă nu pot ilustra câteva locuri din Scriptură ale acestui gând. Exodul, capitolul 30, oferă o ilustrare grafică, cred, a închinării. În Exodul capitolul 30, auzim instrucțiunile date de Dumnezeu pentru închinarea la cort. Și Dumnezeu le dăduse instrucțiuni clare despre cum trebuia să se desfășoare închinarea în tabernacol și erau multe lucruri care făceau parte din acea instrucțiune care aveau o mare valoare simbolică, erau instrumente de predare grozave. Erau ajutoare vizuale. Una dintre ele este descrisă în capitolul 30 și versetul 34 și cred că aceasta este o înțelegere minunată, minunată. „Domnul a zis lui Moise; Ia la tine mirodenii dulci, stacte, onycha, galbanum.” Și acelea erau elemente disponibile în acea parte a lumii. „Aceste mirodenii dulci cu tămâie curată; și din fiecare să fie aceeași greutate. ” Patru componente în parte egală. „Și fă un parfum, un parfum după arta parfumierului.” Folosește toate abilitățile necesare pentru a lua acele mirodenii și a le transforma într-un parfum, „Climat împreună, pur și sfânt”. Ființă sfântă unică, separată, neatinsă de niciun alt element. „Și să bat asta foarte mic și să-l pui înaintea mărturiei în cortul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine.”

Acum, Dumnezeu spune, puneți-l împreună cu acest parfum și puneți-l în tabernacol unde mă voi întâlni cu tine. „Va fi preasfânt.” Acum, aici este un amestec, un parfum, o tămâie cu miros dulce, este ceea ce este cu adevărat, este tămâie. Și este să fie sfânt. Adică trebuie folosit numai în acest scop în tabernacol. Uitați-vă la versetul 37: „Și în ceea ce privește parfumul pe care îl veți face, să nu vă faceți după compoziția lui: să vă fie sfânt pentru Domnul.” Nu puteți face niciunul pentru uzul dvs. Nu poți avea niciun parfum personal al acestei rețete. Și, versetul 38 spune că, dacă o faci pentru tine, ca să-l mirosi pentru tine, „vei fi nimicit din poporul lui Dumnezeu”.

Acum, știai că există o rețetă de parfum în Biblie? Și știai că a fost probabil cel mai frumos parfum imaginabil? Și că Dumnezeu a spus că ți-ar putea costa viața dacă ai făcut vreodată ceva din asta pentru tine? Spui, ei bine, ce naiba are rostul? Ideea este aceasta: aici era un parfum conceput să fie numai pentru Dumnezeu și când această tămâie s-a ridicat în nările lui Dumnezeu, a fost unică pentru El. Tu spui, ei bine, ce imaginează? Își imaginează închinarea. Acel dar unic, acel parfum care se ridică din inimă către Dumnezeul cel viu și glorios și este ceva ce nu trebuie oferit nici unei alte persoane. Nu trebuie folosit în alt scop. Trebuie să fie un act unic, separat, sfințit, sfânt, care se ridică din inima persoanei până în nările lui Dumnezeu. Este un simbol al închinării. „Când vei veni să Mă întâlnești acolo,

Acum, credeți-mă, iubiților, sunt multe lucruri care se întâmplă despre care oamenii cred că sunt închinare, dar nu sunt. Există un anumit tip de muzică care ne face să simțim că ne închinăm, din cauza sonorității și a stilului ei. Și ne dă un sentiment de liniște și poate câteva piele de găină. Dar adevărul este că s-ar putea să fie ca același stil de muzică, aceeași dispoziție de muzică cu cuvinte care erau total fără Dumnezeu ar putea afecta aceeași emoție în noi. Asta nu este închinare. Închinarea este ceea ce este distinct și numai pentru Dumnezeu și care, în timp ce captează cele mai profunde dintre emoțiile noastre, o face prin cel mai profund adevăr divin. Trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu ca pe o jertfă mirositoare, iar aceasta trebuia să fie expresia simbol în locul de închinare, tabernacol.

Acum, în Noul Testament, aș vrea să vă uitați la Ioan capitolul 12 versetul 1. Și vreau să vă arăt un gând similar. Pe măsură ce parfumul de tămâie s-a ridicat la nările lui Dumnezeu, ea a însemnat închinare. Și aici avem un alt dar parfumat oferit în închinare. De data aceasta, către Dumnezeul viu în formă umană, Domnul Isus Hristos. Versetul 1 din Ioan 12: „Isus cu șase zile înainte de Paștele a venit în Betania, unde era Lazăr”, care fusese mort, pe care L-a înviat din morți. „Și acolo I-au făcut cina; și Marta a slujit; dar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu El. Apoi a luat Mary o liră de unguent de nard, foarte scump.” Cât de costisitor? Probabil un an de salariu doar pentru acea sumă. „Și ea a luat-o și a uns picioarele lui Isus și a șters picioarele Lui cu părul ei; și casa s-a umplut de mirosul mirului.”

Primul Corinteni capitolul 11 ​​spune: „Gloria unei femei este părul ei”. Și așa, ea își folosește gloria pentru cea mai modestă sarcină imaginabilă. Oricine din acea parte a lumii care a spălat picioarele oamenilor ar fi fost considerat cel mai modest sclav. Ea folosește ceea ce este slava ei pentru a spăla picioarele murdare și prăfuite ale lui Isus. Și nu folosește doar apă, ci revarsă cel mai scump parfum. Acum, aceasta este esența închinării. Închinarea este umilitoare de sine, iar închinarea este abundentă în dăruirea ei. Și îți amintești că Mary și Martha erau diferite. Marta slujea mereu și Maria stătea la picioarele lui Isus și Isus a spus: Maria a ales ce? Partea mai bună. Iar Iuda a spus, stai puțin, asta înseamnă 300 de denari de unguent și am fi putut să dăm săracilor. Nu prea îi păsa de săraci; ținea geanta și își dorea cât de mult putea să iasă. Dar Isus a spus: „Lasă-o în pace”. Lasă-o în pace. Este mai bine să te închini decât să dai bunăstare. Asta e corect. Ceea ce îi dai lui Dumnezeu este infinit mai important decât ceea ce îi dai omului, oricărui om. Asta nu înseamnă că nu este important să dăruiești bărbaților; înseamnă că este mai important să dăruiești lui Dumnezeu. Și avem tendința să fim atât de pragmatici. Suntem generația Martha, nu-i așa? Adică, am reglat bine biserica la un sistem și avem programele și întreaga imagine. Noi suntem cei ocupați. Nu suntem generația Marielor. Asta nu înseamnă că nu este important să dăruiești bărbaților; înseamnă că este mai important să dăruiești lui Dumnezeu. Și avem tendința să fim atât de pragmatici. Suntem generația Marthei, nu-i așa? Adică, am reglat bine biserica la un sistem și avem programele și întreaga imagine. Noi suntem cei ocupați. Nu suntem generația Marielor. Asta nu înseamnă că nu este important să dăruiești bărbaților; înseamnă că este mai important să dăruiești lui Dumnezeu. Și avem tendința să fim atât de pragmatici. Suntem generația Martha, nu-i așa? Adică, am reglat bine biserica la un sistem și avem programele și întreaga imagine. Noi suntem cei ocupați. Nu suntem generația Marielor.

Și suntem foarte atenți să nu ne irosim substanțele și avem tendința de a însemna cu mare atenție, chiar și ceea ce îi dăm lui Dumnezeu, mai degrabă decât să vărsăm ceea ce este un salariu de un an și să ne aplecăm cu smerenie pentru a-I șterge picioarele cu ajutorul nostru. păr. Asta e închinare. Și ieșirea din acel parfum a fost esența unei inimi care se închina. Asta caută Dumnezeu. Închinarea adevărată este mai bună decât bunăstarea. Închinarea adevărată este mai bună decât activitatea religioasă, deși este bună. Și bunăstarea este necesară, la fel și activitatea, dar închinarea este mai bună.

Și totuși mă tem că mulți dintre noi nici măcar nu știu ce este închinarea. Presupun că am putea compara închinarea cu slujirea și putem ajuta să o distingem puțin. Suntem foarte orientați spre slujire, nu-i așa? Vorbim despre slujire. Funcționăm în slujire. Suntem foarte ocupați și activi. De fapt, vorbeam zilele trecute de ce se pare că pe măsură ce biserica noastră a crescut, și noi continuăm să creștem, și 60 sau 70 de membri noi se adaugă la biserică în fiecare lună și tot mai mulți oameni continuă să vină. Dar se pare că, în timp ce am crescut numeric, avem mult mai mulți oameni decât am avut vreodată, nu avem neapărat mai mulți oameni aici duminică. Și răspunsul este inevitabil, ei bine, vezi tu, ei sunt atât de activi, au studii biblice acasă, și au asta, și au asta, și așa, da, știi, noi avem am o grămadă de Marthas.

Este atât de ușor să spui, Ei bine, am venit în ultimele trei săptămâni la rând, știi, am destul și voi obține ceea ce îmi trebuie ca să scot din casetă. Oh? Pentru asta ești aici, pentru a obține? Ești aici pentru a ajunge de la John MacArthur? Apoi, John MacArthur a eșuat, pentru că eu sunt aici pentru a da slava lui Dumnezeu. Acesta este timpul pentru a ne închina în adunarea Lui. Și nu poți scoate asta dintr-un magnetofon. Poate că acolo poți fi stimulat, dar nu ca în adunarea corporativă a credincioșilor. Suntem atât de ocupați încât nu ne închinăm așa cum ar trebui. Și cred că nu doar că suntem atât de ocupați, ci că suntem atât de neglijenți și indiferenți față de adevăratul caracter al închinării. Și vom vedea asta pe măsură ce ne parcurgem studiul.

Dar să comparăm acel concept de slujire cu închinarea. Ministerul este foarte important. Trebuie să avem asta. Dar slujirea poate fi privită în acest fel: slujirea este aceea care coboară la noi de la Tatăl prin Fiul, în puterea Duhului, unii la alții. Dumnezeu, prin Hristos, prin Duhul, ne dă daruri spirituale pentru a ne sluji unii altora. Închinarea este opusul. Închinarea începe de la noi, prin Duhul Sfânt, prin Fiul, către Tatăl. Și ambele sunt în echilibru perfect. Trebuie să existe închinare. Dumnezeu caută o închinare spirituală adevărată, acceptabilă. Ai primit acea propoziție? Dumnezeu caută o închinare spirituală adevărată, acceptabilă. Fiecare dintre aceste cuvinte este critic și vei înțelege, sper, fiecare cuvânt până terminăm în deplinătatea lui. Dumnezeu caută o închinare spirituală adevărată acceptabilă.

În Ioan 4, textul pe care îl citim la început, versetul 23: „Vine ceasul și acum este când adevărații închinători”, subliniază că „adevărații închinători”, aceasta este tema acestui text, „se vor închina Tatălui în duh. și în adevăr, căci Tatăl caută ca astfel de oameni să I se închine.” Căci Tatăl caută așa ceva. Dumnezeu caută o închinare spirituală adevărată acceptabilă. Acum, dacă îi dăm asta, trebuie să știm ce este și ne punem întrebarea: ce este închinarea spirituală acceptabilă, adevărată? Și vreau să-ți pui întrebarea: mă închin lui Dumnezeu? Este asta o prioritate pentru mine? Vin cu credincioșie, în mod regulat, cu un angajament profund din inimă de a mă închina lui Dumnezeu? Ca să nu auzi o predică, poți să cumperi o casetă, să stai acasă; ci să se închine lui Dumnezeu. Sunt atât de consumat de acea dorință flămândă de a mă închina lui Dumnezeu, încât mă grăbesc în adunarea poporului Său? Pentru exprimarea închinării?

Și știu că vii. Știu că trupurile voastre sunt aici. Îi văd și sunt un grup minunat de corpuri. Și nu depreciez asta. Corpurile voastre sunt aici, dar mă întreb dacă sufletele voastre sunt aici în adevărata închinare.

Îmi amintește de povestea pe care o citeam despre un misionar care se afla în jungla superioară a Amazonului. Și acest misionar tocmai a fost consumat de această dorință de a ajunge la un alt trib din altă zonă. Și așa, a făcut ca un grup de nativi să-și transporte toate bunurile și materialele în această nouă zonă. Și în zelul lui, el doar îi împingea dincolo de ceea ce puteau susține. Două zile i-a condus prin acea jungla superioară a Amazonului, doar înfuriat. Și au dormit câteva ore și s-au trezit a treia dimineață și nici un băștinaș nu s-a mișcat. Și el a spus: „Trebuie să mergem, trebuie să ne mutăm. Ridică-te, suntem pe drum.” Și nu s-au clintit niciodată. Și s-a dus la șef și i-a spus: „Șef, trebuie să faci ceva. Trebuie să-i punem în mișcare.” Șeful, în felul lui simplu, i-a spus misionarului: „Prietene, pur și simplu așteaptă ca sufletele lor să-și ajungă din urmă trupurile.” Și poate că Dumnezeu a așteptat de mult ca sufletul tău să-ți ajungă din urmă trupul. Corpul tău e aici. E sufletul tău aici? Te închini în duh?

În Psalmul 45 versetul 1 există o afirmație foarte interesantă. Nu trebuie să-l căutați; este doar o simplă afirmație pe care ți-o pot cita. Scrie: „Inima mea clocotește cu o chestiune bună”. Și acesta este un psalm de laudă, mergi până la versetele 10 și 11 din acel Psalm, și este o mare laudă. Iar Psalmistul spune: „Îmi clocotește inima”, iar ebraica este ideea că ceva se fierbe. Și asta este într-adevăr, cred, într-un mod minunat ceea ce surprinde gândul de închinare. Ascultă, închinarea este o inimă atât de încălzită de adevărul lui Dumnezeu, încât în ​​cele din urmă clocotește în laudă. Vezi? Este inima atât de încălzită de adevărul despre Dumnezeu, încât fierbe în laudă. Acesta este adevăratul lucru al închinării. Ei bine, sper că aceasta este o definiție pe care o poți înțelege. Și o veți găsi mai mult definită pe măsură ce trecem prin.

Acum, vreau să ajung la un punct major și vă voi oferi câteva puncte importante prin această serie. Acesta este primul: importanța închinării. Importanța închinării. Vom vorbi despre obiectul închinării, natura închinării, efectul închinării și așa mai departe. Dar, pentru început, importanța închinării. Și vreau să vorbesc despre asta în această dimineață și apoi din nou în seara asta. Vreau să înțelegi cât de important este, și vreau să o pun pe conștiința ta, astfel încât să nu poți fi indiferent față de ea fără a fi direct în sfidarea lui Dumnezeu.

Acum, închinarea este importantă din patru motive, patru motive. Motivul numărul unu: Scriptura o cere, Scriptura o cere prin însuși volumul Scripturii. Ai putea chiar să folosești expresia Scriptura este plină de ea. Închinarea este importantă pentru că Scriptura este plină de ea. În al doilea rând, toată viața este afectată de ea. Toată viața este afectată de ea. În al treilea rând, este tema majoră a istoriei răscumpărătoare. Este tema majoră a istoriei răscumpărătoare. Și în al patrulea rând, este poruncit. Este comandat. Și acesta este un mod mai explicit de a spune numărul unu.

Să ne uităm la numărul unu și în seara asta vom trece prin restul. Primul motiv pentru care spunem că închinarea este importantă este că Scriptura vorbește atât de des despre ea. Cuvântul lui Dumnezeu repetă literalmente, de sute și sute de ori, accentul pus pe închinare. Și putem alege câteva porțiuni selectate, iar acestea sunt pur și simplu selecții dintr-o masă de material biblic. Acum, întreaga carte a Psalmilor ar fi un bun loc de plecare.

Dar să ne întoarcem la capitolul 20 din Ieșire și să vedem când Dumnezeu a început să stabilească niște standarde și niște principii și niște îndrumări, niște porunci, statute, ordonanțe, legi, propuneri. Ce a fost cel mai important pentru El? Dumnezeu dă Cele Zece Porunci, Decalogul, prioritatea dorinței Sale de ascultare a omului și aici începe. Dumnezeu a spus, versetul 2 Exod 20: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei înaintea Mea. Să nu-ți faci nicio imagine cioplită sau nicio asemănare cu nimic din ce este sus în cer sau din ce este dedesubt pe pământ sau din apa de sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos,

Acum, prima poruncă este să te închini lui Dumnezeu și numai lui Dumnezeu. Aia este. În capitolul 34 din Exod și versetul 14, acest lucru este și mai explicit. Și aici se spune: „Căci nu te vei închina altui dumnezeu, căci Domnul, al cărui nume este Gelos, este un Dumnezeu gelos”. Închinarea este atunci prima poruncă. Atunci asta devine pentru noi prioritatea. În Matei 22:37unde tânărul a venit la Isus și a zis: „Care este prima și marea poruncă?” Domnul a spus aceasta: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată sufletul, din toată minte și din toată puterea ta”. Aceasta este prima poruncă. Care este prima poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, sufletul, mintea și puterea ta. Aceasta este pur și simplu partea pozitivă a negativului din Exodul 20. Negativul din Exodul 20 spune: „Să nu ai alți dumnezei”. Aspectul pozitiv din Matei 22 spune: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, sufletul, mintea și puterea ta”. Aceasta este prioritatea pentru existența omului. Omul este făcut să se închine lui Dumnezeu.

Acum, când Dumnezeu a chemat poporul Său, El a stabilit în mijlocul vieții lor un loc de închinare pentru ca ei să se poată concentra asupra acestui lucru. Priviți cel de-al 25-lea capitol din Exodus doar pentru o clipă. Și Dumnezeu le-a dat toate acele instrucțiuni, știți, să construiască acel loc. Ați studiat vreodată instrucțiunile cortului? Doar cu adevărat uimitor. Pe măsură ce au ieșit din Egipt și au început să rătăcească în pustie, Dumnezeu îi chema să se închine. Și așa, Dumnezeu a pus în mijlocul taberei acest cort, acest cort. Este nevoie de șapte capitole din Biblie, 243 de versete, pentru ca Dumnezeu să dea toate standardele și toate măsurătorile și toate mobilierul care urma să facă parte din acel loc. 243 de versuri. Este destul de interesant când te gândești că Dumnezeu dă întreaga creație a universului în doar 31. Dumnezeu este într-adevăr preocupat de închinare.

Și, dând toată prescripția pentru închinare, întreaga intenție a fost ca ei să se poată concentra asupra lui Dumnezeu. Tabernacolul însuși era urât. A fost urât. Adică, nu era frumos de privit. Dar în interiorul cortului era un loc sfânt, iar înăuntrul locașului sfânt era un sfânt al sfintelor, care era un cub perfect. Și în interiorul sfântului sfintelor era Chivotul Legământului. Iar deasupra Chivotului Legământului era ceea ce se numea scaunul îndurării unde marele preot stropea sânge o dată pe an ca ispășire pentru păcatele poporului. Și pe scaunul milei a locuit slava Shekinah a lui Dumnezeu. Și astfel, într-adevăr, cortul a fost numit așa pentru că era locul unde locuia slava lui Dumnezeu: cortul. Și tabăra lui Israel era de jur împrejur și întreaga lor viață privea în centrul atenției acel tabernacol. De fapt, când cortul a fost terminat,

Acum, în Exod 25:22citim aceasta: „Acolo mă voi întâlni cu tine și mă voi vorbi cu tine de deasupra capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi care sunt pe chivotul mărturiei, a tuturor lucrurilor pe care ți le voi da prin poruncă. pentru copiii lui Israel.” Dumnezeu le-a dat un loc de închinare. Știați că în tabernacol nu erau locuri? Nu te-ai dus acolo pentru un serviciu. Nu ai fost acolo pentru un concert. Nu te-ai dus acolo pentru altceva decât pentru a te închina lui Dumnezeu. Dacă ai avut o întâlnire, ai avut-o în altă parte. Acela era un loc de închinare. Și era mai important să ai ca punct un loc de închinare decât un loc de întâlnire. Și în mijlocul acelui loc de închinare era Dumnezeu, revelat în prezența Sa în slava Shekinah, pe scaunul milei dintre aripile heruvimilor și Dumnezeu spune: „Te voi întâlni acolo”. Închinarea a fost prioritatea. Dumnezeu și-a întâlnit poporul acolo.

Și dacă citiți cartea Numeri în primul, la sfârșitul primului capitol, începutul celui de-al doilea capitol și citiți cum Dumnezeu a așezat oamenii în jurul tabernacolului, este cel mai fascinant. Biblia ne spune, cred că este vorba de Numeri 1 despre versetul 52 sau 53, că chiar în afara tabernacolului, cel mai aproape de tabernacol erau preoții. Aceasta este tabăra, tabăra lui Israel pentru toți cei 40 de ani în care au rătăcit, în care preoții erau cei mai apropiați, iar apoi chiar dincolo de preoți erau leviții. Acum, de ce se ocupau preoții? Închinarea și restul leviților erau responsabili de slujbă, de îngrijirea cortului. Și așa, preoții erau lângă ea și apoi leviții, iar apoi pe inelul exterior, afară, au venit toate cele 12 seminții ale lui Israel. Întregul accent al existenței lor era în privința chestiunii de închinare. Aceasta a fost cea mai mare proclamare făcută de Dumnezeu în mijlocul lor. trebuie să fiu venerat.

Chiar și vârsta preoților, conform Numerii capitolul 1 versetul 3, un soldat trebuia să aibă 20 de ani. Când un tânăr ajungea la 20 de ani, putea servi ca soldat. În Numeri 8:24 ne spune că un levit ar putea începe să slujească tabernacolul și templul când a ajuns la vârsta de 25 de ani. Dar, în Numeri 4 versetul 3 se spune că un preot trebuia să aibă vârsta de 30 de ani. soldat la 20, un servitor la 25, un preot la 30. De ce? Foarte simplu: pentru că închinarea era prioritatea și cerea cel mai înalt nivel de maturitate spirituală, pentru că era cea mai mare responsabilitate. O mulțime de oameni implicați în activitate, o mulțime de oameni care luptă luptă. Un alt nivel pentru cei care au slujit, cel mai înalt nivel pentru cei care au adus oamenii să se închine lui Dumnezeu.

Cred că există un alt lucru care susține importanța închinării în ceea ce privește Scriptura și acesta sunt jertfele. Îți amintești în Levitic cum Dumnezeu a prezentat la începutul cărții diferitele daruri pe care oamenii trebuiau să-I aducă? Iar prima ofrandă din toate darurile a fost arderea de tot, arderea de tot. De fapt, chiar altarul însuși, altarul de aramă, a devenit cunoscut drept altarul arderilor de tot, conform Exod 30 versetul 28. Așadar, i-a dat numele. Erau de toate felurile: jertfa pentru ispășire, jertfa pentru vină și erau darurile de cereale și așa mai departe. Dar prima ofrandă menționată este arderea de tot. Și ceea ce este atât de minunat despre asta este pur și simplu acesta: când un evreu își aducea darul lui Dumnezeu, în restul ofrandelor, o parte mergea pe altar și o parte era mâncată. Dar cu arderea de tot, fiecare bucată din ea a fost ars pentru că era în totalitate pentru Domnul. Preotul nu s-a împărtășit la ea și nici păcătosul sau pocăitul nu s-a împărtășit. Și cred că motivul pentru care arderea de tot este pusă pe primul loc este pentru că activitatea prioritară este întotdeauna închinarea, unde totul este oferit lui Dumnezeu. Aceasta este esența închinării; este dedicată individual și numai lui Dumnezeu. Și când templul a fost construit, templul permanent din Ierusalim a fost construit, întregul aspect al închinării a fost dus chiar în acea unitate. Iar accentul era din nou să fie închinarea. unde totul este oferit lui Dumnezeu. Aceasta este esența închinării; este dedicată individual și numai lui Dumnezeu. Și când templul a fost construit, templul permanent din Ierusalim a fost construit, întregul aspect al închinării a fost dus chiar în acea unitate. Iar accentul era din nou să fie închinarea. unde totul este oferit lui Dumnezeu. Aceasta este esența închinării; este dedicată individual și numai lui Dumnezeu. Și când templul a fost construit, templul permanent din Ierusalim a fost construit, întregul aspect al închinării a fost dus chiar în acea unitate. Iar accentul era din nou să fie închinarea.

Deuteronom capitolul 12 versetul 5. Ce spune Dumnezeu? „La locul pe care Domnul Dumnezeul vostru îl va alege dintre toate semințiile voastre pentru a-și pune acolo Numele, să căutați până la locuința Lui și acolo veți veni.” Vino la lăcașul de cult. Asta spune El. Veniți în locul în care Dumnezeu și-a pus numele și acesta, desigur, este Ierusalimul și chiar mai precis, acel sfânt al sfintelor. Și apoi, versetul 6, „Acolo să aduceți arderile voastre de tot”. Aceasta este mai întâi, apoi celelalte jertfe, și zecimii, și darurile mâinilor tale, și jurămintele tale, și darurile tale de bunăvoie și întâii-născuți ai turmelor și turmelor tale. Și acolo veți mânca înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, și vă veți bucura și toți vă veți pune mâna peste voi și casele voastre, în care Domnul Dumnezeul vostru v-a binecuvântat. Vino la templu, spune El.

Îți amintești de Isaia capitolul 6, unde Isaia spune: „În anul în care a murit regele Ozia, l-am văzut și pe Domnul înalt și înălțat, și hainele Lui a umplut templul” și așa mai departe? Și îți amintești că a văzut deasupra tronului lui Dumnezeu heruvimi? Îngerii? serafimii. Și i-a văzut acolo și se spune că aveau șase aripi: „Cu două și-au acoperit fața, cu două și-au acoperit picioarele, cu două și-au zburat”. Cât de interesant că aveau patru aripi legate de închinare și două legate de serviciu.

Închinarea este prioritatea. Și-au acoperit picioarele pentru că era o prezență sfântă. Și-au acoperit fețele pentru că nu puteau privi la slava Lui sfântă. Cu doar doi, s-au ocupat de activități. Închinarea este prioritatea. Nu e de mirare că psalmistul spune în Psalmul 95: „O, hai să ne închinăm și să ne închinăm. Să îngenunchem înaintea Domnului, făcătorul nostru. Căci El este Dumnezeul nostru.” Și asta doar declanșează gândurile tale în Psalm după Psalm după Psalm.

Tu spui, dar John, asta e tot Vechiul Testament. Bine, să mergem la Noul Testament. Romani capitolul 12 și să vedem ce se referă Scriptura din Noul Testament la închinare ca prioritate.  Romani 12:1 și 2 sunt Scripturi foarte familiare. Pavel a dat 11 capitole din minunata Evanghelie a Domnului Isus Hristos, scopul și planul Său răscumpărător pentru lume, mila pe care a avut-o față de oamenii păcătoși. Și apoi spune în versetul 1 al capitolului 12: „De aceea, fraților, vă implor, în baza acestor îndurări ale lui Dumnezeu.” Iată ce vreau să faceți, pe baza întregului adevăr din primele 11 capitole, ce va cere Dumnezeu? „Prezentați trupurile voastre o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, care este a voastră”, ascultați aceasta, „închinare spirituală” – logikēn latreian– închinare spirituală. Puteți scrie asta chiar în marja dvs.

Acum, ascultați-mă cu mare atenție, 11 capitole de doctrină. Pavel a definit creștinul și toate beneficiile lui. Și acum spune, ca răspuns, ce vrea Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu de la tine? Aceasta este ceea ce El a făcut, ce vrea El? Ceea ce vrea El este închinarea spirituală. Vezi acolo? Acest lucru este acceptabil pentru El. Și acel cuvânt acceptabil este un cuvânt foarte important. Este un cuvânt de sacrificiu. Este un cuvânt de închinare. Oricine se închină vreodată unui dumnezeu caută să-i aducă ceea ce este acceptabil. Este în sensul închinării. Și cuvântul apare din nou la sfârșitul versetului 2, „Voința plăcută și perfectă a lui Dumnezeu”. Ce vrea Dumnezeu de la un credincios? El vrea o închinare spirituală acceptabilă. Și începe cu prezentarea trupului ca un sacrificiu viu. Începe cu o prezentare a, și cred că implicată în corp este întreaga persoană, un sacrificiu viu pentru că dacă este, spun oamenii, ei bine, este doar un corp fizic; nu se poate pentru că dăruirea corpului fizic nu este un act de închinare spirituală. Corpul de aici suntem toți; este acel corp care conține acel sine adevărat.

Deci, din cauza marii milostiviri a lui Dumnezeu față de noi, Dumnezeu ne cheamă să ne prezentăm într-un act de închinare venind la un altar, punându-ne acolo într-un act de închinare spirituală. Acum, permiteți-mi să spun simplu: motivul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit pe voi și pe mine a fost pentru ca noi să ne putem închina Lui într-un mod acceptabil. Acesta este ideea. Acum, să trecem la un alt pasaj, 1 Petru 2:5. Și aveți o setare similară aici. În capitolul 1, aveți minunile harului răscumpărător. Aveți măreața declarație din versetul 19 despre sângele prețios al lui Hristos, un miel fără cusur, fără pată. Versetul 18 vorbește despre mântuirea noastră. Versetul 23 vorbește despre noua noastră naștere, despre nașterea din nou. Versetul 2 din capitolul 2 vorbește despre bebeluși nou-născuți care au gustat că Domnul este milostiv. Acum, noi am fost mântuiți, așa spune el, și așa cum spune indivizii mântuiți versetul 5: „Am devenit pietre vii, făcând o casă spirituală”. Am devenit casa vie în care locuiește Dumnezeu. Dumnezeu nu locuiește într-o casă făcută cu mâinile. Dumnezeu nu locuiește într-o clădire făcută din cărămizi și mortar. El trăiește în pietrele vii ale poporului Său. Deci, am devenit casa lui Dumnezeu, o preoție sfântă. Și care este chemarea noastră? Noi, ca sfinți preoți, trebuie să oferim jertfe, aici vine, sacrificiile spirituale. Acesta este un act de închinare acceptabil lui Dumnezeu. Și din nou, termenul de acceptabil are inerent în el conceptul de ofrandă; închinare spirituală, închinare spirituală acceptabilă, adevărată, este oferită pe baza lucrării de transformare a lui Dumnezeu în Hristos.

Deci, puteți vedea, și aceasta este doar o privire pe scurt, că închinarea este importantă. Numărul unu, pentru că Scriptura vorbește atât de des despre asta. Numărul doi și îl voi prezenta pe acesta al doilea. Al doilea motiv pentru care este important să te închini este că toată viața, atât acum, cât și pentru totdeauna, depinde de asta. Închinarea nu este un adițional la viață; închinarea este în centrul vieții. Vedeți, oamenii care se închină lui Dumnezeu în mod acceptabil intră în viața veșnică. Oamenii care nu se închină lui Dumnezeu în mod acceptabil intră în moarte veșnică. Deci, închinarea devine atunci cheia. Închinarea devine atunci nucleul. Timpul și eternitatea sunt determinate de natura închinării unei persoane. Modul în care te închini este reflectorizant și determinant în destinul tău. Acum, există doar două feluri de închinare pe care le poți oferi, într-adevăr. Poți fie să oferi o închinare acceptabilă, fie ce? Închinare inacceptabilă. Și masa lumii oferă o închinare inacceptabilă. Dumnezeu nu o va accepta. Biblia este explicită în acest sens. Și există oameni astăzi care vor să ne spună că în cele din urmă toată lumea va fi salvată. În cele din urmă, toată lumea va fi acceptată de Dumnezeu. Nu este adevarat. Nu este adevarat. Biblia nu spune asta. Biblia spune că există închinare acceptabilă și există închinare inacceptabilă.

Acum, să vorbim despre închinarea inacceptabilă. Există patru feluri. Am de gând să vorbesc despre unul în această dimineață, iar restul îți voi da în seara asta. În primul rând, primul fel de închinare inacceptabilă este închinarea zeilor falși, închinarea zeilor falși. Asta este inacceptabil. Oamenii spun, ei bine, toți acei oameni săraci de acolo care își închină zeii. Vor fi bine până la urmă pentru că au fost sinceri. Nu, nu vor. Este inacceptabil pentru Dumnezeu să se închine unui non-dumnezeu pentru că nu există un alt Dumnezeu, iar Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Și El nu va tolera închinarea altuia. El spune: „Slava Mea nu voi da altuia”. Și totuși, lumea se închină la zei falși.

Priviți la Romani 1 și amintiți-vă de ceea ce am învățat în studiul nostru despre Romani. Versetul 21: „Când L-au cunoscut pe Dumnezeu”, vorbind despre neamul omenesc, „Când L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit”. Acum, sincer, asta înseamnă doar că ei nu s-ar închina Lui. Ei nu Îi vor da slavă. Ei nu L-au lăudat. Ei nu I-au mulțumit. Ei nu I-ar oferi omagiu și adorație. Ei au refuzat să se închine lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus: „Este inacceptabil”. Așadar, în versetul 24: „Dumnezeu i-a lăsat în necurăția lor și în ticăloșia lor și în păcătoșenia lor”. A fost inacceptabil. De fapt, ce sa întâmplat? „Când au refuzat să se închine lui Dumnezeu”, se spune în versetul 23, „au început să facă chipuri ca oameni stricăcibili și păsări, fiare cu patru picioare și târâtoare”. Au apelat la idoli. Ascultă, toată lumea se închină cuiva. Toată lumea se închină undeva. Chiar și un ateu se închină. Cui se închină un ateu? Se. El este suprem. Toată lumea se închină.

Și când oamenii îl resping pe Dumnezeu, atunci, foarte des, se vor închina zeilor falși. Vor inventa zei. Și, desigur, acesta este ceea ce Dumnezeu a interzis în prima poruncă, că ar trebui să existe alți dumnezei, dar oamenii fac asta. Și practic există mai multe feluri, două feluri. Primul este ceea ce ați numi zei materiali sau zei pământești. Ele nu sunt considerate în mod specific ca divinități; oamenii se închină doar lumii materiale. Cred că acest lucru este ilustrat minunat în cartea lui Iov, în versetul 24 din capitolul 31. Și spune așa: „Dacă am făcut din aur nădejdea mea, sau dacă aș spune aurul fin: „Tu ești încrederea mea.” Acum. , iată un om care se închină la aur. El se închină la bani. Își venerează bogăția materială. „Dacă mă bucur pentru că averea mea a fost mare și pentru că mâna mea a căpătat mult, dacă am văzut soarele când strălucea sau luna umblând în strălucire și inima mea a fost ademenită pe ascuns sau gura mea mi-a sărutat mâna, și aceasta era o nelegiuire care trebuia pedepsită de judecător, pentru că aș fi lepădat de Dumnezeu, care era deasupra.” Dacă mă închin la ceea ce am, dacă mă închin în lumea mea mică, dacă merg sărutându-mi propria mână, l-am lepădat pe Dumnezeu. Dar bărbații fac asta. Ei se închină zeilor propriilor lor creații, zeilor lumii materiale.

În Habacuc, știi, se vorbește despre caldeenii răi și se spune că, acest lucru este interesant, Habacuc 1:16 : „Ei jertfesc la mrejele lor și tămâie la mâna lor”. Ce naiba este asta? Ei bine, mai devreme spunea că ei îi fac pe oameni ca peștii mării și ei ies cu armatele lor și prind oameni în plasa lor, și îi prind în târât și îi trag înăuntru și își închină plasa. Cu alte cuvinte, ei se închină zeului puterii armate. Ei se închină zeului puterii. Deci, oamenii pot face zei din putere. Ei pot face zei din aur sau bogăție. Ei se pot face dumnezei și merg pur și simplu sărutându-și mâna tot timpul, aducându-și un omagiu. Aceștia sunt zeii pământului, zeii materiale. Dar când oamenii îl resping pe adevăratul Dumnezeu, ei se vor închina altui dumnezeu.

Și apoi, unii dintre ei vor formula zei supranaturali, zeități, presupuse zeități. Și Dumnezeu a spus: „Acest lucru este inacceptabil”. În Deuteronom 4:14„Și Domnul mi-a poruncit în vremea aceea să vă învăț legile și poruncile”, spune Moise. „Le-ai putea face în țara pe care mergi să o stăpânești.” Dumnezeu mi-a spus ce să-ți spun. „Aveți deci mare grijă la voi înșivă.” El spune, acum, vreau să fii avertizat despre un lucru. Ascultă asta, cel mai interesant. „Căci n-ai văzut nicio asemănare în ziua în care Domnul ți-a vorbit în Horeb din mijlocul focului.” Acum, vă amintiți ziua în care Dumnezeu a vorbit din mijlocul focului de pe muntele Horeb? Nu ai văzut nicio asemănare. Cu alte cuvinte, nu ai văzut nicio formă pentru Dumnezeu. Nu ai văzut nicio reprezentare a lui Dumnezeu. Nu ai văzut nicio imagine a lui Dumnezeu, deloc. De ce? Pentru că Dumnezeu nu dorește niciodată să fie redus la nicio imagine, niciodată. Și el spune când Dumnezeu a apărut,

Acum, dacă în mintea ta te gândești la Dumnezeu ca la un bătrân cu barbă așezat pe un scaun, asta e rău. Cineva a spus: „Idolatria nu începe cu un ciocan, ea începe cu mintea.” Și pe măsură ce începi să-L concepi pe Dumnezeu în termeni improprii, în cele din urmă vei face ca Dumnezeu să fie creat în termeni improprii. Iar idolarul care își ia ciocanul și dalta și formează un zeu din lemn, formează zeul care este în mintea lui de la început. Când mă gândesc la Dumnezeu, nu mă gândesc la El în nicio imagine; Nu am nicio imagine mentală a lui Dumnezeu. Oamenii m-au întrebat asta. Când te gândești la Dumnezeu, ce vizualizezi? Absolut nimic. Nu am nicio imagine mentală a lui Dumnezeu. Nu am nicio concepție vizuală despre ceea ce este Dumnezeu. Și spun că, prin harul lui Dumnezeu, să nu-L reduc pe Dumnezeu la vreo imagine.

Și așa, spune el, nu vă permiteți să vă gândiți la Dumnezeu în acești termeni. Versetul 16, „Ca să nu stricați și să faceți chip cioplit”. Și exact asta au făcut. O imagine dintr-o asemănare masculină sau feminină, sau o fiară, sau o pasăre înaripată, sau un târâtor sau un pește. Și știi că toate națiunile din jur au avut astfel de zei. Știați că filistenii aveau un zeu care era jumătate om, jumătate pește? Era o sirenă în sens invers. Foarte tipic. Nu face asta, ca nu cumva să-ți ridici ochii spre cer și când vei vedea soarele și luna și stelele și oștirile cerului, să fii mânat să te închini lor. Și au făcut asta. Ei s-au închinat soarelui și stelelor și îngerii și, spune el, nu o faceți.

Deci, nu era loc pentru asta. În Noul Testament se spune că lucrurile pe care neamurile le-au jertfit, 1 Corinteni 10, le-au jertfit demonilor. Dacă faci astfel de zei, vei ajunge să te închini demonii care se înfățișează pe acei zei despre care crezi că există.

Deci, există o închinare inacceptabilă la Dumnezeu. Iar primul fel de închinare inacceptabilă este închinarea zeilor falși. Și în tot Vechiul Testament acest lucru este condamnat. Vreau doar să trag gândurile noastre la concluzie punându-vă să vă întoarceți la Isaia capitolul 2 versetul 6. Și iată comentariul lui Isaia despre ceea ce se întâmpla printre poporul său. Ei părăsiseră poporul, casa lui Iacov. Ei au devenit, versetul 6 din Isaia 2, „plini de obiceiuri de la răsărit”. Ei lăsaseră să intre filozofiile și religiile false ale răsăritului. „Și erau implicați în ghicitori”, ca filistenii, mediumi și spirite familiare consultante și toate acestea, „și s-au bucurat de copiii străinilor”. În loc să rămâi izolat și pur, îngăduiseră tuturor străinilor cu toţi zeii lor străini să le invadeze gândirea şi închinarea. „Țara lor este plină de argint și aur și comorile lor nu au niciun sfârșit. Țara lor este plină de cai, și carele lor nu se termină.” Nu pentru că nu au fost binecuvântați de Dumnezeu; nu pentru că erau prosperi. „Țara lor este, de asemenea, plină de idoli și s-au închinat lucrării propriilor mâini, ceea ce au făcut-o degetele lor. Și omul de rând se închină, iar omul mare se smerește, de aceea nu-i ierta.” Apoi, îi avertizează: ar fi bine să te târăști pe o stâncă și să te ascunzi în pământ de frica Domnului și de slava măreției Sale. nici căruțele lor nu au sfârșit.” Nu pentru că nu au fost binecuvântați de Dumnezeu; nu pentru că erau prosperi. „Țara lor este, de asemenea, plină de idoli și s-au închinat lucrării propriilor mâini, ceea ce au făcut-o degetele lor. Și omul de rând se închină, iar omul mare se smerește, de aceea nu-i ierta.” Apoi, îi avertizează: ar fi bine să te târăști pe o stâncă și să te ascunzi în pământ de frica Domnului și de slava măreției Sale. nici căruțele lor nu au sfârșit.” Nu pentru că nu au fost binecuvântați de Dumnezeu; nu pentru că erau prosperi. „Țara lor este, de asemenea, plină de idoli și s-au închinat lucrării propriilor mâini, ceea ce au făcut-o degetele lor. Și omul de rând se închină, iar omul mare se smerește, de aceea nu-i ierta.” Apoi, îi avertizează: ar fi bine să te târăști pe o stâncă și să te ascunzi în pământ de frica Domnului și de slava măreției Sale.

Erau idolatri. Ezechiel 8 spune că ei s-au închinat soarelui. Acesta este poporul lui Dumnezeu. Păgânii se închinau la orice se puteau gândi. Zeii au proliferat peste tot. Și este adevărat astăzi. Fiecare religie care nu discerne corect pe Dumnezeu se închină zeilor falși. Și fiecare materialist, orice ateu nereligios, agnostic care nu ar întuneca ușa vreunei religii, venerează vreun zeu material din propria sa invenție, chiar dacă este el însuși. Este inacceptabil pentru Dumnezeu. Al naibii sufletul.

Ați citit în cartea Faptele Apostolilor acea declarație minunată a lui Pavel în capitolul 17 versetul 29. El spune, cum ați putea crede că Dumnezeu este făcut din argint, piatră și lemn, când sunteți de la Dumnezeu? Nu ești argint, piatră și lemn, nu-i așa? Cum ai putea crede că inițiatorul tău ar fi așa? Nu știi că like produce like? Pare de bază pentru filozofie. Și apoi, în capitolul 19 versetul 27, el spune: „Întreaga lume s-a închinat Dianei”, acea fiară urâtă și neagră, cu aspect de vacă, la care ei s-au închinat. Se presupune că a căzut din cer, de la care papile care atârnau jos, lumea întreagă trebuia să-și suge viața. Și puteți citi în Apocalipsa capitolul 13 despre cum se vor închina fiarei și profetului mincinos, iar mai târziu se vor închina marii curve călare pe fiară. Și mai târziu, ei se vor închina sistemului economic fals numit Babilon. Ei își vor venera economia, banii și politica lor și totul se va prăbuși.

Deci, modul în care te închini îți afectează eternitatea. Iar primul fel inacceptabil de închinare este genul de închinare a zeilor falși. Al doilea fel de închinare inacceptabilă este închinarea la adevăratul Dumnezeu într-un mod greșit, închinarea la adevăratul Dumnezeu într-un mod greșit. Și vom vedea asta în seara asta și multe alte lucruri. Și sper că veți fi aici, pentru că cred că Dumnezeu ne vorbește într-un mod special în aceste adevăruri. Să ne rugăm.

Tatăl nostru, știm că Tu trebuie să fii venerat și că Tu trebuie să fii adorat ca o prioritate a vieții noastre. Aceasta nu este o opțiune. Acesta nu este ceva ce putem alege și alege. Ne-ai chemat să Te închinăm. Și Doamne, Îți cerem iertare pentru acele atâtea ori când am venit aici și nu ne-am închinat, sau când nici nu am venit deloc, când am fost atât de indiferenți. Acele vremuri în care am căutat doar ceea ce ne binecuvântează, ne hrănește, ne umple și nu am căutat ceea ce te-ar slăvi pe Tine. Când am căutat propria noastră bucurie și nu slava Ta. Când am căutat propria noastră plăcere și nu măria Ta. Când noi, în felul nostru mic creștin, ne-am închinat mai degrabă nouă înșine decât Ție. Ajută-ne să cunoaștem importanța închinării spirituale adevărate și acceptabile pe care o cauți, și ne rugăm ca, pe măsură ce privim înainte la restul acestor mesaje, ele să ne schimbe viața. Și dacă sunt aici, Doamne, unii care nu L-au cunoscut pe Hristos și, prin urmare, nu au nicio capacitate de a se închina Ție, aceia care s-au închinat unor dumnezei falși, sau s-au închinat lui Dumnezeu potrivit într-un mod greșit, sau orice altă formă inacceptabilă, noi roagă-te ca astăzi să vină la Isus Hristos, să fie curățiți și curățiți și să devină adevărați închinători, așa cum caută Tatăl să i se închine. Pentru numele lui Hristos, amin. și făcuți adevărați închinători, așa cum caută Tatăl să I se închine. Pentru numele lui Hristos, amin. și făcuți adevărați închinători, așa cum caută Tatăl să I se închine. Pentru numele lui Hristos, amin.Categories: Articole de interes general, Pentru lucrători, Teologice

4 replies

 1. Pace Domnului in inima omului!

  Super articol! Ati ”zgariat” suprafata unui subiect devenit cumva tabu. Suntem asa de ”incimentati” in formele noastre, incat nimeni nu le mai analizeaza daca sunt si biblice. Lipseste discernamantul spiritual?

  Am sa dau un exemplu. Ceea ce nu am inteles niciodata este stratificarea (sorry daca nu-i termenul potrivit) timpului nostru de inchinare in comun. De exemplu, in majoritatea bisericilor baptiste este impartit dupa cum urmeaza: 1. Ora de rugaciune, 2. Studiu biblic si 3. Serviciul divin. Eu intreb: Ora de rugaciune nu-i tot un serviciu divin? De unde terminologiile astea?

  Ce-am observat mai nou (in unele biserici din vestul RO), cand incepe serviciul divin, pe langa faptul ca biserica trebuie sa se ridice in picioare (?!), mai nou se intoneaza o melodie cu orga in timp ce pastorii vin in fata. De ce? De unde practicile astea? Stim se putere are muzica si faptul ca poate manipula psihologic. Si uite asa nu mai e putere in adunare, pentru ca noi vrem sa fim grozavi! Sa nu ne mire faptul ca cel necredincios care intra, vede un program si un ritual religios, in loc sa fie strapuns de puterea Cuvantului si coplesit de dragostea lui Dumnezeu turnata in inimile credinciosilor prin Domnul Isus.

  Nu ne dam seama, dar toate aceste practici sting Duhul si lasa impresia ca suntem neabordabili! Domne ai mila!

  P.S. Si la dvs. in biserica se foloseste des termenul de ”sanctuar”. Sper sa citeasca si cei vizati articolul acesta. 🙂

 2. Mulțumesc și eu frumos.

 3. Harul și pacea Domnului. Închinarea în Duh și Adevăr se poate face numai atunci cand toți cei care sunt părți din madularele trupului lui Hristos, sa facă ceea ce Dumnezeu a rânduit (1 Corinteni 12:28,29), iar prezbiterii, care sunt și veghetori (Evrei 13:17; Tit 1:5-9; Tit 2:2; 1Timotei 3:1-7 și 1 Petru 5:1-4 unde spune ce trebuie sa facă prezbiterii, adică ei păstoresc ), abia atunci Duhul Sfânt va fi lăsat sa lucreze și toți se vor închina în Duh și Adevăr, pentru ca toți vor respecta rânduială adunării făcută de Dumnezeu, slujind fiecare cu darul Duhului primit. Asa ca în momentul de fata în biserica nu este închinare ci slujire, pentru ca este un pastor ales de oameni, ci nu prin Duhul Sfânt, asa cum este scris și am enunțat mai sus, un pastor, un singur lucrător care doar el slujește. Biserica de azi nu este rânduita asa cum vrea Dumnezeu, ci este rânduita după datina și înțelegerea omului și lumii. În adunarea Domnului este teocratie, nu democrație prin alegeri de păstori după placul membrilor sau conducerii bisericii( desigur, tot oameni)
  De aceea se spune slujba și nu închinare, pentru ca doar unul slujește luând sau oprind darurile celorlalți prin prezenta lui la amvon
  Cum vad eu ca ar trebui sa fie? Pastorul, prezbiterul sa privegheze asupra turmei, iar toți sa lucreze după darul primit, atunci Duhul va lucra și biserica va fi închegată prin puterea Lui Dumnezeu. Altfel poate sa fie un pastor, sau doi sau trei la amvon pe rand, și biserica sa fie randuita după felul oamenilor, condusa de un grup de oameni care decid ce se va face în continuare și supuși regimului de “sus” conform denominatiunii în care sunt, și astfel biserica va dăinui în felul oamenilor, după puterea oamenilor.
  Fiți binecuvântat frate în Hristos. Vad ca Dumnezeu arată ceea ce trebuie sa știți deja.

 4. Extraordinar articol! Folosesc acest prilej sa va multumesc smerit pt eforturile si munca dvs cu privire la acest blog. Datorita articolelor dvs am invatat f multe, am fost cu un pas inainte si m-am simtit mult mai pregatita sa infrunt acesti crunti ani 2020-2021. Am fost fericita sa citesc opinia dvs despre lucrurile actuale, pe care dealtfel, le-ati postat fragmentat cu mult timp inainte si asa, n-am fost in necunostinta de planurile raului. M-am bucurat mult stiind ca Dumnezeu v-a vindecat si ca va mai lasa printre noi. Slava sa fie a Domnului!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: