Ch. Spurgeon – Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt.

Faptele Apostolilor 2:4

Binecuvântarea acestei zile ar fi extraordinară dacă am fi „umpluţi cu Duhul Sfânt”. Consecinţele pe care le-ar avea această umplere sfântă asupra sufletelor noastre sunt Imposibil de estimat. Viaţa, mângâierea, lumina, puritatea, puterea, pacea, şi multe alte binecuvântări preţioase nu pot fi despărţite de prezenţa Duhului Sfânt. Ca un ulei sfinţit, El unge capul credinciosului, îl pune departe pentru preoţia sfinţilor, şi le oferă harul de a-şi executa slujba. Ca singura apă purificatoare, El ne curăţă de puterea păcatului şi ne sanctifică pentru sfinţenie.

Luminaţi de razele Sale cereşti şi pure, nu mai suntem întuneric, ci lumină pentru Domnul.

I. Ca un foc, El ne scoate din gură şi ne aşează firea consacrată deasupra flăcărilor. El este focul de jertfă prin care suntem făcuţi în stare să ne oferim sufletele ca o „ jertfă vie” (Romani 12:1) lui Dumnezeu.

II. Ca o rouă cerească, El ne înlătură ariditatea şi ne fertilizează vieţile.

O, dacă ar picura deasupra noastră în dimineaţa aceasta! O asemenea rouă ar fi un început minunat pentru astăzi.

III. Ca un Porumbel, cu aripi de iubire sfântă, El îşi întinde aripile asupra bisericii Sale şi asupra sufletelor credincioşilor; ca un Mângâietor, El ne aruncă îngrijorările şi îndoielile în pacea iubirii Sale. El coboară asupra celor aleşi aşa cum a coborât asupra Domnului la Iordan, şi mărturiseşte că sunt fii lucrând în ei un duh de fii care strigă „Ava, adică Tată” (Galateni 4:6),

IV. Ca şi vântul, El aduce suflare de viaţă oamenilor; suflând încotro vrea, El grăbeşte operaţia prin care creaţia spirituală este animată şi susţinută. Să ne ajute Dumnezeu să-i simţim prezenţa astăzi şi în flecare zi.Categories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: