Înfrângeri aparente, calea către mari biruințe

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna  cu carul Lui de biruinţă în Hristos. (2 Corinteni 2:14)

Dumnezeu câştigă cele mai mari victorii ale Lui prin înfrângeri aparente. Foarte des pare că vrăjmaşul triumfă pentru o perioadă, şi Dumnezeu îngăduie aceasta. Dar apoi El intervineşi dejoacă planurile vrăjmaşului,nimiceşte victoria aparentă şi,aşa cum spune Biblia, „răstoarnă calea celor răi“ (Psalmul 146:9). Prin urmare, El ne dă o victorie cu mult mai mare decât am fi avutdacă n-ar fi îngăduit ca vrăjmaşul să triumfe aparent la început.

Povestea celor trei tineri evrei care au fost aruncaţi în cuptorul de foc este cunoscută. Era o victorie aparentă a vrăjmaşului. Părea că slujitorii Dumnezeului celui viu aveau să sufere o teribilă înfrângere. Toţi am trecut prin situaţii în care părea că suntem înfrânţi, iar vrăjmaşul se bucura. Ne putem imagina ce înfrângere deplină părea să fie această situaţie pentru prietenii lui Daniel. Ei au fost aruncaţi în mijlocul flăcărilor înfricoşătoare în timp ce vrăjmaşii lor aşteptau  să-i vadă arzând. Însă vrăjmaşul a fost foarte mirat să-i vadă plimbându-se prin foc şi simţindu-se foarte bine. Apoi împăratul Nebucadneţar le-a spus să iasă din foc. Vrăjmaşii „s-au strâns şiau văzut că focul n-avusese nici o putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate şi nici măcar miros de foc nu se prinsese de eipentru că nu este nici un alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca El“ (Daniel 3:27,29b).

Această aparentă înfrângere s-a transformat într-o victorie miraculoasă.

Să presupunem că aceşti trei oameni şi-ar fi pierdut credinţa şi curajul, şi s-ar fi plâns, zicând: „De ce nu ne-apăzit Dumnezeu de cuptor?“ Ei ar fi fost arşi şi Dumnezeu n-ar fi fost glorificat. Dacă treci printr-o încercare grea acum, n-o considera o înfrângere. În schimb,continuă prin credinţă să ceri victoria prin El care poate să te facă mai mult decât biruitor (vezi Rom. 8:37),şi o victorie glorioasă îşi va face apariţia în curând. Fie ca să învăţăm că-n toate locurile dificile în care ne duce Dumnezeu, El ne dă ocazia să ne exersăm credinţa în El că va aduce rezultate binecuvântate şi va glorifica mult Numele Său.  din Viaţa de rugăciuneCategories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: