Introducere – Profeții împlinite și neîmplinite în viața Celui născut din fecioară

Vă propun o incursiune în revelațiile divine care au însoțit și explicat nașterea Fiului lui Dumnezeu din fecioara Maria. Un astfel de eveniment, de o magnitudine cosmică, trebuia însoțit de o revelație cerească pe măsură. Ea ne-a venit prin îngeri, prin vise, prin Duhul și prin câteva cântări profetice.

În ierarhia ,,semnelor“ cu semnificație semantică de profeție, Dumnezeu ne-a vorbit prin ,,evenimente“, gesturi, narațiuni și ,,cântări profetice“. Acestea din urmă sunt explozii ale sufletului intrat sub influența Duhului lui Dumnezeu.

Biblia este plină de cântări profetice. Cea dintâi a fost cântarea lui Moise după trecerea Mării Roșii (Exodul  15:1–19). Tot în Pentateuc avem și cântarea Mariei (Exodul 15:20) și mult mai lunga cântare a lui Moise din Deuteronom 31:19–22, 30; 32:1–43.

Cartea profetului Isaia conține câteva cântări, pe care grafica traducerii lui Cornilescu nu le semnalează ca atare:

• cântarea preiubitului despre via sa (Isaia 5:1-6)
• cântare de laudă (Isaia 12:1–6)
• cântarea ,,Cetate tare“ (see Isaiah 26:1–4)
• cântarea celor bucuriei celor izbăviți (Isaia 35:1–10)
• cântarea ,,cea nouă” a Domnului (Isaia 42:10)
• cântarea bucuriei creației (Isaia 44:23)
• cântarea izbăvirii (Isaia 52:7–12)
• cântarea suferințelor Robului Domnului (Isaia 53:1–12)

Ezechia, Ieremia și Ezechiel au scris și ei sau au consemnat cuvintele câtorva cântări pe teme diferite de la izbăvire, răscumpărare, protecție, mulțumire sau jale (Isaia 38:20, Psalmii 120–134, Ieremia 31:12–13 și Ezechiel 33:32).

Când melodia este bună, cântarea are avantajul că ne rămâne lipită de suflet, are ecou în inimă și se memorează foarte ușor. Noi nu mai avem melodiile originale pe care le-au avut aceste cântări, dar textele lor continuă să aibă un conținut profetic care ne privește și ne interesează. Le vom lua într-o ordine aleasă intenționat pentru a zidi în cititori un mesaj coerent, progresiv și, sperăm noi, determinant. Ele ne pot mișca din locul în care suntem mai aproape de locul în care ne așteaptă Dumnezeu să ajungem.Categories: Studiu biblic, Teologice

4 replies

  1. Probabil că da, deși aș vrea să fie altfel.

Trackbacks

  1. Cuprins – Profeții împlinite și neîmplinite în viața Celui născut din fecioară – B a r z i l a i – e n – D a n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: