Pentru cei ce ,,vizitează“ Europa

Pavel a ajuns la Atena singur. Providențial, Dumnezeu ava să-l confrunte acolo cu orgoliul celei mai sofisticate filosofii pe care a cunoscut-o vreodată lumea. Cele petrecute în Atena au dovedit că Satan vaccinase deja lumea ca să nu primească mesajul binecuvântat al Evangheliei.

Pavel n-a ajuns la Atena ca turist dornic să admire, ci ca misionar dornic să salveze. Europa este vizitată azi de mulțimi de privitori și neglijată de alte mulțimi de predicatori. Pavel n-a privit Atena ca pe un muzeu sau ca pe o universitate, cum o privim din păcate mulți dintre noi astăzi, ci ca pe o mlaștină în care s-au împotmolit milioane de suflete care se scufundă treptat, treptat în moarte. Sufletul Europei se sufocă în otrava ,,științei și civilizației“ și se descompune mortal sub atacul microbian al proprieiului orgoliu golit de conținut.

Europa seamănă cu piramidele, morminte indescifrabile pentru o civilizație apusă pe care cei de astăzi n-o mai cunosc și nici nu mai vor să o cunoască. Oamenii din Europa sunt la fel de străini de mesajul creștin înscris în clădirile bisericilor și catedralelor ca și de conținutul heroglifelor egiptene. Este nevoie de un nou Champollion care să traducă pe înțelesul celor ce folosesc limbajul contemporan.

Mesajul rostit de Pavel în Atena este la fel de necesar și pentru europenii de azi:

  • Dumnezeu cerului și al pământului nu locuiește în temple făcute de mâini omenești (Fapte 17:24)
  • Dumnezeu nu este ,,slujit“ (nu i se fac slujbe), ca și cum ar avea trebuință de ceva.
  • Dumnezeu este Creatorul și Tatăl tuturor oamenilor (Fapte 17:26)
  • Dumnezeu n-a fost ,,epuizat“, nu este depășit, ci este în continuare ,,transcendent“ cunoașterii umane, inepuizabil și mereu dincolo de ceea ce am putea ști sau afla noi (Fapte 17:26-29)
  • Dumnezeu este viu, vine și va judeca lumea prin Christosul Cel înviat din morți, pe care-L putem întâlni fie ca Salvator, fie ca Judecător suprem al fiecărei ființe (Fapte 17:30-31)
    .
  • (dintr-un comentariu la Faptele Apostolilor)


Categories: Maxime si cugetari, Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: