Atenție ! Invazia ne-îngerilor de lumină !

În urma republicării pe blog a materialului video despre preoții ortodocși convertiți (http://moldovacrestina.md/video/actual-preoti-ortodocsi-convertiti-romania.html), am primit pe adresa mea un material otrăvit și periculos de politicos. Vi-l afișez pentru că a fost trimis la un număr foarte mare de persoane și vă invit să citiți comentariul meu care-i urmează.

++++++++

From: Gabriel Baicu <bisericaspiritualaunica@yahoo.com>
Subject: Re: Asociatia Internationala a Preotilor Convertiti-Interviu

D-le Cristi Florea

Am urmărit cu atenție materialul video pe care mi l-ați transmis și aș avea, referitor la el, următoarele observații:

Așa cum dvs. ați fost și sunteți nemulțumit de Ortodoxie, tot așa eu am devenit nemulțumit de Neo-protestantism. Absolutizarea oricăreia dintre doctrine, fie a doctrinei Ortodoxe, fie a doctrinei Baptiste sau a oricărei alte doctrine Neo-protestante ne duce exact în același loc. La prima vedere, doctrina Baptistă pare a fi mai aproape de învățăturile Bibliei, dar de fapt, nu este așa. Discuțiile privitoare la botezul în apă, al copiilor sau al maturilor au fost neîntrerupte, în istoria Creștinismului și există argumente pertinente și de o parte și de alta, a acestei dezbateri. În realitate, nu ar trebui să alegem ori una ori cealaltă, ci ar trebui să vedem că este vorba de un aspect periferic și că ambele variante sunt la fel de acceptabile.   Textul pe care l-ați citat din evanghelia după Marcu, cap. 16; versetele 15-20, este un text care nu există în cele mai vechi manuscrise ale N.T., ci el a fost adăugat ulterior de scribii care au copiat aceste texte. De altfel, după cum se știe, nu mai există originalele textelor N.T., ci numai copii ale acestora. Din acest motiv, în foarte multe traduceri mai recente ale Bibliei acest text, Marcu 16; 15-20, este trecut în paranteze. În Biblia Cornilescu nu avem acest lucru, deoarece în vremea când aceasta a apărut nu existau cercetările biblice aprofundate, cele care există astăzi. Între timp, studiul N.T. a fost aprofundat și s-a ajuns la noi rezultate. Este, oricum puțin probabil ca Isus (Iisus) să fi spus că cei credincioși pot să ia în mână șerpi veninoși și că aceasta nu îi va vătăma, căci El, în altă parte a spus că nu trebuie să îl ispitim pe Dumnezeu, prin a îi încerca puterea. Toată discuția despre acest aspect o găsiți pe situl www.bisericaspiritualaunica.com, articolul intitulat ”botezul în apă.”

În orice caz, reforma Creștinismului, la care și eu lucrez trebuie să fie mult mai profundă, căci dacă se limitează doar la a converti preoții și, din lipsă de alternative, la a îi îndruma să devină Baptiști, această reformă nu poate să aibă rezultatele dorite. De ce? Deoarece Biserica instituțională Baptistă s-a închis la rândul ei în propriile doctrine și dogme, pe care le absolutizează și și-a creat propria tradiție, care nu este cu nimic mai puțin nocivă decât tradiția Ortodoxă. Ideea nu este aceea de a îi transforma pe toți Ortodocșii sau măcar pe toți preoții Ortodocși în Baptiști, ci aceea de a construi, în interiorul Ortodoxiei, o punte care să îi scoată pe milioanele de credincioși din starea de indiferență spirituală, în care se află. De aceea, problema nu este momentul botezului în apă, dacă veți citi articolul meu, veți înțelege de ce, ci problema este relația personală cu Hristos și mai ales legătura dintre Dumnezeu și om, cu fiecare individ și cu fiecare individă în parte, relație care se bazează pe prezența Duhului Sfânt în om. Fiecare credincios, indiferent de denominațiunea de care aparține, inclusiv Ortodocșii, ar trebui să înțeleagă că nu există mijlocitori între ei și Tatăl lor, altul decât Hristos și că deci Dumnezeu dorește să locuiască în noi și atunci când El se află cu adevărat în ființele noastre, El și nu asociațiile noastre, ne învață toate lucrurile. Isus (Iisus) a spus că ne va trimite un Mângâietor, care ne învață toate lucrurile și de aceea noi avem nevoie, fiecare din noi de acest Mângâietor. (Ioan 14; 23-26) Bisericile instituționale, toate, absolut toate, au rupt legătura directă dintre Dumnezeu și om și s-au amestecat ele în această legătură și aceasta este marea problemă a Creștinismului. Nu doar tradițiile, cum ar fi ceea Ortodoxă sunt periculoase, dar mai ales absolutizarea oricărei doctrine și dogme creștine, de exemplu, cele privitoare la botezul în apă, creează mari prejudicii. Dacă îi veți învăța pe Ortodocși, nu să se boteze la maturitate, rebotezarea nu este o învățătură biblică, căci există un singur botez, ne spune N.T., ci să caute relația directă, personală, cu Dumnezeu, atunci Ortodocșii vor fi propulsați, din interiorul lor, către adevărata credința. (Efeseni 4; 5) Nu este cazul să denigrăm botezul în apă Ortodox, căci chiar dacă copilul nu avea discernământ atunci când a fost botezat, odată ajuns la maturitate, prin viața pe care o trăiește poate confirma sau infirma botezul care s-a efectuat asupra lui sau al ei atunci când era copil. Isus (Iisus) a spus ”lăsați copii să vină la Mine,” deoarece toți trebuie să primim credința ca niște copilași. Să nu uităm că inițiatorii Protestantismului botezau ei înșiși copii, de exemplu Luter sau Calvin și că nu acesta a fost obiectul reformei lor. După părerea mea, Baptismul este un drum înfundat, dar nu avem aici loc să intrăm în amănuntele acestui aspect. Reducționismul sau literalismul biblic nu este soluția pentru o nouă reformă a Creștinismului, ci, în primul rând, prezența lui Dumnezeu, prin prezența Duhului Sfânt, în toată plinătatea darurilor și roadelor Lui, conform 1 Corinteni cap. 12 și Galateni 5; 16-26. Numai Biblia citită și înțeleasă duhovnicește este în măsură să producă această reformă, adică numai citirea care este în măsură să deslușească, în mod spiritual, învățăturile lui Isus (Iisus). (1 Corinteni 2; 13-14) Citirea literală a Bibliei, inclusiv a N.T., practicată de Neo-protestanți nu îi duce la o reală spiritualitate pe aceștia. Litera omoară, pe când Duhul dă viață. ( 2 Corinteni 3; 5-6) Iată de ce, eu consider că trecerea de la o doctrină la alta nu rezolvă problemele Creștinismului, ba chiar le adâncește și că spiritualizarea înțelegerii Creștinismului se face doar dacă se acordă locul cuvenit relației dintre Dumnezeu și om, care se realizează prin intermediul Duhului Sfânt. A venit momentul să lăsăm doctrinele în urma noastră, toate doctrinele și să căutăm să pătrundem în infinitatea lui Dumnezeu, care depășește orice limitare pe care o creează doctrinele și dogmele instituțiilor bisericești.

Cu prietenie, Gabriel Baicu

+++++++++

Rar mi-a fost dat să citesc ceva mai pernicios și mai periculos decăt acest răspuns condescent și ,,atoateștiutor“.

Nu mi s-a adresat mie. De aceea nu-i pot răspunde direct și personal. Semnalez însă celorlalți, și mai ales, fratelui Cristi, câteva lucruri meschine.

1. Ierarhia și instituționalizarea nu înseamnă nici pe departe același lucru în ortodoxie și în viața bisericilor baptiste.  Bisericile baptiste sunt independente și autocefale, legate doar printr-o interdependență reprezentantivă. Responsabilitatea salvării și a sfințeniei cade în ortodoxie pe baza apartenenței la biserică și prin ascultarea de ierarhia preoțească, dar este responsabilitate personală în mărturisirea de credință baptistă.

2. La fel, tradiția nu este același lucru la ortodocși și la baptiști. La ortodocși, tradiția este o problemă din crez. La baptiști, singurele tradiții sunt de ambalaj, organizatorice. A le pune pe același palier este o înscenare meschină.

3. Recomandarea de a pune doctrinele pe plan secund de dragul unei ,,superioare“ dependențe de duhul este o poartă deschisă pentru toți dracii. Îmbrăcate în straiul unei superspiritualități orgolioase, această deconectare a vieții creștine de suportul temeinic al textului este o invitație la erezie. Citiți avertismentele date de apostolul Ioan în 1,2 și 3 Ioan și veți vedea că nu trebuie să dăm bună ziua unor astfel de învățători și nu trebuie să-i primim în casă. („Oricine o ia înainte, şi nu rămîne în învăţătura lui Hristos, n’are pe Dumnezeu. Cine rămîne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.  10Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu -l primiţi în casă, şi să nu -i ziceţi: ,,Bun venit!“  11Căci cine -i zice: ,,Bun venit!“ se face părtaş faptelor lui rele“ – 2 Ioan).

4. A pune pe același plan valoric botezul pruncilor din ortodoxie și botezul adulților convertiți de la baptiști este o altă mare insultă. Când Domnul Isus a spus să fie lăsați copiii să vină la El nu era vorba de botezarea lor, ci de binecuvântarea lor, lucru care se face și în bisericile baptiste. A spune că este vorba despre același botez și a echivala botezul adulților convinși cu botezul copiilor este echivalent cu semănarea unei confuzii care confiscă dreptul la învățătura clară a Noului Testament.

5. Probabil că cea mai devastatoare afirmație din acest ,,răspuns“ lipsit de răspundere este cea care exegetează demonic pasajul care spune că litera omoară, pe când Duhul dă viață. În virtutea ei, cei din așa zisa Noua Reformație începută de rătăciții de la Redding, lucrează astăzi, culmea ironiei, la o nouă ,,traducere“a Bibliei (citiți aici). ,,Vechea traducere“ li se pare prea îngustă pentru elucubrațiile lor spiritiste. Când apostolul Pavel vorbește despre ,,slova care omoară“ contextul este despre decalogul scris pe tablele de piatră (Legea Mozaică) care ne-a adus moartea, pentru că suntem toți păcătoși (acel ,,lucru bun care ne-a adus moartea“ din Romani 7:13). Pavel spune că evreii au pe față o năhramă care le acoperă încă ochii și nu-l pot cedea pe Christos. A spune că Pavel a disprețuit ,,textul“ Noului Testament în favoarea unei esoterice cunoașteri directe prin călăuzirea Duhului înseamnă a repeta greșeala multiseculară a ereticilor condamnați mereu și pretutindeni de Biserica serioasă. Cum ar fi putut susține așa ceva un apostol conștient că parte din misunea lui pământească pentru Biserică a fost tocmai această ÎNTREGIRE a revelației scrise ?!!! (,,Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi -a dat -o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc Cuvîntul lui Dumnezeu “ – Coloseni 1:25). În Biblia pe care o propovăduim noi, singura ,,sabie a Duhului Sfânt este Cuvântul lui Dumnezeu“ ! (Efeseni 6:12)

6. Dincolo de greșelile practicate pe alocuri de Luther, de la el ne-au rămas afirmațiile de principiu, amplificate apoi de ceilalți reformatori veritabili din istorie. Pe lângă SOLA FIDE, ei au spus și SOLA SCRIPTURA. O ,,Nouă Reformație“, care neagă convingerile primei Reforme este la fel de periculoasă ca și ortodoxia care o respinge. Această ,,Nouă Reformă“a creat deja o nouă TRADIȚIE, bazată nu pe textul Scripturii, ci pe bunul plac al celor care ne-o propun astăzi. Astfel de propagatori ai învățăturii noi trebuiesc întâmpinați de credincioși cu un categoric ANATEMA ! („Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v’am propovăduit -o noi, să fie anatema!  9Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit -o, să fie anatema!“ – Gal. 1:8-9).

7. Il sfătuiesc în Domnul pe fratele Cristi Florea să arunce la coșul de gunoi sugestiile domnului Gabriel Baicu și să țină la piept Evanghelia, așa cum este ea scrisă în Cartea pe care o iubește din toată inima. Pe ceilalți păstori și călăuzitori ai turmei lui Christos îi îndemn urgent la veghere. Indiferent că vine printr-un om pe care l-am iubit și l-am respectat în trecut, ca Iosif Țon, fie că vine prin alți dezorientatori dezorientați, ca acest domn Gabriel Baicu, erezia este la fel de periculoasă, iar acceptarea ei este la fel de mortală. ,,Vegheați și rugați-vă!“ Vegheați asupra turmei peste care v-a pus Dumnezeu ispravnici.

8. Solicit frățește conducerii cultului baptist din România și instutițiilor de educație și învățământ din cadrul bisericilor evanghelice să se delimiteze categoric de ,,noutățile teologice“ propovăduite de mișcarea ,,Noua Reformă“ și să averizeze bisericile din România și diaspora.

Cu pasiunea celui chemat să lupte nu numai atunci când dușmanul poartă epoleții de Securitate sau carnetul de Partid, ci și când se arată sub forma unui pseudo-înger de lumină.

Daniel Branzai

http://moldovacrestina.md/video/actual-preoti-ortodocsi-convertiti-romania.html

“Şi umblarea după lucrurile firii pămînteşti, este moarte, pe cînd umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.” (Romani 8:6)Categories: Teologice

14 replies

 1. Amin! Subscriu la cele enuntate de fratele Pribac. Agreez cu tot ce a rostit fratele Daniel impotriva ereziei noilor reformatori. Totusi, pledoaria este prea eleganta si prea putin detaliata in sine. Se cer niste replici insotite de explicatii cat mai detaliate si cu citate cat mai bine alese, pentru a intregi raspunsul cam firav al fratelui Branzei. Da, stiu, a scoate coltii din dotare nu face obiectul unui crestin, dar astfel de probleme trebuie tratate cu sabia, taiate din radacina, explicate in detaliu pentru ca si mintea unui credincios mai putin matur spiritual sa poata pricepe diferenta si de ce se ia atitudine.
  Cuvantul ne zice astfel: un Domn, o credinta, un botez. Oare de ce exista aceasta ordine in enuntul acesta?! La Dumnezeu nimic nu este intamplator, deci cuvintele acestea nu au fost puse intamplator in aceasta topica. Dumnezeu are o ordine a Lui, cel rau mereu si-a dorit sa o rastoarne ca sa induca in eroare omul fara lumina. Intai e nevoie de un Domn (care sa te rascumpere, slava lui Christos ca asta s-a rezolvat deja la cruce), apoi e nevoie de credinta (care vine in urma auzirii… etc), iar abia apoi se pune problema botezului, cand omul incepe sa creada, stie in ce crede si in Cine se increde. In urma credintei se poate boteza. Ori, la “fratii” ortodocsi aceasta ordine (care apare si in versiunea lor de Scriptura) este total inversata. Cine a facut inversarea?! Cumva Duhul Sfant?! Ma tare indoiesc ca Dumnezeu se contrazice (o casa dezbinata impotriva ei insasi nu poate dainui). Concluzia: unde se afla erezia botezului? La neo-protestanti care infaptuiesc porunca divina (apropo, de ce Isus Christos S-a botezat la cca 30 de ani si nu cand a fost dus in Templu prima oara?! De ce Ioan Botezatorul propovaduia botezul cu apa adultilor si nu prin gradinite sau la mamele proaspat nascute?!) sau la ortodocsii care se falesc cu un ambalaj frumos poleit in minciuna si traditie care a schimbat Legea lui Dumnezeu in folosul datinii lor?!
  Stiu, cam multe paranteze… cam asa e viata unora, intre paranteze, iar cand se inchide paranteza, raman pe dinafara. Doamne, ai mila de ei… si de noi ca sa ramanem tari in credinta ce ne-ai dat-o! AMIN!

 2. Fratele Pribac ne-a dăruit un comentariu biblic redus la esențe. Mulțumim foarte frumos. Cine are urechi de auzit, să audă.

 3. Cel nascut din Dumnezeu, are gandirea Lui Dumnezeu, exprimata in Cuvantul Lui Dumnezeu – al Bibliei.
  Relatia credinciosului cu Dumnezeirea se realizeaza printr-un Domn, o credinta, un botez. Ef.4.5 O singura credinta si un singur botez in Domnul Hristos.
  Sa definim unicul Botez: ,,Botezul este scufundarea Lui Hristos in moarte si invierea din moarte, si a celui ce crede, ca marturie a cugetului: am murit impreuna cu Hristos si am inviat impreuna cu Hristos.” Rom.6.3-11;1Pet..3.21 Aceasta marturie devine apoi si principiu de viata a credinciosului In Hristos.2Tim.2.11 Apa intareste marturia cugetului inaintea Lui Dumnezeu. Numai cand ne identificam cu Hristos in moarte si inviere primim Duh Sfant.Fap.2.38 Hristos a venit in lume pentu a muri si invia.In.12.27. Botezul Lui Hristos in moarte si invierea este esenta lucrarii Dumnezeirii pentru izbavirea Firii (a tot ce a adus Dumnezeirea in fiinta din Sine) Rom.8.19-24

 4. Reblogged this on oanafeli6625's Blog and commented:
  Mari pericole care ne pasc, si subtilitatea lor!

 5. New Age este infiltrat peste tot…si este o infinitate de crezuri…si Emergent Church este doar o fateta. Trebuie sa fim atenti la acesti ingeri deghizati (unii din ei nici nu stiu in ce ratacire se afla) caci raul nu vine decat cu picatura… Nu-i de mirare ca apostolul Pavel ne spune sa tinem sus Cuvantul vietii…
  Doctrina este foarte importanta si cei ce pun deoparte doctrinele de dragul „unitatii duhului” (oricare duh ar fi acesta) fac cea mai mare greseala. Doctrina trebuie sa stea la baza invataturilor noastre si cu nici un chip nu trebuie sa renuntam la ea de dragul nimanui si a nimic. Pana la urma, ratacirea se poate realiza la o scara mult mai mare numai daca oamenii isi pierd sistemul de referinta, reperele; atunci cand nu mai au la ce sa se raporteze. Asta vrea si diavolul, sa implementeze ideea ca nu-i nevoie de doctrina, ca sa poata junghia, sa poata distruge, sa poata prapadi.
  Domnul sa ne dea izbanda si dicernamant sa-i demascam pe toti lupii imbracati in piei de oi.
  Adi Gaspar
  PS: Preotii au nevoie de pocainta, si este bine ca sa se pocaiasca tot mai multi preoti.

 6. Subscriu la comentariile fratelui Daniel B. de mai sus. Frate Cristi, am nădejdea că Domnul te va întări să deosebești subtilitatea acestor învățături false. Credința, spune apostolul Pavel, vine în urma auzirii, și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, nu de undeva de nicăieri. (Rom. 10,17) Iar dacă ne referim da Duhul Sfânt, El va lua din ce este al Domnului și ne va descoperi, și nu va evita cuvântul Scris pe care tot El l-a inspirat. (Ioan 16,14)
  Cu bine! Stoica Florin

 7. excelent raspuns.

 8. Bineinteles ca ma supar. Ne aplecam impreuna la picioarele Singurului care merita inchinarea noastră. Daca vom avea privilegiul sa ne cunoaștem personal, vei vedea că știu eu de ce n-am o părere prea bună despre mine …

 9. Ereticii de la Redding fac o nouă traducere a Bibliei???… Probabil după chipul şi asemănarea lor… Perspectiva aceasta mă îngrozeşte… 😦

 10. Frate Daniel B. multumesc Domnului pt. oameni ca dv,care au curajul sa ia atitudine inpotriv lupilor deghizati, dintr-o pozitie de autoritate si bazat pe cuvantul Lui Dumnezeu.Pe fratele Cristi l-am cunoscut la Brasov cind a predicat in biserica Baptista nr,1.Imi doresc sa am privilegiul si deosebita placere de a va cunoaste personal si pe dv.frate Daniel.Stiu ca nu o sa fiti de acord nu ca ati avea nevoie de lauda mea dar va consider unul din putini oameni caruia ca sa zic asa actual nu sunt vrednic sa ii dezleg siretele de la pantofi.Domnul sa va binecuvinteze si sa va dea calauzire in tot ce faceti dupa voia Lui.
  Popa Florin B.B. Sinpetru Brasov

 11. Reblogged this on cetatea de piatră and commented:
  Iată o luare de poziţie pertinentă (în mare parte). Poate că replica ar fi trebuit să fie mai amplă, căci ereziile au, de regulă, o amplitudine şi un impact mai mare decât replicile “elegante”. Nu este o noutate faptul că întotdeauna în marile lupte există “şacali” care găsesc câmpul de luptă ca pe o masă copioasă. Cam la fel şi cu această “biserică spirituală unică”. Am considerat să “regloguiesc” acest articol pentru că avertismentele merită făcute cât mai publice!

Trackbacks

 1. Atenție ! Invazia ne-îngerilor de lumină ! | tineridelanganoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: