Ana Dorca – in memoriam

Toamna, în drum către iarna neființei, frunzele se îngălbenesc, se ruginesc, pălesc și se pregătesc de moarte. Apoi vine o pală de vânt, nu puternică, dar suficientă ca să desprindă frunza din ram și s-o prăbușească la pământ, unde devine îngrășământul fertil din care se vor hrăni generațiile viitoare.

Ana Dorca, moartă la 93 de ani. Opt copii, peste 43 de nepoți și deja 103 strănepoți. Dacă n-o veți mai vedea la față, căutați-o în viața acestor vlăstare cărora ea le-a hrănit rădăcina.

Ana Dorca

Sâmbătă 17 Februarie 2013, am avut privilejul de a fi invitat de familia Dorca și de fratele Nelu Prunean, păstorul bisericii pentecostale ,,Betel“ din Los Angeles, la înmormântarea sorei Ana Dorca. Gândindu-mă la toate cele scrise mai sus despre mama prietenului meu, Dănuț Dorca, m-am dus împreună cu cei prezenți la pilda neghinei din Matei 13 și am spus:

,,Ce este o pildă, dacă nu o încercare de lămurire, de înbunătățire a unei conversații, de clarificare a unui mesaj ? Este evident că Dumnezeu are un impas de comunicare cu noi și că, venit printre noi, Fiul lui Dmnezeu a ales să-și argumenteze mesajul cu celebrele Lui pilde. Cea despre neghină, cu o explicație solicitată și primită de ucenicii de atunci (Matei 13:36-43) este o încercare din care putem extrage nădejde pentru o împrejutrare tristă ca cea în care ne aflăm astăzi.

I. Dumnezeu are problem de communicate cu noi din pricina semnificației pe care o dăm termenului de ,,acasă“.

Pentru noi, ,,acasă“ este în lumea aceasta. Cerul este doar o realitate îndepărtată și încețoșată. N-am vrea să părăsim niciodată viața de aici. Nu dorim, oricât am spune noi asta, să ,,plecăm“ de aici prin moarte. Am spus-o foarte clar într-un basm al nădejdilor noastre. L-am vrea pe Dumnezeu invitat la noi acasă, în lumea aceasta care ne este de ajuns; am vrea să trăim o ,,tinerețe fără bătrânețe și o viață fără de moarte“!

Pentru Dumnezeu, pe care ,,cerurile cerurilor“ din infinitul spațiu sideral nu-l pot cuprinde, mărgica aceasta de pământ, bila aceasta de praf și apă este o creație temporară, un proiect de tranziție. El are deja de gând să facă ceruri noi și un pământ nou. Se uită la noi cu mirare din imensitatea universului pe care l-a creat și nu ne înțelege de ce ne-am încăpățâna să stăm în pușcăria aceasta de limite și limitări stânjenitoare.

Domnul Isus ne-a dat pilda neghinei ca să limpezească imaginea lui Dumnezeu despre viața noastră. Ea trebuie înțeleasă numai ca un sezon agricol, un interval scurt cuprins între semănat și seceriș, iar locul final al recoltei, destinația necesară a vieții nu este ,,pe ogor“, ci în hambarele în care Dumnezeu ne-a pregătit veșnicia.

Nu este de mirare că, stăruind asupra metaforei, Fiul lui Dumnezeu accentuează necesitatea intrinsecă a plecării de aici spre acolo când spune: ,,Mare este secerișul și puțini sunt lucrătorii … Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui!“  și ,,Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimes, şi să împlinesc lucrarea Lui. Nu ziceţi voi că mai sînt patru luni pînă la seceriş? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi holdele, cari sînt albe acum, gata pentru seceriş“ (Ioan 4:34-35).

Ce-ați spune dacă ați merge vara pe câmp și ați vedea spicele răscoapte și aplecate de povară spre pământ? Ați spune: ,,Neglijent proprietar! Grâul ăsta trebuia deja adunat. Acum, chiar dacă va încerca să pună secera sau coasa în lan, o mulțime de boabe se vor pierde și se vor scutura din spic. Ce pierdere! Păcat de recolta din anul acesta…“ Domnul Isus spune: ,,Secerișul este copt. Urgența este mare! N-avem timp de pierdut. Trebuie să trecem repede la treabă. Locul grâului este în hambare, nu pe ogor!“

Nu este de mirare că vorbim despre moarte în termeni diferiți. Pentru noi, moartea este un sfârșit, pentru Dumnezeu ea este o inaugurare: ,,Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El“ !

II. Dumnezeu are problem de communicate cu noi și în privința prezenței răului în lume.

Ca și robii stăpânului din pildă, noi am vrea să terminăm dintr-o dată cu el, să nu-l tolerăm, să-l zmulgem repede și din rădăcini. Dumnezeu știe însă că neghina seamănă teribil de bine cu grâul și, dorind să smulgem neghina, s-ar putea să vătămăm foarte mult grâul (13:29).

Dacă Dumnezeu ar fi smuls neghina când eu aveam numai 17 ani, m-ar fi smuls și pe mine! Ce bine că n-a făcut-o! În mod similar, răbdarea Lui de azi este șansa multora să pună capăt confuziei și să ajungă grâu veritabil și prețios! Dumnezeu ne învață să nu ne grăbim cu vedictele și cu judecata. ,,Orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor!“ Mulți din cei ce auziți azi acest mesaj sunteți încă neghină. Semănați cu grâul, sunteți în lan, dar sunteți încă neghină. Dumnezeu a avut mare răbdare. Vă ateaptă și pe voi.

Va veni însă și o vreme a secerișului. Atunci, Dumnezeu ,,va trimete pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, cari sunt pricină de păcătuire şi pe ceice săvîrşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă“ (13:41-43).

Nu oamenii vor face marea separare de la sfârșit. O vor face îngerii pentru că oamenii nu sunt în stare. Numai ,,Dumnezeu cunoaște pe ce ce sunt ai Lui și cine rostește numele Domnului să se depărteze de fărădelege“.

Ce este la urma urmei viața? Orice spic de grâu începe cu o frunzuliță verde care răsare din pământ. El este o minune a lui Dumnezeu. Nici un om de ștință nu poate face ceea ce face un fir verde. El ia lumină  de sus și apă de jos ca să producă viață. SCânteia aceasta inexplicabilă și inimitabilă întreține tot focul  din biosferă. Iarba de pe pământ și algele din ocean sunt cărămizele pe care se reazămă tot edificiul vieții de pe pământ. Fără transformarea apei și luminii în clorofilă, viața n-ar fi posibilă. Iar când frunzele toamnei se îngâlbenesc în drum spre iarna nefijței, ele nu mor … doar ,,pleacă acasă“.Categories: Amintiri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: