Nu te lua după copii nereușite

Privind țintă la Isus, Căpetenia și Desăvârșitorul credinței noastre.

Evrei 12.2

Isus Hristos este Modelul desăvârșit

Predicatorul Spurgeon i-a întrebat odată pe ascultătorii săi: „Ați observat că scrisul elevilor care abia învață să scrie este urât pe ultimele rânduri ale paginii? Pe primul rând, învățătorul scrie cu multă atenție cu mâna lui cuvintele. Elevii se uită la acest scris original când încep să scrie pe rândul al doilea. Pentru cel de-al treilea, de cele mai multe ori ei se uită la rândul al doilea, deci la rândul scris de ei, și la al patrulea se uită la al treilea și așa mai departe. În acest fel, scrisul devine tot mai urât până la finalul paginii”.

Tot așa s-a întâmplat în creștinism: apostolii L-au urmat pe Domnul Isus Hristos și L-au imitat. Primii „părinți ai Bisericii” i-au urmat pe apostoli, iar următorii părinți s-au orientat după acești strămoși. Astfel, copierea sau transmiterea a devenit în decursul timpului tot mai rea.

Versetul de astăzi ne spune că cea mai bună „imitare” este întotdeauna după original. De aceea suntem îndemnați să privim direct la Isus, „Căpetenia și Desăvârșitorul credinței”. Destinatarii Epistolei către Evrei aveau unde privi: înapoi, la acel „nor mare de martori”, la acel număr impresionant de oameni ai credinței. Au fost încurajați să învețe mult de la ei pentru viața de credință (Evrei 11) și totuși să nu se oprească la exemplele omenești, capabile să greșească, ci să privească la Hristos. Numai El este „originalul”, arhetipul. Umblarea Sa pe acest pământ a fost desăvârșită – spre onoarea și spre bucuria lui Dumnezeu, dar și spre binele oamenilor.

Citirea Bibliei: Ieremia 15.1-21 · Luca 22.66-71Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: