B. Reynolds: O imposibilitate profetică ? Când popoarele au încercat să amestece religia cu guvernarea, rezultatele au fost întotdeauna negative

El va construi templul Domnului și El va purta gloria și va ședea și va împărăți pe tronul Său; și va fi preot pe  tronul Său; și sfatul de pace va fi între ei doi. Zaharia 6.13

Această profeție a lui Zaharia din capitolul 6.9-15 este plină de imagini sugestive. Profetul trebuia să ia daruri în aur și în argint de la cei recent întorși din robia babiloniană. Apoi trebuia să facă două cununi din aceste metale prețioase, una de aur și una de argint, pe care să le așeze pe capul lui Iosua, marele preot.

Ceea ce urmează este foarte interesant și instructiv. Este rostită o profeție cu privire la Mesia, care va zidi templul Domnului, care va purta gloria și care – lucrul cel mai izbitor – va ședea și va împărăți pe tronul Său, astfel că va fi preot pe tronul Său.

Mesia avea să fie atât Preot, cât și Împărat, iar această profeție este confirmată de imaginea lui Iosua, marele preot, care purta cununa de argint și cununa de aur.

Semnificația este deci clară. Mesia va aduce împreună aceste două lucruri: preoția și regalitatea. Lucrurile care până atunci trebuiau ținute separate în mod strict unul de celălalt vor fi aduse împreună în El – „sfatul de pace va fi între cei doi“.

Dumnezeu ținuse întotdeauna preoția separată de regalitate – dovadă este ceea ce i s-a întâmplat împăratului Ozia, atunci când a încercat să acționeze ca preot (2 Cronici 26.16-21).

Acest lucru ne vorbește și nouă astăzi. Când popoarele au încercat să amestece religia cu guvernarea, rezultatele au fost întotdeauna negative. Când Biserica a încercat să împărățească și să dobândească puterea lumească, atât interesele ei, cât și cele ale națiunii respective au avut de suferit, ca să nu mai menționăm de onoarea cuvenită Domnului.

Frați iubiți, acum nu este timpul să împărățim, ci mai degrabă să suferim și să așteptăm cu răbdare venirea Aceluia care va fi Preot pe tronul Său! B. ReynoldsCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: