Sfinții din Necazul cel Mare

Și toți îngerii stăteau în jurul tronului și al bătrânilor și al celor patru făpturi vii; și s-au prosternat înaintea tronului și s-au închinat lui Dumnezeu, spunând: „Amin! Binecuvântarea și gloria și înțelepciunea și mulțumirea și onoarea și puterea și tăria fie a Dumnezeului nostru, în vecii vecilor! Amin“.
Apocalipsa 7.11,12

Doxologiile din Noul Testament (17) – Închinare lui Dumnezeu și Mielului
Aceasta este ultima doxologie din Biblie. Ea vine ca un răspuns la o viziune cu privire la „o mulțime mare, pe care nimeni nu putea să o numere, din orice națiune și seminții și popoare și limbi“. 

Această mulțime, îmbrăcată în hainealbe, stătea înaintea tronului și înaintea Mielului, zicând: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe tron, și a Mielului“. Mai departe citim că toți aceștia au fost mântuiți din necazul cel mare (Apocalipsa 7.9,10,14). Este uimitor că o așa mare mulțime a fost mântuită din toate ororile și suferințele necazului celui mare. Adunarea va fi fost deja răpită și o vedem simbolizată prin bătrânii aflați în jurul tronului.Dumnezeu Își păstrează caracterul de Mântuitor chiar și în cele mai întunecate timpuri de apostazie, atunci când judecă lumea pentru fărădelegile ei.

Acest lucru este atât de minunat, încât îngerii și bătrânii – bătrâni care îi reprezintă pe sfinții răpiți – izbucnesc în laudă și în închinare, rostind această doxologie, care începe și se încheie cu „Amin“. Ei Îl înalță și Îl glorifică pe Dumnezeu pentru înțelepciunea Lui, pentru puterea Lui, pentru tăria Lui… Ei „s-au închinat lui Dumnezeu“. 

Dumnezeu caută închinători în vasta mulțime de oameni păcătoși de pe pământ (Ioan 4.23). Nu este acesta un lucru minunat? Îngerii se închină aici nu pentru că au fost mântuiți – fiindcă ei nu sunt obiecte ale harului lui Dumnezeu (1 Petru 1.12) – ci pentru că unii oameni au fost mântuiți.

Toți închinătorii au un lucru în comun, fie că sunt sfinți din Vechiul Testament, fie că sunt sfinții de astăzi, din Adunare, fie că sunt cei care vor fi mântuiți din necazul cel mare: toți au fost pierduți, oameni păcătoși, și toți au fost spălați în sângele Mielului. 

B. ReynoldsCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: