W. T. P. Wolston: Patru doctrine practice în Exodul

Sfințește pentru Mine pe orice întâi-născut, pe oricine deschide  pântecele între fiii lui Israel, din  om și din animal: este al Meu.  – Exod 13.2

Există patru mari adevăruri în Exod 12, 13, 14 și 15. Doctrinele fiecăruia se găsesc în Noul Testament, însă imaginile lor din Vechiul Testament sunt extrem de valoroase. În aceste patru capitole avem câteva imagini prețioase a patru adevăruri fundamentale și nespus de binecuvântate prezentate în evanghelie.

În Exod 12 avem adăpostul prin sânge;
în Exod 13 avem sfințirea prin sânge;
în Exod 14 avemmântuirea;
și în Exod 15 avem bucuria.

Sângele care m-a pus la adăpost de judecata dreaptă a lui Dumnezeu este chiar lucrul care m-a pus deoparte pentru Dumnezeu. Prin urmare, în capitolul 13, Dumnezeu spune că cei întâi-născuți Îi aparțin Lui, pe temeiul răscumpărării. Mărturisesc că în trecut am tratat acest capitol cu oarecare ușurătate.

Nu treceți de la capitolul 12 direct la 14, ci luați seama bine la capitolul 13! El este extrem de important. Din momentul în care am fost pus la adăpost de judecata dreaptă a lui Dumnezeu, prin sângele Mielului, Îi aparțin lui Dumnezeu – sunt pus deoparte pentru El. „Este al Meu“, spune Dumnezeu despre sufletul adăpostit prin sânge (Exod 13.2). Când ajungem la capitolul 14 vedem mântuirea, iar în capitolul 15, bucuria.

Astfel, în capitolul 12 sunt pus la adăpost față de Dumnezeu prin sânge;
în capitolul 13 sunt pus deoparte pentru Dumnezeu prin sânge;
în capitolul 14 sunt mântuit de către Dumnezeu de vrăjmașii mei;
iar în capitolul 15 mă bucur în Dumnezeu.

Într-adevăr, răscumpărarea este un cuvânt minunat. Adăpost, sfințire, mântuire și bucurie – toate sunt înmănuncheate în răscumpărarea divină și sunt ilustrate în aceste patru capitole.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: