De la iesle pân’ la cruce

Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine n-ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

Ioan 3.36

Dar „Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3.17) – aceasta este a doua parte a mesajului. Dumnezeu nu este doar sfânt și drept, ci El este și dragoste. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3.16).

Pentru a înțelege această dragoste, trebuie să ne îndreptăm de la Betleem și de la iesle către Ierusalim și către cruce. Acolo, după 33 de ani de la iesle, Omul Isus Hristos a fost răstignit pe cruce din ură și din invidie. Isus Hristos, care nu a făcut niciodată în viața Lui niciun păcat, a mers de bunăvoie pentru păcatele altora și în locul acestora la judecata lui Dumnezeu. „Pedeapsa care ne dă pacea era peste El” (Isaia 53.5). Astfel, pe această temelie, Dumnezeu ne dă iertarea păcatelor și scăpăm de pedeapsa meritată. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate” (1 Ioan 1.9). Dumnezeu ne cunoaște păcatele, dar așteaptă ca noi să acceptăm sentința Lui asupra vieții noastre și să venim în rugăciune cu fiecare păcat de care ne aducem aminte și să-l mărturisim înaintea Lui.

„Cine aude cuvântul Meu și crede în Cel care M-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață” (Ioan 5.24).

Citirea Bibliei: Zaharia 11.1-17 · Marcu 14.43-54Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: