Doxologiile din Noul Testament (1) – Puterea lui Dumnezeu în creație

Au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit creaturii în locul Creatorului, care este binecuvântat pentru totdeauna! Amin. Romani 1.25

Doxologia este un termen teologic folosit pentru a descrie o rostire a laudei și a închinării către Dumnezeu, ca răspuns la un atribut al lui Dumnezeu sau la o lucrare a Lui. Cuvântul vine din limba greacă și este format din două cuvinte: doxa, care înseamnă „glorie“, și logia, care înseamnă „rostire“.

În mod obișnuit, doxologiile se încheie cu „Amin“, ca o accentuare a lor. În Noul Testament există șaisprezece doxologii.

În Romani 1 găsim prima dintre cele patru doxologii conținute de această epistolă uimitoare. În acest prim capitol din Romani, Pavel jface o descriere a neamurilor.

Ele nu aveau Legea, nici Profeții, așa cum aveau iudeii (Romani 3.1,2); de fapt, ele nu aveau nicio revelație directă de la Dumnezeu. Totuși, ele aveau mărturia cu privire la puterea și la gloria lui Dumnezeu ca și Creator. Când cei dintre neamuri priveau la minunile creației, Îl puteau cunoaște astfel pe Dumnezeu, fiindcă El este manifestat prin acestea (Romani 1.19).

Însușirile Sale «nevăzute», ca și Creator, puteau fi văzute cu claritate și cunoscute de către oameni încă de la facerea lumii – anume „puterea Sa eternă și divinitatea Sa“ (Romani 1.20).

Ei cunoșteau, în conștiința și în înțelegerea lor, că tot ceea ce există a fost creat de un Dumnezeu viu. Totuși, cei dintre neamuri au devenit nerecunoscători, I-au întors spatele lui Dumnezeu și s-au închinat la lucruri create – ceea ce constituie esența idolatriei.

Adevărul despre puterea eternă și despre divinitatea lui Dumnezeu a produs însă imediat laudă în inima apostolului: Dumnezeu „este binecuvântat pentru totdeauna. Amin“.

Să recunoaștem și noi aceste lucruri, în această zi dintâi a săptămânii, și să-I aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru măreția și pentru puterea Lui, manifestate prin crearea și prin susținerea tuturor lucrurilor! El este nu doar Mântuitorul nostru, ci și Creatorul nostru. Toată gloria Îi aparține Lui!

B. ReynoldsCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: