Ce îl caracterizează pe un creștin?

Ucenicii au fost numiți creștini, pentru prima oară, în Antiohia. Fapte 11.26

Un creștin este un ucenic al Domnului Isus, o persoană care Îl urmează pe Hristos și care reflectă trăsăturile de caracter ale lui Hristos.

Un creștin este o persoană care a ajuns la o cotitură a vieții: odinioară a dus o viață fără Dumnezeu și condusă după propria voință; acum Îl cunoaște pe Isus ca Mântuitor și Domn și ascultă cu drag de glasul Său și Îl urmează (Efeseni 2.1-13; Ioan 10.27).

Un creștin are iertarea păcatelor (Efeseni 1.7) și, prin credința în lucrarea de ispășire a lui Isus Hristos, este îndreptățit de Dumnezeu și are pace cu Dumnezeu (Romani 3.24-26; 5.1).

Un creștin știe că este născut din nou și astfel a trecut de la moarte la viață; el are viață veșnică (Ioan 3.3,16; 5.24).

Un creștin privește cu încredere spre gloria veșnică a lui Dumnezeu, având promisiunea că pentru el nu mai este „nicio condamnare“ (Romani 5.2; 8.1).

Un creștin este un copil și un moștenitor al lui Dumnezeu și va avea parte de bogăția lui Hristos din cer (Romani 8.15-17).

Un creștin a primit Duhul Sfânt ca mărturie, ca pecete și ca arvună a mântuirii sale veșnice (2 Corinteni 1.22).

Un creștin își deschide inima pentru Cuvântul lui Dumnezeu și se lasă lucrat de el.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: