America și Împărăția lui Dumnezeu

Împărăția lui Dumnezeu este etern biruitoare. Împărățiile lumii trec rând pe rând la coșul de gunoi al istoriei.

De douăzeci de secole, Dumnezeu este pe tron, Isus Christos este la dreapta Lui, iar Duhul Sfânt își face irezistibil lucrarea în oamenii aleși să împărtășească firea dumnezeirii acum și în vecii vecilor.

Copiii lui Dumnezeu mărșăluiesc spre patria cerească, indiferent de condițiile circumstanțelor din împărățiile lumii prin care trec străini și călători. Știm unde ne îndreptăm și ce avem de făcut până ajungem acolo. Restul sunt probleme neesențiale ale decorului prin care mergem.

Ne-am obișnuit să ne uităm peste gard, la împărățiile lumii și să ne lăsăm influențați de valurile false de simpatie sau de viforul rece al persecuțiilor. Împărăția și Împăratul nostru nu aparțin însă acestei lumii și nimic din lumea aceasta nu-i afecteză. Câteodată, paradoxal, împotrivirile lumii sporesc energia împărăției și slava Împăratului nostru.

Sus inimă deci!

De-acum, „Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfinţească și mai departe!” (Apocalipsa 22:11).

În zilele acestea, nimeni nu hotăreșe soarta lumii, ci doar soarta lui însuși! Soarta lumii este deja pecetluită înaintea judecății divine, iar soarta aleșilor Lui neprihăniți este să pășească moștenitori în slăvita Împărăție viitoare.

Oricine își leagă speranțale de o persoană sau de o rânduială din lumea aceasta se sortește singur dezamăgirii. Unii dintre noi, la venirea în America am crezut că am intrat în raiul de pe pământ. Și, în comparație cu ce lăsasem în urmă, diferența era întradevăr „ca de la cer la pământ“. Astăzi, când America dezamăgește, sufletele noastre sunt pline de amărăciune. Simplu spus: ne-am făcut-o cu mâna noastră. Bem cupa în care ne-am turnat singuri licoare amețitoare. Ne scuturăm puțin, ne pocăim și continuăm alături de ceilalți copii ai lui Dumnezeu din vecinătatea noastră să mergem înainte. Soarele nostru merge mereu crescând. La orizont se prevestesc zorii din dimineața slavei.

Orice s-ar întâmpla la Washington, Pekin sau Paris, nimic nu poate modifica ceea ce avem noi de făcut. Continuăm ceea ce am făcut de două mii de ani: trăim viața cea nouă ca mărturie a dumnezeirii din noi și vestim Evanghelia până la marginile pământului. Am făcut-o sub Nero, sub Lenin și Ceușescu, sub liberalismul ateu deșănțat și sub imoralitatea consumerismului înrobit clipei.

Nu s-a schimbat nimic, absolut nimic. Doar peste gard, în împărățiile lumii e zarvă mare. În împărăția în care trăim noi totul este bine. Și asta pentru că Dumnezeu este pe tron, Fiul este pe drum de întorcere, iar Duhul Îi pregătește Mireasa pentru nunta cea mare. Să privim mai puțin în jur și să ne ațintim privirile înainte, la Căpeteia și Desăvârșitorul credinței noastre. E bine. E foarte bine, iar în curând va fi cel mai bine, cum nu se poate mai bine!Categories: Articole de interes general

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: