Cine zice „Domnul“ este în primejdie de moarte!

“Toma I-a răspuns: “Domnul meu şi Dumnezeul meu!” – IOAN 20:28

Pentru Toma, dorinţa de a vedea pe Domnul era foarte naturală:
El a fost înviat; nimic mai normal decît dorinţa de a-L vedea. Domnul însă îi răspunde: “Ferice de cei ce nu au văzut şi au crezut.” Cunoaşterea dragostei şi puterii lui Dumnezeu depinde de credinţa ucenicului; marile şi preţioasele făgăduinţe, a căror însuşire deschid perspective minunate vieţilor noastre, sînt oferite credinţei. De aceea, ferice de cei care n-au văzut, n-au simţit sau încercat vreo senzaţie oarecare ci au crezut în mărturia pe care a dat-o Dumnezeu despre Fiul Său! (Ioan 5:10).

În faţa mîinilor străpunse ale Domnului Isus, toată necredinţa lui Toma a dispărut şi el înţelege acum că Domnul Isus nu este numai învăţătorul său ci Domnul lui şi Dumnezeul lui.

Îl cunoaştem şi noi în felul acesta?

Dacă El este în adevăr Domnul nostru, noi sîntem robii Lui şi El nu acceptă să mai fie ceva sau cineva între noi şi El. Un rob nu poate sluji decît unui singur Domn. Dacă dorim să cunoaştem puterea Celui înviat, trebuie să veghem ca El să aibă primul loc în toate lucrurile din viaţa noastră. Şi atunci, în măsura în care îl vom urma pas cu pas, El ne va conduce în carul Său de biruinţă. Domnul Se va servi atunci de noi ca să-Şi facă cunoscută biruinţa Sa asupra vrăjmaşilor în orice loc din lume. (2Cor. 2:14,15).

Mai ales după înviere, Numele de Isus era precedat de cuvîntul “Domn” şi în adevăr, învierea Lui a confirmat şi întărit adevărul că El este Domnul Domnilor. Numirea apare și în Matei 21:3.

Acest titlu era rezervat Cezarului şi orice om care pretindea că vrea să-l poarte era în primejdia de a fi pedepsait cu moartea; Înţelegem deci de ce titlul acesta întărîta la mînie pe vrăjmaşii Domnului Isus. El vrea să fie Domnul nostru în tot ce poate cuprinde titlul acesta. Şi dacă El este Domnul nostru şi noi sîntem robii Lui, trebuie să ne dăm în întregime şi fără rezerve viaţa noastră Domnului nostru Cel înviat şi atunci El va putea să ne folosească aşa cum va vrea El, iar puterea învierii Lui se va desfăşura în vieţile noastre “Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim.” (Rom. 14:8).

Este bine ca în vorbirea noastră să nu spunem “Isus” ci “Domnul Isus”.

“Este un singur Domn: Isus Hristos” (ICor. 8:6). “Nimeni nu poate să zică “Domnul Isus” decît prin Duhul Sfînt” (1 Cor. l2:3 – versiunea J.N.D.).Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: