Poporul Bibliei

În secolele în care a trăit în afara străvechii vatre a țării, poporul evreu și-a păstrat identitatea devenind „poporul cărții“.

Numirea aceasta îmi place și o aplic azi tuturor copiilor lui Dumnezeu. Creștinii, salvați de Dumnezeu din sânul tuturor Neamurilor, sunt și ei tot o națiune distinctă, un popor chemat afară din limitele obișnuite ca să trăiască asemenea unui „popor al cărții“.

trâim între copertele Biblie, regăsindu-ne în frăția cu toți despre care citim acolo, iar când murim ne mutăm tot între copertele cărții sfinte, în realitățile descrise acolo.

Fiți binecuvântați, frații și surorile mele din acest „popor al cărții“.

+++

For a religion that lived in diaspora for more than 1,800 years, books took the place of temples and monuments, governments and great battle sites.
At times like Passover, which began Monday night, books are a bridge between Jewish present and past, linking modern Jews with the Israelites who escaped Egypt. At other times, books provided inspiration for the future, as in Theodor Herzl’s “The Jewish State,” a political pamphlet that prophesied the creation of the state of Israel.


Categories: Pentru lucrători, Personale, Studiu biblic, Teologice

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: