A murit pentru că promisiunea Domnului nu s-a împlinit!


Da, mă va ucide… dar îmi voi apăra purtarea în faţa Lui. Iov 13:15

Am citit recent cele scrise de Allen Gardiner despre un misionar care a murit în Africa de Sud din cauza unor boli şi a foamei. Referinţa îl atenţiona pe cititor să citească promisiunea lui Dumnezeu că El va da hrană celui flămînd (Psalmul 37:19,25; Psalmul 146:7). Ea a spus: „Dacă nu le credem pe acestea, atunci oare nu ne putem îndoi şi de celelalte promisiuni pe care le-a făcut?”

Bună întrebare!

Într-un articol cu acelaşi subiect, Stanley Baldwin dă trei răs­pun­suri parţiale la această întrebare.

În primul rînd, oamenii sunt cei ce falimentează şi nu promisiunile divine.

În al doilea rînd, unele promisiuni sunt spirituale şi nu trebuie luate literal.

În al treilea rînd, unele „promisiuni” sunt afirmaţii generale ale unor fapte, sau se adresează altora. Ele nu sunt garanţii personale.

Aceste răspunsuri poate că se aplică în unele cazuri, şi de aceea trebuie să studiem Scripturile cu umilinţă, încrezîndu-ne în Duhul lui Dumnezeu, pentru a ne călăuzi în vederea revendicării unei promisiuni.

„Dar, chiar cînd fac astfel”, spune Baldwin, „încerc să-mi centrez credinţa în Cel ce promite şi nu în promisiune. Este o mare diferenţă”.

Ne putem încrede totdeauna că Dumnezeu va acţiona din dragoste, dar El este şi atotcunoscător şi poate face excepţii de la unele reguli generale. David n-a ştiut nimic despre Allen Gardiner atunci cînd a scris: „N-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pîinea” (Psalmul 37:25).

Asemenea întîmplări nu trebuie să ne distrugă credinţa. Cel ce face promisiunile merită toată încrederea. El e suveran. A-I lăsa loc pentru a acţiona sau a ne abţine de la acţiune ne deschide calea unui nou nivel de a ne încrede în Dumnezeu în orice circumstanţă – chiar şi cînd pare că promisiunea Sa a falimentat.

D.J.D.


Şi dacă-ntrebi cum e credinţa
Ce m-a suit prin anii grei,
Priveşte-mi urmele şi crucea
Şi-ai să-nţelegi răspunsul ei.
Traian Dorz

Cînd o promisiune pare că falimentează, putem totuşi să ne încredem în Cel ce promite.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: