Îți place de tine?

ROMANI 15:3

“Hristos nu Şi-a plăcut Lui însuşi.”

Un astfel de cuvînt ar trebui să ne facă să ne coborîm pînă în
adîncul inimii noastre, pînă la rădăcina vieţii noastre de credincioşi, unde adeseori se găseşte plăcerea şi mulţumirea de noi înşine. Cuvîntul acesta nu cuprinde numai satisfacţia proprie, ci şi umblarea după ce ne place, după ce se potriveşte cu dorinţele şi interesele noastre. Dar Mîntuitorul nostru şi Modelul nostru desăvîrşit, deşi este Stăpînu) întregului univers, “nu Şi-a plăcut Lui însuşi.” De aceea a putut să spună: “Eu sînt……smerit cu inima.”

“…Eu nu caut voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” (Matei 11:29; Ioan 5:30). Dacă ne cercetăm în lumina acestui exemplu, vom realiza negreşit ce departe sîntem în asemănarea noastră cu Domnul Isus! Şi cu toate acestea, ţinem atît de mult la noi înşine! Credinciosul cel mai în vîrstă, cel mai înaintat pe calea lui Dumnezeu, nu trebuie să uite niciodată că în adîncul fiinţei lui este inima firească, totdeauna gata să se arate şi să pretindă cutare sau cutare lucru. Şi “eul” nu este niciodată mai periculos ca atunci cînd lucrează sub o mantie religioasă şi se amestecă în lucrurile spirituale.

Să fugim de starea aceasta de a ne place nouă înşine, satisfăcîndu-ne dorinţele, interesele, şi ambiţiile personale, în activitatea noastră pentru Dumnezeu. Să fim încredinţaţi pe deplin, că o astfel de stare nu numai că nu este acceptată sau apreciată de El, dar s-ar putea ca în ziua cînd se vor da premiile cereşti, să avem o cruntă dezamăgire.

“Hristos nu Şi-a plăcut Lui însuşi.” “Nu faceţi nimic din slava deşartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.”

Iată cauza atîtor neînţelegeri între credincioşi, a atîtor situaţii neplăcute care rup unitatea Duhului şi care îl întristează. Dumnezeu să lucreze ca, privind la pilda de viaţă a Domnului Isus, să ne simţim ruşinaţi şi să recunoaştem că nu am căutat slava Lui, ci pe a noastră. El să-Şi împlinească cu noi planul pe care Şi 1-a propus din veşnicie: “Să fim asemenea chipului Fiului Său.” (Romani 8:29)

“Sîntem binecuvîntaţi cînd Dumnezeu ne cercetează inima şi ne face să ne uităm pe noi, să ne gîndim numai la El şi să ne facă să nu dorim să găsim în noi înşine vreun lucru care să ne satisfacă. Dacă nu realizăm că vasul este de lut, atunci nici nu realizăm că puterea şi harul sînt ale lui Dumnezeu.” J.N.D.

Ce adevăr sublim este cuprins în cuvintele “Vom fi ca El.”Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: