1 Timotei 6:13-16 – Păzește ordinul de sus! Stai la post!

Nu este un secret că apostolul Pavel folosește în epitolele sale și terminologia unei armate aflate în luptă. Creștinul se află în contextul războiului dintre Dumnezeu și diavol pentru câștigarea sufletelor oamenilor. În versetul 12, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să lupte lupta cea bună a credinței. Credința îl ajută să privească în nevăzut și înspre lucrurile nădăjduite (Evrei 11:1). Timotei era descurajat de lucrurile care se petrecuseră în adunarea din Efes și dorea să plece, Pavel îl ajută să privească dincolo de dimensiunile omenești ale crizei din biserică și să se ancoreze în realitatea superioară a luptei pentru împărăția lui Dumnezeu.

În pasajul din 1 Tim. 6:13-16, apostolul amplifică aceste lucruri, plasându-l pe Timotei sub autoritatea supremă a cerului. Credința pătrunde în nevăzut și în lucrurile nădăjduite (Evrei 11:1), așa că Pavel face apel la dimensiunile nemaipomenite ale circumstanțelor în care-și duce un creștin viața. Exprimarea apostolului este solemnă și serioasă. Lucrurile menționate de trec dincolo de granițele pământului și pătrund în lumea minunată a manifestprilor divine. Recunosc, pasajul acesta este greu. Mintea noastră nu este familiarizată cu lucrurile descrise aici și nu le poate pătrunde. Pavel ne depășește pe toți în priceperea și experiențele lui cu Domnul. Încercăm timizi să-i urmăm pașii, dar mersul nostru se poticnește unde apostolul o ia cu mult înaintea noastră. Să le luăm pe rând:

Mai întâi este introducerea solemnă și seriaosă:

,,Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont“ … (1 Tim. 6:13).

Apoi este porunca clară și concretă:

,, …să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos“ (1 Tim. 6:14).

Acest ,,păzește porunca“ este o comandă de a rămâne la datorie. Fiecare ostaș trebuie să stea acolo unde i s-a spus să stea. Ordinele nu se discută, ci se execută! Nu este suficient să înceăi bine. Trebuie să perseverezi până la capăt. Finalul luptei va fi atunci când va fi ,,arătarea Domnului nostru Isus Chrstos“.

Ea se va petrece la o dată pe care numai Comandantul nostru suprem o cunoaște. El a decis-o dincolo de frământările care frământă creașia, în sânul dumnezeirii netulburate de nimic, deasupra tuturorlucrurilor și independent de toate lucrurile. Din acest punct de vedere, Pavel ne spune că nimic și nimeni nu-i poate tulbura fericirea lui Dumnezeu cu gânduri, cuvinte sau planuri ostile.

,, … care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, …“ (1 Tim. 6:15).

El există mai presus de toate, conducându-le pe toate și ducându-le pe toate spre împlinirea unui plan desăvârșit. Înaintea Acestui Dumnezeu trebuie să-și desăvârșescă ascultarea Timotei:

,, … singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.“ (1 Tim. 6:16).

Sufletul apostolului vibrează de extaz când rostește aceste cuvinte. Îl simțind părăsind parcă pământu și plutind vizionar în duhul spre cerul al treilea în care mai avusese privilegiul de a fi răpit. Respirația lui este adâncă și înaltă, neputând să încheie cele spuse fără să adauge solemn acel ,,Amin“ de la urmă. I -a mai întâmplat și în alte epistole în care inspitația Duhului l-a înălțat vremelnic deasupra firii (Rom. 1:25; 9:5;11:36; 2 Cor. 1:20; Gal. 1:5; Efes. 3:21; 1 Tim. 1:17).Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: