Și totuși, de ce întârzie Dumnezeu?

Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede! (Marcu 9:23)

Cuvântul „toate“ menţionat aici nu se împlineşte întotdeauna doar cerând, pentru că Dumnezeu caută mereu să te înveţe calea credinţei. Instruirea ta pentru o viaţă de credinţă necesită multe domenii de educaţie, care includ încercarea credinţei, disciplina credinţei, răbdarea credinţei şi curajul credinţei. Deseori trebuie să treci prin multe etape înainte să ajungi în sfârşit la rezultatul credinţei –adică, la biruinţa credinţei. 

Fibra morală autentică se dezvoltă îndurând disciplina credinţei. Când I-ai cerut ceva lui Dumnezeu, şi răspunsul n-a venit încă, ce trebuie să faci? Continuă să crezi în Cuvântul Lui! Nu te abate de la el indiferent ce vezi sau ce simţi. Şi dacă vei rămâne ferm pe poziţie, puterea şi experienţa ta vor creşte, se vor întări şi se vor adânci. Când rămâi neclintit din poziţia credinţei tale, chiar dacă se întrezăresc presupuse contradicţii faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, tu vei fi mai puternic pe toate fronturile.

Deseori Dumnezeu va întârzia în mod intenţionat să-ţi dea răspunsul, dar de fapt întârzierea este şi ea un răspuns la rugăciunea ta ca şi împlinirea care va veni. El a lucrat în felul acesta în vieţile celor mai mari caractere biblice. Avraam, Moise şi Ilie nu erau mari la început, dar au devenit mari prin disciplina credinţei lor. Numai prin această disciplină au fost ei pregătiţi pentru lucrarea la care i-a chemat Dumnezeu. 
Gândeşte-te, de exemplu, la Iosif, pe care Domnul îl pregătea pentru tronul Egiptului.

Psalmul 105:19 spune: „l-a încercat Cuvântul Domnului“.

Nu viaţa de închisoare cu paturi incomode şi hrană săracă „l-au încercat“, ci „Cuvântul Domnului“. Cuvintele rostite de Dumnezeu în inima lui în primii lui ani cu privire la înaltul său loc de onoare faţă de fraţii săi erau tot timpul înaintea lui. El a rămas singur în închisoare, în ciuda nevinovăţiei lui, privind cum alţii abia încarceraţi erau eliberaţi. Dar el şi-a amintit cuvintele lui Dumnezeu chiar şi când fiecare pas al carierei sale ce trebuia să se împlinească părea din ce în ce mai imposibil.
Acelea au fost timpurile care i-au încercat sufletul, dar ele erau şi timpuri de creştere şi dezvoltare spirituală. Apoi, când cuvântul eliberării lui din închisoare în sfârşit a sosit, el era gata şi complet echipat pentru delicata misiune de a se ocupa de răutăcioşii lui fraţi. Şi era în stare s-o facă cu o dragoste şi o răbdare pe care numai Dumnezeu Însuşi le întrecea. 

Nici o urmă de persecuţie nu te va încerca atâta timp cât ai experienţe ca acestea – cele în care ţi se cere să-L aştepţi pe Dumnezeu. Odată ce El a rostit promisiunea de a lucra, este într-adevăr foarte greu să aştepţi când vezi că zilele trec fără să se împlinească nimic. Însă această disciplină a credinţei este cea care te va aduce la o cunoaştere a lui Dumnezeu care altfel ar fi imposibilă.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: