Cine este Isus?

Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea a fost mișcată și fiecare zicea: „Cine este Acesta?“Matei 21.10

Omenirea este pusă și astăzi în mișcare de acest Isus al evreilor.

El este Înțelepciunea. Când conducătorii religioși au încercat să-L încurce cu întrebările lor, El i-a adus pe toți la tăcere cu răspunsurile Sale înțelepte.
El este Omul ascultător. În grădina Ghetsimani, El S-a rugat: „Tatăl Meu, dacă este cu putință, să treacă de la Mine paharul acesta! Totuși, nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu“ (Matei 26.39).

El este Omul drept. Deși Isus a fost acuzat înaintea dregătorului roman, acesta a trebuit să mărturisească de mai multe ori că învinuitul era nevinovat: „Iată, vi-L aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el“ (Ioan 19.4).

El este Împăratul iudeilor. Aceste cuvinte au fost scrise pe inscripția pe care Pilat a pus-o deasupra crucii Sale. Toți cei care treceau pe acolo vedeau că poporul se lepădase de Mesia.

El este Mântuitorul nostru. În cele trei ore de întuneric, El a suferit în locul nostru judecata divină. Apoi a murit, achitând în locul nostru plata păcatului.
El este Fiul lui Dumnezeu. Sutașul roman a declarat foarte impresionat despre Isus, când L-a văzut dându-Și viața în putere divină: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!“ (Matei 27.54).


Citirea Bibliei: Iov 37.5-24 · Fapte 17.22-34

Din SĂMÂNȚA BUNĂCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: