Judecata la români

“Limba este țara în care trăim toată viața” și fiecare limbă este creată de o anumită personalitate colectivă căreia îi determină și modelează apoi comportamentul.

Limbile cu multe vocale, limbile “cântate” sau limbile guturale cu consoane multe îmbracă diferit psihicul social colectiv. Limbile cu cuvinte scurte, din puține silabe, creează oameni activi, mobili în timp ce limbile cu cuvinte lungi sunt un handicap în aceste direcții. “Judecați” și voi diferența dintre “God is love” și “Dumnezeu este dragoste”. Limba română are o lentoare, o încetineală intrinsecă. Ne luptăm și astăzi alegând să traducem din latină “acceptio” sau prin “accepție” sau prin “acepțiune”, majoritatea preferând forma lălăită de la urmă.

La românii creștini, părerile despre judecata faptelor altuia nu se vor sfârși curând și asta din două motive:

1. Limba română recomandă judecata în expresii ca acestea: “un om cu judecată”, “a judecat bine”, “judecă și tu însuți” și reversul lor “un om fără judecată”, a judecat prost”, “n-ai judecat, te-ai pripit”.

Aici “a judeca” stă pentru a cumpăni bine, a analiza alternativele, a te gândi bine, a fi înțelept. Judecata aceasta este recomandabilă, de preferat, semn de maturitate și prerechizită pentru un bun conducător în familie sau în societate. Ea are un pronunțat sens pozitiv.

2. În comunitatea creștină reglementată de principiile Cuvântului lui Dumnezeu, când vorbim despre “judecată” ca analizare a acțiunilor altuia, avem două păreri bazate pe două feluri de texte diferite:

A. “Nu judecați ca să nu fiți judecați” (Mat. 7:1).

“Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său vorbește de rău Legea sau judecă Legea. Și, dacă judeci Legea, nu ești împlinitor al Legii, ci judecător.
Unul singur este dătătorul și judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? (Iacov 4:11-12).

B. “În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar din mijlocul vostru pe răul acela.” (1 Corinteni 5:12-13).

“Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunaţi laolaltă prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus” (1 Corinteni 5:3-5).

Prima părere a dus la eliminarea disciplinei bisericești din adunările creștine. Se practică mai ales in bisericile “liberale” și a înlesnit alunecări ca acceptarea homosexualilor, ordinarea femeilor și alte practici nebiblice.

A doua este caracteristică mișcărilor puritane care refiomează constant adunările, căutând să le mențina în domeniul lui “este scris”.

Cum este mai bine?

Orice om “cu judecată” trebuie să cumpănescă bine și să decidă pentru sine.

Cât despre mine, eu iau în considerare că în Biblie există o carte veche numită chiar așa “Judecători”, iar în viitor totul se va încheia înaintea scaunului de judecată divin. În trecut judecători, în viitor judecată, oare cum ar trebui să fie prezentul celor chemați acum să vegheze unii asupra altora?

Oricare v-ar fi părerile, există o judecată pe care trebuie să o practicăm fiecare: judecarea de sine și pocăința zilnică.

“Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși … Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
Dar când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea” (1 Corinteni 11: 28-32).

“Veniți totuș să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cîrmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:18).Categories: Studiu biblic, Teologice

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: