J. N. Darby: Harul lui Dumnezeu

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria Lui eternă în Hristos Isus.
1 Petru 5.10

Dumnezeu S-a descoperit ca fiind Dumnezeul oricărui har, însă cât de dificil ne este nouă să credem că El este cu adevărat plin de har! Simțămintele noastre naturale sunt exprimate de omul din pilda minelor: „Mă temeam de tine, fiindcă ești om aspru“ (Luca 19.21). În noi toți există, în mod natural, o lipsă a înțelegerii harului lui Dumnezeu. Câteodată există gândul că harul înseamnă că Dumnezeu trece păcatul cu vederea. Nimic mai fals! Pentru Dumnezeu, păcatul este un lucru atât de oribil, încât nu-l poate tolera sub nicio formă și în nicio măsură, și nimic altceva decât harul nu poate veni în întâmpinarea nevoii păcătosului.

Dacă ar sta în puterea păcătosului să-și îndrepte calea și să se îmbunătățească, n-ar mai fi nevoie de har. Din momentul în care înțeleg că sunt un păcătos și că Domnul a venit la mine fiindcă știa toată întinderea și urâciunea păcatului meu, atunci înțeleg ce înseamnă harul. Atunci văd că harul lui Dumnezeu este mai mare decât păcatul meu.

Este bine să înțelegem că Domnul, care Și-a dat viața pentru noi, este același Domn cu care avem de-a face în fiecare zi a vieții noastre. Toate lucrările Lui față de noi se desfășoară pe același principiu al harului. Cât de prețios și de încurajator este să știu că Isus, chiar în acest moment, simte aceeași dragoste față de mine ca atunci când a murit pe cruce pentru mine!

Să presupunem că am un temperament greu de ținut în frâu. Dacă vin cu această problemă la Isus, primesc putere de la El pentru nevoia mea. Eforturile mele nu vor fi niciodată de ajuns. Adevărata putere este rezultatul faptului că Domnul este plin de har. Dacă, în prezența Sa, ne recunoaștem a fi exact ceea ce suntem, vom descoperi că El este pentru noi doar har. Avem dreptul să uităm de noi înșine și de păcatul nostru, însă nu avem niciodată dreptul să uităm de Isus.

Adevăratul har al lui Dumnezeu este acesta, în care stați.
1 Petru 5.12

Nu există nimic mai greu pentru inimile noastre decât să păstreze neștirbit simțământul harului și totodată să nu îngăduie accesul gândurilor proprii, care niciodată nu se pot ridica la înălțimea gândurilor lui Dumnezeu cu privire la noi. Câtă vreme gândesc că am chiar și cel mai mic drept să primesc un lucru sau altul, atunci nu este harul pur și gratuit al lui Dumnezeu. Simțământul continuu al harului în prezența lui Dumnezeu este secretul sfințeniei, al păcii și al odihnei duhului.

Harul lui Dumnezeu este atât de nelimitat, atât de deplin și atât de perfect, încât nu putem avea cu adevărat simțământul lui dacă nu suntem în prezența lui Dumnezeu. Dacă încercăm să-l cunoaștem în afara prezenței Sale, îl vom schimba în desfrânare.

Harul presupune că, prin Isus, tot păcatul care este în noi a fost înlăturat. În Romani 7 găsim descrierea unui om care este născut din nou, însă ale cărui gânduri nu sunt cârmuite de har. În loc să privească prin credință la Dumnezeu, care ni S-a revelat în har, el vorbește mereu despre sine însuși. Harul însă are în vedere ceea ce este Dumnezeu, nu ceea ce suntem noi. Dacă am chiar și cea mai mică îndoială cu privire la poziția mea, voi fi nefericit, fiindcă nu sunt ceea ce simt că trebuie să fiu. Dar nu aceasta este adevărata problemă, ci faptul că Isus, pentru mine, nu este tot ceea ce am nevoie. Dacă sunt nemulțumit privind la mine, nu mă aflu pe terenul harului pur. Este mai bine să ne gândim la ce este Dumnezeu, decât la ce suntem noi. Privirea la noi înșine nu este altceva decât mândrie, rezultat al faptului că nu înțelegem că nu suntem buni de nimic.

Adevărata smerenie nu constă în a gândi rău despre noi înșine, ci în a nu ne gândi deloc la noi înșine. Prin urmare, avem nevoie să uităm de noi și să privim la Cel care S-a gândit la noi cu mult înainte să ne fi gândit noi la El.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: