Un mesaj de Paște înțeles greșit sau cum să biruim lumea

Ne-am obișnuit cu slova, dar arar ne întâlnim cu Duul care dă viață. Este experiența mea și prbabil și a unora dintre voi.

Ne pregătim de Paște și citim textele consacrate. Nu e ușor să predici în aceeași adunare 39 de ani și să te mai asculte fără să âi plictisești cu aceleași predici.

Mi-a răsărit înainte frumusețea unei expresi pe care mi-e teamă că am înțeles-o greșit până acuma.

„V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33).

Cine spune aceste cuvinte? Când le spune? Ce vrea să ne comunice?

I. Oricât de paradoxal pare, acest „am biruit“ sunt cuvintele Unuia care urma să fie prins și cundamnat la moarte de ceea ce El numește generic “lumea“.

Finalul incursiuni în Ierusalim pentru praznic va fi aparent o înfrângere totală, un falliment total. Știind toate acestea, cum poate El vorbi de biruință? Sunt cuvintele unui lunatic care confundă ratarea cu reușita? Ce părere aveți?

II. El rostește acest îndemn la îndrăzneală și la pace sufletească în ceea ce noi numit „săptămâna mare“, când sistemul politic și religios al acestei lumi și-au dat mâna ca să-l pună în malaxorul distrugerii totale. După propriile Sale cuvinte inspirate împăratului David în psalmul 22, sunt zilele în care va ajunge să fie contorsionat în schingiure și va lua forma unui vierme:

„Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit
şi pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s-asculţi plângerile mele?
Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi;
strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă.
Totuşi Tu eşti Cel Sfânt
şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.
În Tine se încredeau părinţii noştri;
se încredeau, şi-i izbăveai.
Strigau către Tine, şi erau scăpaţi;
se încredeau în Tine şi nu rămâneau de ruşine.
Dar eu sunt vierme, nu om,
am ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de popor.
Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de mine,
îşi deschid gura, dau din cap şi zic:
„S-a încrezut în Domnul! Să-l mântuiască Domnul,
să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!”
Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei,
m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele;
10 de când eram la sânul mamei am fost sub paza Ta,
din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.
11 Nu Te depărta de mine, căci s-apropie necazul
şi nimeni nu-mi vine în ajutor.
12 O mulţime de tauri sunt împrejurul meu,
nişte tauri din Basan mă înconjoară.
13 Îşi deschid gura împotriva mea,
ca un leu care sfâşie şi răcneşte.
14 Am ajuns ca apa care se scurge şi toate oasele mi se despart;
mi s-a făcut inima ca ceara
şi se topeşte înăuntrul meu.
15 Mi se usucă puterea ca lutul
şi mi se lipeşte limba de cerul gurii;
m-ai adus în ţărâna morţii.
16 Căci nişte câini mă înconjoară,
o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu,
mi-au străpuns mâinile şi picioarele;
17 toate oasele aş putea să mi le număr.
Ei însă pândesc şi mă privesc;
18 îşi împart hainele mele între ei
şi trag la sorţ pentru cămaşa mea.

Cum pot fi zilele nui astfel de om zile „de biruință“? Ce fel de biruință este aceasta?

III. Oare care este mesajul îmbrăcat așa de tainic în asemenea cuvinte? Despre ce „biruință“ le vorbește El ucenicilor?

Una dinexplicații este faptul că le rostește înainte de patimile Lui și nu știa încă ce-L așteaptă. Critici literari atei pot ajunge la o asemenea concluzie, dar noi nu. El știa despre ce vorbește. Noi nu-L pricepem însă când slova este doar un ambalaj sub care trebuie să căutăm cu atenție și interes conținutul.

Același „am biruit“ (tetelestai!) îl va rosti și pe cruce, înainte de a-și încredința duhul în mâinile Tatălui Său ceresc. El știe ce spune și este deplin convins că nu greșește.

Cred că exisă două alte tete care ne pot ajuta să înțelegem sensul cuvintelor Lui și să pricepem despre ce fel de biruință vorbea El. Unul este acesta:

„Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine“ (Ioan 14:30).

Domnul Isus s-a cobo„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşitărât din lumea lui Dumnezeu în lumea aceasta, a fost ispitit în toate ca și noi, „dar fără de păcat“, adică nu S-a lăsat contaminat de nimic din această lume a păcatului.

Noi suntem chemați să facem calea întoarsă, să ne decontaminăm și să ieșim din sfera de influenăî a „corectitudinii politice“ a acestui veac. Aici citez cel de al doilea text care ne poate ajuta:

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită“ (Romani 12:2).

Sunte chemați să purtăm aceeași luptă și să câștigăm aceeași biruință a „nonconformismului“ ceresc.

Isus Christos a declarat că a biruit lumea înainte de luptele de la Calvar! El a prefațat declarația Lui cu o profeție despre luptă cumplită pe care va trebui să o ducă ucenicii:

„V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. (IOan 16:1-4).

„Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl“ (IOan 16:28).

„V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33).

Acest „în lume veți avea necazuri“ dar „să aveți pace în Mne“ este mesajul unui trimis ceresc către cei chemați să reprezinte cerul în teritoriul ustil al lumii contemporane.

El a trâit în lume, dar ca unul care nu era din lumea aceasta, iar noi trebuie să-i călcăm pe urme și să biruim călcând pe urmele Lui:

„Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi. 
12 Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat şi niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, casă se împlinească Scriptura. 13 Dar, acum, Eu vin la Tine şi spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină. 
14 Le-am dat Cuvântul Tău, şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. 15 Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. 16 Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. 
17 Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. 18 Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. 19 Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. 20 Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor“ (Ioan 17:11-20).

Cred că biruința celui schingiut trupește, dar victorios în duh poate și trebuie să fie și biruița noastră. Nu de alta, dar avem promis ajutorul Lui și oferta Lui irezistibilă care desfințează neputințele noastre:

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui“ (2 Corinteni 2:14).

ă rog ca Duhul de viață să ne ilumineze acum mintea cu mesajul ascuns în slovele rostite acum peste două mii de ani.Categories: Studiu biblic

Tags:

2 replies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: