C. H. Mackintosh – Dumnezeu controlează și insomniile pentru noi!

În noaptea aceea, somnul împăratului a fugit de la el. Estera 6.1

Mâna lui Dumnezeu a fost la lucru în acea noapte. Domnul Dumnezeul evreilor avea o lucrare măreață de făcut în favoarea poporului Său iubit și, pentru a o împlini, a alungat somnul acelui monarh care își exercita stăpânirea peste o sută douăzeci și șapte de ținuturi.

Acest lucru scoate clar în evidență caracterul cărții Estera. Cititorul va observa că, de-a lungul acestei interesante secțiuni inspirate, numele lui Dumnezeu nu este menționat. Totuși, peste tot mâna Sa este văzută lucrând. Chiar și cele mai banale împrejurări manifestă planul Său minunat și lucrarea Lui măiastră. Ochiul natural nu poate urmări mișcările roților carului Domnului, însă credința nu numai că le poate urmări, ci și cunoaște direcția în care el se îndreaptă.

Vrăjmașul complotează, însă Dumnezeu este deasupra lui. Orice acțiune a lui Satan nu este decât o verigă în lanțul uimitor de evenimente prin care Dumnezeul lui Israel Și-a împlinit planul de har cu privire la poporul Său. Așa a fost atunci, așa este și astăzi și așa va fi întotdeauna. Răutatea lui Satan, mândria omului, cele mai ostile influențe, toate sunt doar instrumente în mâna lui Dumnezeu pentru împlinirea scopurilor Sale de har. Acest lucru oferă cea mai dulce odihnă inimii, în mijlocul tulburărilor și a zbuciumului neîncetat din această lume.

„Sfârșitul“ pe care-l dă Domnul se va arăta cu siguranță. Planul Său va rămâne în picioare și El va lucra toate după buna Sa plăcere.

Binecuvântat să fie numele Său pentru această siguranță de neclintit! Ea liniștește inima în orice situație. Domnul Se află în spatele oricărei împrejurări. Orice rotiță, orice piesă cât de mică din această vastă mașinărie a împrejurărilor omenești se află sub controlul Său. Deși numele Său nu este cunoscut și recunoscut de fiii acestui pământ, mâna Sa este vizibilă, cuvintele Sale sunt crezute, iar „sfârșitul“ pe care El îl dă este așteptat de toți fiii credinței.

C. H. MackintoshCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: