Vă las pe mâini bune! Mâinile Mântuitorului nostru

(Din Sămânța bună)

Când Domnul Isus a trăit aici, pe pământ, mâinile Sale au fost neobosite, lucrând mereu.

Mâinile Domnului Isus

  • au vindecat bolnavi: „Lui Isus I S-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: «Da, voiesc. Fii curățit!»” (Marcu 1.41).
  • au readus la viață morți: „Și, apucând mâna copilei, i-a zis: «Talita cumi», care în traducere înseamnă: «Fetițo, scoală-te, îți zic!»” (Marcu 5.41).
  • au binecuvântat copii: „Apoi i-a luat în brațe [pe copii] și, punându-Și mâinile peste ei, i-a binecuvântat” (Marcu 10.16).
  • au fost prinse în cuie pe cruce: „Mi-au străpuns mâinile și picioarele” (Psalmul 22.16); „L-au răstignit acolo” (Luca 23.33).
  • au demonstrat ucenicilor Săi că El a înviat: „Uitați-vă la mâinile și la picioarele Mele, că Eu sunt” (Luca 24.39).
  • au binecuvântat pe ucenicii Săi înainte de înălțarea Sa la cer: „Ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat” (Luca 24.50).

Citirea Bibliei: Exod 16.13-30 · Luca 7.18-23Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: