Cine-a spus că nu există trinitate în Vechiul Testament? Ba este! Și încă una care râde, ironizează, își bate joc și amenință!

Psalmul 2

Este unul din cei mai fascinanți psalmi nu doar pentru că este ,,mesianic“, ci și pentru că unește cerul cu pământul, parcă în transmisii televizate alternative și, mai ales, pentru că este o docavă despre trinitatea divină!

Cheia psalmului este să înțelegi ce se spune, cine cine și cui se adresează.

Cel dințâi care vorbește este, după părerea noastră, Duhul Sfânt, care editorializează:

,,Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
Împăraţii pământului se răscoală
şi domnitorii se sfătuiesc împreună
împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:
„Să le rupem legăturile
şi să scăpăm de lanţurile lor!” (Ps. 2:1-3).

Parcă simțim ironia mușcătoare a Duhului Sfânt care pară chicotește și ascultăm reacția divinității:

,,Cel ce şade în ceruri râde,
Domnul Îşi bate joc de ei.
Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte
şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând:“ (Ps. 2:4-5).

Carul de reportaj se mută apoi în cer și auzim vocea Tatălui:

Totuşi Eu am uns pe Împăratul Meu
pe Sion, Muntele Meu cel sfânt” (Ps. 2:6).

Ia poi cuvântul Fiul și proclamă hotărâra Tatălui pentru misiunea Lui:

„Eu voi vesti hotărârea Lui – zice Unsul.
Domnul Mi-a zis: ‘Tu eşti Fiul Meu!
Astăzi Te-am născut.
Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire
şi marginile pământului în stăpânire!
Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier
şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar’” (Ps. 2:7-9).

Duhul Sfânt se întoarce apoi spre împărații pământului cu un avertisment teribil:

Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune!
Luaţi învăţătură, judecătorii pământului!
Slujiţi Domnului cu frică
şi bucuraţi-vă, tremurând.
Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie
şi să nu pieriţi pe calea voastră,
căci mânia Lui este gata să se aprindă!
Ferice de toţi câţi se încred în El!“ (Ps. 2:10-12)

Este unul din cei mai clari psalmi în mesajul lor riunitar, dar psamul nu poate fi descifrat decât atunci când înțelegem cine sunt cei ce vorbesc și cui se adresează ei.

(fragment din studiul de aici).Categories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: