Unitatea creștină nu se face, ci se …

Tot aud că trebuie ,,să ne unim în Christos“. Putem noi însă să facem aceasta? Este în puterile și în responsabilitatea noastră?

Nu cred. Singurul lucru pe care-l putem noi face este să ,,păstrăm unirea Duhului“. Unitata credincioșilor este o lucrare supranaturală săvârșită de energiile dumnezeiești. Citiți iar Ioan 17 și veți vedea că Fiul o drește, Tatăl o decide și Duhul Sfânt este cel care o realizează.

,,Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una – Eu în ei şi Tu în Mine –, pentru caei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. … Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu să fiu în ei.” (Ioan 17:22-26).

Dacă ar fi putut fi realizată de noi, unirea creștină n-ar mai fi fost subiect de discuție între Isus Christos și Tatăl ceresc!

Unitatea creștină nu este nici instituțională și nici organizațională, ci organică în natură, asemenea mădularelor dintr-un trup. Ea se țese acum supranatural între toți cei născuți din Dumnezeu și se va desăvârși când vom fi cu Christos în slavă. Pentru a o identifica, apostolul Pavel folosește pretutindeni în scrierile sale expresia ,,în Christos“. Nu există unitate decât pentru cei care sunt încă de pe acum în Christos.

Singurul lucru pe care-l putem face noi în privința unității creștine nu este s-o facem, ci să n-o desfacem!

,, .. şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii“ (Efeseni 4:3).

,, … până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos“ (Efeseni 4:13).
,,Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus“ (Galateni 3:28).

O unire instituțională ar reuși doar să pună împreună ,,pleava“ din biserici, pentru că grâul este deja una în planul superior al trăirii dumnezeiești. O unire instituțională ar reuși doar să prăbușească iar creștinismul în planul intrigilor și mașinațiilor politice naționale și internaționale ale trăirii în firea pământească.

Unitatea creștină nu trebuie formată de noi, ci doar manifestată în slujirea creștină și în felul în care fiecare mădular îngrijește și este îngrijit de celelalte în ansamblul trupului lui Christos.Categories: Teologice

4 replies

Trackbacks

  1. Unitatea creștină nu se face, ci se …ci să n-o desfacem! | Ioan17 - John 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: