Cum poți chema lucrurile care nu sunt?

Dumnezeu … cheamă lucrurile care nu sunt,ca şi cum ar fi. (Romani 4:17)

Ce vrea să spună acest verset? Este exact motivul pentru care Avraam „nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, a crezut“ (v. 18). Faptul că Avraam urma să devină tatăl unui copil la vârsta lui înaintată părea absurd şi absolut imposibil, şi totuşi Dumnezeu l-a numit „tatăl multor neamuri“ (Gen. 17:4) cu mult înainte să existe vreun semn de împlinire. Şi Avraam a crezut că va fi tată, pentru că aşa i-a spus Dumnezeu. Aceasta este adevărata credinţă – a crede şi a mărturisi ce a spus Dumnezeu, a păşi pe ceea ce pare să fie aer şi a găsi o stâncă tare sub picioarele tale.Deci mărturiseşte cu îndrăzneală ce spune Dumnezeu că ai, şi El va împlini ceea ce crezi. Trebuie, însă, să manifeşti o credinţă autentică şi să te încrezi în El cu întreaga ta fiinţă. din Firimituri

 Trebuie să dorim să trăim prin credinţă, nu să sperăm sau să dorim să trăim altfel. Trebuie să dorim ca orice lumină din jurul nostru să fie stinsă, ca orice stea din ceruri să fie ascunsă, şi să trăim neavând nimic în jurul nostru decât întuneric şi primejdii. Da, trebuie să dorim toate acestea, dacă Dumnezeu va lăsa în sufletul nostru doar o rază interioară din lumina pură şi strălucitoare pe care a aprins-o credinţa. Thomas C. Upham

 A sosit clipa când trebuie să sari de pe stinghia neîncrederii tale, lăsând în urmă cuibul presupusei siguranţe şi punându-ţi încrederea în aripile credinţei. Trebuie să fii ca o pasăre tânără care începe să testeze aerul cu aripile ei neîncercate. La început s-ar putea să simţi că vei cădea la pământ. Puiul de pasăre s-ar putea să simtă la fel, dar nu va cădea, pentru că aripile lui îl susţin. Totuşi, chiar dacă aripile lui nu reuşesc să-l susţină, unul din părinţii lui va trece repede sub el, salvându-l pe aripile lui puternice.Dumnezeu te va salva în acelaşi fel. Pur şi simplu încrede-te în El, pentru că „dreapta [Lui te] sprijineşte“ (Ps. 18:35). Te vezi întrebându-te: „Dar va trebui să păşesc în gol?“ După cât se pare, tocmai aceasta i se cere păsării să facă, însă noi ştim că aerul este acolo şi că aerul nu este chiar atât de imaterial cum pare. Şi tu ştii că promisiunile lui Dumnezeu sunt acolo, şi că ele nu sunt nefondate deloc. Încă mai răspunzi: „Dar pare atât de improbabil ca sărmanul meu suflet neajutorat să fie susţinut de o asemenea putere“. A spus Dumnezeu că va fi? „Vrei să spui că firea mea ispitită şi slabă va fi biruitoare în luptă?“ A spus Dumnezeu că va fi? „Vrei să spui că inima mea timidă şi îngrijorată va găsi pacea?“ A spus Dumnezeu că da? Dacă Dumnezeu a spus aşa, cu siguranţă că nu vrei să sugerezi că a minţit! Dacă a spus, oare nu va împlini? Dacă ţi-a dat cuvântul Său – cuvântul Lui de promisiune sigură – nu-l pune la îndoială, ci încrede-te în el fără discuţie. Ai promisiunea Lui, şi de fapt ai mai mult – Îl ai pe Acela care rosteşte cuvintele cu toată convingerea.

„Da, vă spun“ (Luca 12:5). Încredeţi-vă în El!   J. B. FiggisCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: