CHEMAT DE CRISTOS


„tu vino după Mine” „…de acum încolo vei fi pescar de oameni”(Ioan 21:22; Lc. 5:10)

Omul chemat de Dumnezeu în slujire este omul luat dintre oamenii obișnuiți pentru a fi neobișnuit.

Dacă îi plăcea să țină la el acum trebuie să țină la alții. Trebuie să se uite pe sine, slujindu-i pe ceilalți.

Când alții renunță căzuți sub poveri istovitoare, el merge mereu înainte suportând cu stoicism orice povară.

Omul chemat de Dumnezeu în slujire și-a frânt eul la cruce. El nu are orgoliu, este afectat doar atunci când este pusă în joc onoarea lui Dumnezeu.

El nu se apără pe sine, el îi apără pe alții.

Batjocurile sau acuzațiile nedrepte nu-l afectează mai mult decât l-au afectat pe Domnul său. Știe să treacă peste obstacole dificile și nu zice niciodată „nu se poate”.

El poate totul în Cristos care îl întărește.

El nu se sperie și nu se lasă doborât de situațiile dificile cu care se confruntă, acestea nu fac decât să-l oțelească și să-l pregătească pentru bătălii mai mari.

Omul chemat de Dumnezeu în slujire nu se va alege niciodată cu medalii dar în schimb va avea răni din belșug.

El nu va urî niciodată, dimpotrivă, va face din potrivnicii săi prietenii cei mai apropiați.

El nu-și va pierde viața ocupându-se cu lucruri trecătoare ci se va concentra spre cele veșnice.

El este un om plin de pace deoarece Domnul păcii stăpânește viața lui.
Omul chemat de Dumnezeu în slujire nu are viață dublă, el nu urmărește gloria personală, nici nu strânge în jurul lui oameni care să-l aplaude.

El îi va îndrepta întotdeauna pe oameni spre Domnul Isus.
Cel mai mult îl iubește pe Dumnezeu și pe semeni iar cel mai puțin se iubește pe sine însuși.

Cel mai mult ține să facă voia lui Dumnezeu iar cel mai puțin pretinde să se facă voia lui.

Nu se gândește la jertfă, ci trăiește jertfindu-se pe altarul dăruirii.

El nu este bogat dar mulți sunt fericiți de bogățiile lui.

Omul chemat de Dumnezeu în slujire nu se teme de moarte, Stăpânul lui a înfruntat-o înaintea lui. Ba mai mult, a murit moartea lui, pentru ca slujitorul Lui să poată trăi în eternitate. Acolo unde va merge după ce toată truda se va sfârși iar lucrarea sa va fi încheiată. Acolo unde va stăpâni cu Cristos orice slugă bună și credincioasă.



Categories: Pentru lucrători, Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: