ÎNCHINAREA ACTIVĂ

Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cîntări în curţile Lui! Psalmul 100:4

Pastorul Ray Stedman, în cartea sa „Psalmii populari ai credinţei”, spune că ar dori ca toţi cei ce merg la biserică să aibă ocazia de a sta la amvonul bisericii şi de a privi spre sală în timpul unei predici. El spune că, în timp ce cei mai mulţi din audienţă par să dea atenţie predicatorului, un număr destul de mare dintre ei au mintea în altă parte. Stedman scrie:

„Ar fi fas­cinant ca la sfîrşitul unei predici să ştii unde au fost aceşti oameni!”

În legătură cu acest aspect, putem fi siguri de un lucru: Aceia care şi-au disciplinat mintea cu succes să „stea” în biserică sunt cei mai cîştigaţi în urma serviciului divin.
Pentru ca să obţii cel mai mare beneficiu din mersul la biserică, trebuie să devii un participant activ. În primul rînd, înainte de-a pleca de acasă, trebuie să ne pregătim inimile.

Apoi, la biserică, trebuie să ne implicăm cu toată inima în serviciile ce se ţin – intonarea cîntărilor, rugăciunea în tăcere în timp ce pastorul se roagă cu voce tare, închinarea împreună cu corul, bucurîndu-ne de comuniunea caldă cu ceilalţi credincioşi.

În final, trebuie să ne disciplinăm noi înşine să ascultăm, şi aceasta înseamnă să primim cu grijă, deschis şi cu intensitate învăţătura Cuvîntului lui Dumnezeu. Ar trebui să avem o foame după Adevărul care ne linişteşte spiritul, ne înspiră închinarea, ne face să-L lăudăm pe Dumnezeu şi ne îndeamnă la acţiune.

Este uşor să dai vina pe pastor atunci cînd părăseşti biserica descurajat şi cu un gol interior. Dar el nu poate face totul. Trebuie să ne facem partea noastră. Cei care beneficiază cel mai mult dintr-un serviciu sunt cei care investesc cel mai mult în el.
R.W.D.

Casa Domnului e sfînt locaş
De laudă şi rugăciune.
Intrînd, să fii în orice ceas
Cu duh zdrobit şi gînduri bune.
H.G.B.

O închinare activă cere o implicare activă.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: