O perpetuă dilemă: „Cine este Acesta?”

L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ

Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea a fost mișcată și fiecare zicea: „Cine este acesta?”.

Matei 21.10

Ierusalimul fremăta. Domnul Isus intrase în cetate călare pe un măgăruș. Pentru că Îl însoțeau așa mulți oameni, locuitorii cetății întrebau cu nedumerire: „Cine este Acesta?”. Dar iată că evenimentele care au avut loc în zilele care au urmat aveau să aducă răspunsul:

El este Înțelepciunea în persoană. Când conducătorii religioși au căutat să-L prindă cu vorba, El i-a adus pe toți la tăcere cu răspunsurile Lui.

El este Omul ascultător. În grădina Ghetsimani, El S-a rugat: „Tatăl Meu, dacă este cu putință, să treacă de la Mine paharul acesta! Totuși, nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu” (Matei 26.39).

El este Omul drept. Cu toate că Isus a fost învinovățit cu înverșunare în fața guvernatorului, judecătorul roman a trebuit să depună de mai multe ori mărturie despre nevinovăția acuzatului.

El este Împăratul iudeilor. Așa era scris pe inscripția pe care Pilat a pus-o sus pe cruce, astfel că toți cei care treceau pe acolo puteau vedea că poporul Îl respinsese pe Mesia.

El este Mântuitorul nostru. În timpul celor trei ore de întuneric, El a suferit în locul nostru judecata divină. După aceea El a murit, luând asupra Lui plata păcatului nostru.

El este Fiul lui Dumnezeu. Când a văzut cum Și-a dat Isus viața, sutașul a rămas foarte impresionat și a exclamat: „Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” (Matei 27.54).

Citirea Bibliei: Ieremia 14.1-22Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: