B. Reynolds – Schimbarea la față (4) – Calea Împăratului

Luându-i cu Sine pe Petru și pe Ioan și pe Iacov, S-a suit pe munte ca să Se roage. Și a fost că, pe când Se ruga El, chipul feței Lui s-a făcut altul, și îmbrăcămintea Lui, albă strălucitoare.Luca 9.28,29

În Luca ni se spune doar că ucenicii aveau să vadă „împărăția lui Dumnezeu“, nu venirea ei, nici puterea ei, ca în Matei și, respectiv, ca în Marcu. În Luca este accentuat aspectul moral al împărăției lui Dumnezeu. Prin urmare, la schimbarea la față Îl vedem pe Omul dependent.

Luca ni-L prezintă pe Împărat, ca Om, în dependența Sa de Dumnezeu. Doar această Evanghelie ne spune că scopul urcării pe munte a fost ca El „să Se roage“. Rugăciunea este atitudinea omului dependent de Dumnezeu. Schimbarea la față a avut loc „pe când El Se ruga“. De-a lungul întregii Evanghelii după Luca vedem calea Domnului, începând cu o relatare mai detaliată decât în celelalte Evanghelii a nașterii și a copilăriei Lui, precum și vizita Lui către Ierusalim, descrisă de la capitolul 9 la 19. Peste tot este văzut ca Omul dependent, venit în har.

Un alt detaliu unic relatării din această Evanghelie este că ucenicii „erau îngreuiați de somn; și, trezindu-se deplin, au văzut gloria Lui“. Acesta este un contrast remarcabil între insensibilitatea spirituală a „omului dintâi“ și perfecțiunea și gloria „Omului al Doilea“.

Pe muntele sfânt avem privilegiul să auzim comunicările divine cu privire la moartea (exodul, ieșirea) Lui. Calea Omului dependent conduce la glorie, însă trecând mai întâi pe la cruce. Doi sfinți au apărut în glorie, Moise și Ilie, care sunt o imagine a faptului că avem parte împreună cu El.

Calea Lui este un model pentru toți cei care au crezut în El. Sfinții, atât cei care dorm, cât și cei vii, vor fi înviați și schimbați pentru a-L întâmpina în gloria Sa. Acum învățăm să fim dependenți, pentru timpul când vom împărăți împreună cu El. Hristos este întotdeauna Modelul nostru pentru dependența de Dumnezeu, în umblare sau în închinare.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: