C. H. Mackintosh – Calea înviorărilor spirituale

Ilie era un om cu aceeași fire ca noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat pe pământ trei ani și șase luni.

Iacov 5.17

Iacov ne vorbește despre momentele tainice ale lui Ilie de rugăciune și de luptă, retras în munții Galaadului, unde, fără îndoială, a vărsat multe lacrimi din cauza stării deplorabile a lui Israel și unde, de asemenea, a fost întărit în duh pentru lucrarea pe care urma s-o facă.

Această împrejurare din viața profetului ne prezintă o lecție prețioasă, deosebit de folositoare. Trăim în timpuri de secetă spirituală. Starea Bisericii ne aduce aminte de acea vale a oaselor uscate din cartea profetului Ezechiel. Trebuie să suferim consecința nu doar a răului care a caracterizat veacurile trecute, ci și pe aceea a corupției din timpul de acum, în care feluritele rele ale lumii păgâne sunt acoperite cu mantaua mărturisirii creștine.

Iar când ne îndreptăm ochii către cei a căror cunoaștere a adevărului și a căror mărturisire înaltă ne-ar face să ne așteptăm la o mai sănătoasă și viguroasă activitate creștină, vedem, din nefericire, că această cunoaștere nu este decât o teorie rece și inactivă, lipsită de orice putere asupra simțămintelor. În această categorie există de asemenea unii asupra cărora adevărul lui Dumnezeu nu exercită nicio putere de atracție; ei cunosc atât de multe cu intelectul, încât nimic nu le poate fi prezentat cu care ei să nu fie deja familiarizați, ceea ce are drept consecință atitudinea inertă cu care ei ascultă orice prezentare a adevărului.

Într-o astfel de stare de lucruri, care este resursa celui credincios? Către ce se poate el îndrepta? Către rugăciune; către o rugăciune răbdătoare și perseverentă! Către comuniunea tainică și profundă cu Dumnezeu; către exercițiile de inimă reale și adânci în prezența Sa! La toate acestea nu putem ajunge decât printr-o recunoaștere onestă a stării noastre și a stării de lucruri din jurul nostru; și nu numai atât, ci putem astfel de asemenea obține puterea spirituală de a acționa pentru Dumnezeu, în mijlocul fraților noștri sau al lumii care ne înconjoară.

C. H. MackintoshCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: