Vorbește fiilor lui Israel și spune-le: „Fie bărbat, fie femeie, când va face o promisiune specială de nazireu … În toate zilele despărțirii lui este sfânt pentru Domnul”.

Numeri 6.2,8

A existat doar un Nazireu adevărat și perfect în această lume – doar Unul care a manifestat, de la început până la sfârșit, o separare completă față de orice bucurie pământească. Din momentul în care a intrat în lucrarea Sa publică, inima Sa a fost cu totul despărțită de această lume și fixată în mod deplin asupra lui Dumnezeu și asupra lucrării Sale, cu un devotament pe care nimic nu-l putea clătina. Niciunei cerințe pământești sau naturale nu i-a fost îngăduit, nici măcar pentru un singur moment, să se interpună între inima Sa și lucrarea pe care venise să o facă.

„Nu știați că trebuie să fiu în cele ale Tatălui Meu?” (Luca 2.49). Și din nou: „Ce am Eu a face cu tine?” (Ioan 2.4).

De acest fel au fost cuvintele prin care adevăratul Nazireu a corectat cerințele naturale. El avea doar un singur lucru de împlinit, iar pentru acesta S-a separat în mod perfect pe Sine Însuși. Ochiul Lui a fost simplu, iar inima Lui a fost întreagă pentru Dumnezeu.

Acest lucru s-a văzut în umblarea Sa, de la început până la sfârșit. El le-a putut spune ucenicilor Săi: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți”; iar când ei, neînțelegând semnificația cuvintelor Sale, s-au întrebat: „Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?”, El a răspuns: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui care M-a trimis și să sfârșesc lucrarea Lui” (Ioan 4.32-34).

În același fel, la sfârșitul drumului Său de pe pământ, când a luat în mâna Sa paharul pascal, Îl auzim exprimând cuvinte ca acestea: „Luați paharul acesta și împărțiți-l între voi; pentru că vă spun că nicidecum nu voi bea din rodul viței până când nu va veni Împărăția lui Dumnezeu” (Luca 22.17,18).

În toate acestea vedem cum S-a comportat acest Nazireu perfect în orice împrejurare. El nu putea avea nicio bucurie pe pământ, nicio bucurie în națiunea lui Israel. Va veni timpul când El, ca Mesia, Își va găsi bucuria în poporul Său și în acest pământ, care va fi reînnoit; dar până la acel moment binecuvântat, El este separat ca adevărat Nazireu, iar cei ai Săi sunt uniți cu El.

C. H. MackintoshCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: