1 Timotei – 4 – Cum crești tu, așa cresc cei păstoriți de tine!

Trecem cu adunarea noastră printr-un studiu în epistolele pastorale: 1,2 Timotei, Tit și Filimon. Avem multe de învățat și foarte multe de corectat în noi. Vă dau un exemplu din capitolul 4 al epistolei către Timotei:

+++

După ce am citit învățătura lui Pavel despre perseverență (cap. 1), despre priorități (cap.2) și despre personalitate (cap. 3), în capitolul 4 ajungem la învățătura lui Pavel despre progresul personal în lucrare.

Ea este expusă în două mișcări de text. Mai întâi, aposolul îi dă lui Tmotei exemple pe care NU trebuie să le urmeze, căi de care trebuie să se ferască și pe care trebuie să le combată (4:1-8), iar apoi trece la partea pozitivă a ecuației, învățându-l cum TREBUIE să fie, spre ce orizont personal trebuie să se îndrepte (4:9-16). Sunt alte lucruri care trebuie să se întâmple în viața noastră discret, departe de privirile altora, dar creșterea personală în duhovnicie trebuie să fie mărturia noastă prin care să-i influențăm și să-i încurajăm pe alții.

Exemple de slujitori neavenți în lucrare.

  1. Tipul restrictivului legalist trimis între creștini de diavol (4:1-6)

El contestă înțelepciunea divină înscrisă în legile firii: căsătoria și hrănirea, propunând asceza și regimurile alimentare stupide. Tema este prezentă și în Coloseni 2:16-23). Acolo unde apar acstea est semn că preponenii lor sunt proprietatea diavolului, oameni ,,însemnați cu fierul roșu“ de proprietarul lor demonic.

2. Tipul delirant al povestitorului de tradiții (4:7-8).

Lumea este plină de basme. Cei mai prolifici povestitori ai lor sunt ,,babele“ din ambele sexe, oamenii bătrâni care au pasiune pentru experiențele personale din trecut și vor să le predice ca mandatorii pentru cei din noua generație. ,,Pe vremea mea …“ Basmele sunt materia primă a tradițiilor. Citeam săptămâna trecută ce NU TREBUIE CU NICI UN CHIP să faci în fiecare zi din săptămâna mare. Scofală teribilă, domnule! Autorul acestor articole insipide și otyrăvitoare a uitat cu desăvârșire săne spună ce trebuie neapărat să facem, cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu în aceste zile de comemorare fertilă.

După ce încheie partea negativă a îndemnului său, apostolul Pavel trece la expunerea dimensiunilor adevăratei creșteri spirituale. Timotei este îndemnat să fie atent asupra lui însuși și asupra învățăturii pe care o răspândește.

3. Ca exemplu personal, el trebuie să crească în vorbire,  în purtare, în dragoste, în credință, în curăție (4:12).

4. Ca atitudine, Timotei trebuie să fugă de pasivitate și pafonare:

,,Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor[a]Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi“ (1 Tim. 414-15).

5. Ca activitate pastorală, Timotei trebuie să-i mântuiască pe cei aflați în grija sa (4:16).

,,Fii cu luare-aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă“ (4:16).

Trebuie să înțelegem ,,sensul“ în care este folosit aici termenul ,,mântuire“. Apostolul Pavel nu spune că Timotei poate să-i mântuiască pe alții, în sens soteriologic, așa cum nu spue că toți oamenii sunt automat mântuiți de Dumnezeu când scrie:

,,Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor şi mai ales al celor credincioşi“ (4:10).

În contextul acestui capitol, ,,mântuire“ înseamnă protecția oamnilor de atacurile furibunde ale diavolului. Într-adevăr, Dumnezeu nu-i îngăduie deocamdată să se dezlănțuie asupra omenirii în toată forța distrugătoare a răutății lui. În sensul acesta, Dumnezeu este ,,mântuitorul tuturor“ oamenilor:

,,Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, …“ (2 Tes. 2:5-8).

Ce-i spune apostolul Pavel lui Timotei aici este că un păstor priceput și harnic poate fi instrumentul prin care Dumnezeu își păzește turma, o ,,mântuiește“ de atacurile celui rău.

 

 

 Categories: Studiu biblic

Tags:

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: