Apostolia lui Pavel, învățătorul tău

De peste 2000 de ani, umbra unui om ales se extinde asupra Bisericii lui Christos. De douăzeci de secole, Saul din Tars devenit apoi apostolul Pavel este citit, explicat și ascultat în creștinismul mondial. După Domnul Isus, Dumnezeu întrupat în istorie, personalitatea și lucrarea acestui apostol este cea mai cunoscută figură a umanității. Nimeni n-a fost tradus în mai multe limbi ca să fie răspândit la toate popoarele. El stă cu un cap deasupra tuturor celorlalți pentru că a fost „ales“, pregătit și plasat într-o slujire specială de Dumnezeu însuși. O dovadă incontestabilă este în nivelul lui extraordinar de cunoștințe:

„Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceştia „nespus de aleşi!” Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă şi în cunoştinţă, şi am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul şi în toate privinţele“ (2 Corinteni 11:5-6).

Saul din Tars a învățat „la picioarele lui Gamaliel“, unul din cei mai mari rabini din istoria lui Israel, dar Saul din Tars este „par excelence“ un discipol al lui Isus Christos:

„Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învăţat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinţilor noştri şi am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteţi şi voi toţi azi“ (Fapte 22:3).

„Măcar că eu aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult; eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, evreu din evrei; în ceea ce priveşte Legea, fariseu; în ceea ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană. 
Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus“ (Filipeni 3:4-12).

Apostolul Pavel nu s-a lăudat peste măsură cu informațiile pe care le-a primit direct de la Domnul. Totuși, ele apar aluziv sau direct pe ici pe colo în scrierile ale.

„Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos“  (Galateni 1:11-12).

Iată câteva exemple, peste care am trecut până acum cu mult prea mare și neglijentă ușurință:

1 Corinteni 11:23

„Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat, şi anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.“

1 Corinteni 15:3

„V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, … “

Dumnezeu i-a descoperit astfel lucruri la care el n-a fost participant direct. Pavel n-a fost nici la Cina de taină și nici la arătările de după învierea Domnului. A „primit“ însă de la Domnul revelația acestor evenimente printr-o veritabilă călătorie dincolo de timp și spațiu, la un palier superior al cunoașterii.

Curiozitatea lui a fost satisfăcută într-un dialog direct cu Cel înviat, care s-a păstrat chiar și atunci când s-a rugat să-i ia Dumnezeu „țepușul“ satanic care-l stânjenea în trup:

„E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuşi la vedeniile şi descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care, acum paisprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup nu ştiu, dacă a fost fără trup, nu ştiu – Dumnezeu ştie). Şi ştiu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu ştiu – Dumnezeu ştie) a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte care nu se pot spune şi pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar, întrucât mă priveşte pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele.

Chiar dacă aş vrea să mă laud, n-aş fi nebun, căci aş spune adevărul, dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine.

Şi ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită”.

Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare.“ (2 Corinteni 12:1-10).

Acest „Și El mi-a, zis“ ilustrează nivelul de pătrundere spirituală extrasenzorială care i-a fost îngăduit lui Pavel. Numai așa se explică cunoștințele științifice superioare la care omenirea nu a ajuns decât după descoperirea ADN-ului și a spectroscopiei astrale.

„Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor. Tot aşa sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti, dar alta este strălucirea trupurilor cereşti şi alta a trupurilor pământeşti. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea“ (1 Cprinteni 15:39-41).

Fragmente din revelațiile speciale pe care le-a primit apostolul Pavel sunt „ascunse la vedere“ chiar sub nasul nostru, prea aproape parcă de ochii noștri pentru a fi băgate în seamă.

„Şi mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească şi am văzut pe Domnul, care-mi zicea: ‘Grăbeşte-te, ieşi iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine’.
Şi am zis: ‘Doamne, ei ştiu că eu băgam în temniţă şi băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine şi că, atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l omorau.’
Atunci, El mi-a zis: ‘Du-te, căci te voi trimite departe, la neamuri…’ ”“ (Fapte 22:17-21).

„În noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel şi i-a zis: „Îndrăzneşte, Pavele, căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să mărturiseşti şi în Roma” (Fapte 23:11).

„Şi acum, iată că împins de duhul, mă duc la Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înştiinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri. “ (Fapte 20:20-22).

În drumul spre Roma, Pavel a făcut o impresie extraordinară asupra romanilor care-l duceau să fie judecat. În doar câteva săptămâni, apostolul s-a transformat dintr-un om aflat la discreția romanilor, la un om cu autoritate de care ascultau toți. A fost o ilustrație a apostoliei lui, a calităților extraordinare cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Pavel nu s-a sfiit să le vorbească romanilor despre capacitatea lui de a vorbi cu Dumnezeu fie direct, fie prin îngeri, solii lui Dumnezeu:

„Acum, vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri şi nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu şi căruia Îi slujesc mi s-a arătat azi-noapte şi mi-a zis: ‘Nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine’. De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov“ (Fapte 27:22-26).

Dumnezeu îi spusese apostolului ce se va întâmpla și ce rol va avea insula pe care aveau să se refugieze. În plină panică pe mare, Pavel a semănat în ceilalți liniștea unui om care comunica direct cu Dumnezeu:

„Înainte de ziuă, Pavel a rugat pe toţi să mănânce şi a zis: „Astăzi sunt paisprezece zile de când staţi mereu de veghe şi n-aţi luat nimic de mâncare în gură. De aceea, vă rog să mâncaţi, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră şi nu vi se va pierde niciun păr din cap.”
După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o şi a început să mănânce. Toţi s-au îmbărbătat atunci şi au luat şi ei de au mâncat. În corabie eram de toţi: două sute şaptezeci şi şase de suflete“ (Fapte 27:33-37).Categories: Pentru lucrători, Studiu biblic, Teologice

Tags:

1 reply

 1. Pace tie Rabi !!!
  Ai adus in atentie lucruri…,dar parca nu sint “lucruri” ci mai degraba stari si forme de EXISTENTA din cele pe care: ochiul-nu le-a vazut; inima omului- n-a gindit la ele ; iar urechea – n-a auzit.
  Este cu TOTUL o altfel de cunoastere… Este cu mult ,mult mai Deplina…
  Ce prindem in miini,ce vedem cu ochii,ce auzim cu urechile … este mult prea putin…iar cind nu le mai avem sintem tulburati,pentru ca cunoasterea noastra este deficitara,ne lipseste cunoasterea prin credinta.
  Prin Har mi s-a aratat Lumea de Dincolo. Ce vedem aici este doar o umbra,Dincolo este Realitatea…
  A Mielului sa fie Slava in veci Amin…
  Ai facut o marturisire ca Acolo :” Lumina vine de nicaieri si este peste tot.” Este greu de prins in cuvinte,dar aceiasi imagine superba inca o mau vad…
  Fii binecuvintat .

  PS.Fa-ti timp sa mai vii pe la Viena.

  Lica Tofan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: