Poate Dumnezeu să facă răul?

O piatră de poticnire

Ieri m-am întâlnit cu două persoane care s-au rătăcit într-un fel de dualism simplist și caricatural dominat de următorul raționament:

  1. Dumnezeu este bun și nu face niciodată ceva rău
  2. Satan este rău și tot ce este rău vine de la el.
  3. Dumnezeu s-a arătat prin Isus Christos ca să nimicească lucrările lui Satan (Diavolul).

Există chiar și un verset tălmăcit și aplicat defectuos pe care ei își bazează acest raționament:

„Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca  nimicească lucrările diavolului“ (1 Ioan 3:8)

Această „descoperire“ teologică i-a determinat chiar să se mute din biserica baptistă la biserica pentecostală (!).

Ce-i rău cu acest raționament?

În primul rând, astfel de oameni gândesc copilărește, simplificând și complicând în același timp, o situație complexă. Biblia, așa cum vom arăta mai jos, ne prezintă o cu totul altă situație.

În al doilea rând, o astfel de „interpretare“ este infectată de filosofii orientale, plasându-ne într-un univers dominat de conflictul dintre Ying și Yang în forțe aproximativ egale.

Ce ne spune Biblia?

  1. Dumnezeu nu este doar un depozit de bunătate asemenea unui borcan de miere. Personalitatea divină este infinit mai complexă, capabilă de sentimente și nuanțe infinit mai variate. Dumnezeu se poate mânia (mânia sfântă), poate pedepsi, poate nimici, Își poate rezolva violent toate problemele cu care se confruntă.

Iată doar câteva exemple din textul Scripturii:

Dumnezeu a pedepsit personal păcatul primilor oameni. El i-a dat morții și tot El le-a redefinit domeniul de existență, incluzând în el suferințe inexistente până atunci:

„Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale, să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână. Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”
Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: ,,Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarbă de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”  (Geneza 3:14-19).

2. La polul opus, finalul istoriei acestui colț de univers marchează Judecata de la urmă și imaginea unui Dumnezeu care va arunca personal tot ce este opus naturii și planurilor Lui într-un iaz cu foc și pucioasă, unde-i va chinui etern. Dacă Dumnezeu nu face răul, atunci cine-l va pedepsi pe Satan?

„Şi, când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea, căci viermele lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură” (Isaia 66:24).

Pedepsele lui Dumnezeu sunt executate și acum de voința divină. Amintiți-vă de cazul numărătorii vinovate făcute de împăratul David și revedeți precizarea din text. Cine i-a ucis pe evrei? Diavolul sau Îngerul Domnului:

„David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Oh, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor!” Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineaţă până la vremea hotărâtă. Şi, din Dan până la Beer-Şeba, au murit şaptezeci de mii de oameni din popor. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul S-a căit de răul acela şi a zis îngerului care ucidea poporul: „Destul! Trage-ţi mâna acum.” Îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna, Iebusitul. David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului: „Iată că am păcătuit! Eu sunt vinovat. Dar oile acestea ce au făcut? Mâna Ta să se îndrepte dar împotriva mea şi împotriva casei tatălui meu!” … Atunci Domnul a fost potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel“ (2 Samuel 24:1-25).

3. Ca să nu înmulțim obositor aceste exemple (Cine a distrus Sodoma și Gomora?), am să trec la cel mai elocvent dintre toate: Cine l-a pedepsit pe Isus Christos pe Cruce, Dumnezeu sau Diavolul?
Nu cred că mai trebuie să citez versete biblice. Sunt prea multe.

Revenind în final la versetul citat simplist și copilărește la început („Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului“), trebuie să clarificăm că el nu se referă la vindecarea bolilor. Toți oamenii mor trupește (fără excepție) de afecțiuni care le curmă în final firul vieții. De două mii de ani, nici un creștin, de orice confesiune, n-a fost și nu este răpit la cer ca … Enoh! Toți au avut trupuri răpuse până la urmă de debilități, microbi sau degenerări. Fișele medicale și cimitirele sunt dovezi iredutabile.

(Nu vă este suspect că mai toți vindecătorii de azi tac mâlc, neputincioși în pandemia de Covid? Dacă ar avea puterile pe care le pretind că le au s-ar duce pe la spitale sau ar transforma casele de rugăciune în cabinete de tratament … Vă asigur că ar fi cozi interminabile …Unde sunt acum „străjerii“ care s-au autoproclamat oștirea lui Dumnezeu pentru recuperarea lumii căzute și pentru instaurarea domniei lui Dumnezeu prin lucrarea lor? De ce nu-și fac ei acum datoria față de România?)

„Lucrările diavolului“ pomenite acolo sunt mult mai mari și mai cuprinzătoare decât interpretarea aceasta egoistă, cuprinzând tot răul pe care l-a produs el, diavolul, în univers, toate perturbările cosmice provocate de el, toată întinarea lucrurilor cerești, care sunt curățite acum de Marele Preot cu sângele Său (vezi Evrei 9).

Aceasta este poziția „ortodoxă“ în toate denominațiile creștine. Puteți rămâne după alegere la baptiști sau pentecostali, numai nu faceți din astfel de „greșeli“ și exagerări teologice motivarea de a sări cu un aer de superioritate dintr-un buzunar al lui Dumnezeu într-altul …Categories: Raspunsuri la intrebari, Studiu biblic, Teologice

Tags:

1 reply

  1. 1. Dumnezeu vindeca si astazi de Covid si de alte boli incurabile, oameni carora medicina nu le mai da nici o sansa. Nu raspunde asa la toate rugaciunile, dar uneori INCA o face. Cunosc exemple.
    2. Dumnezeu transcede presupozitiile noastre umaniste si redefineste “binele” si “raul” din perspectiva invierii si eternitatii; de aceea trimite misionari chiar daca vor fi martirizati (Luca 11:49), de aceea crestinii sunt chemati sa sufere pe nedrept (1Petru 2:19-21), de aceea a muri in Hristos este un castig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: