Controverse creștine cu catolicii pierduți

“Fiind zidiţi pe temelia apostolilor… piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos însuşi. În El, toată clădirea, bine alcătuită, creşte ca să fie un templu sfint în Domnul” – EFESENI 2:20-21

Din ce persoane se compune Adunarea? Din acelea care au primit mîntuirea şi viaţa veşnică. Nu intrăm în Adunare ca să fim mîntuiţi, ci ca unii care sîntem mîntuiţi.

Cuvîntul spune: “Pe această stîncă voi zidi Biserica Mea”.

Domnul nu spune, pe Biserica Mea voi zidi mîntuirea sufletelor.

Unii spun: “Nu este mîntuire în afara adevăratei Biserici”. Da, dar noi putem merge şi mai adînc spunînd: în afară de Stîncă nu este Biserică. Dă la o parte Stînca şi nu vei avea nimic decît o neîntemeiată fabricaţie de erori şi corupţie.

In foarte prigonita sa carte “Armonia universala” (pag.138), Vasilica Moisescu scrie ceva cu totul remarcabil: „Epistola catre Romani e tocmai ce opune Dumnezeu sistemului romano-catolic: in afara de cei mantuiti nu exista eclesie, iar nu deviza bisericismului: in afara de biserica nu e mantuire.”

Noi nu mergem la Hristos prin Biserică ci mergem la Biserică prin Hristos. A răsturna această ordine, înseamnă a-L dislocui pe Domnul Isus, şi aceasta înseamnă a nu avea nici Stîncă, nici Biserică, nici mîntuire.

Noi întîlnim pe Domnul Hristos ca pe un Mîntuitor dătător de viaţă, înainte de a avea orice legătură cu Biserica.

Să reţinem deci că persoanele care compun Biserica sînt numai “pietrele vii” adică aceia care posedă viaţa veşnică şi în consecinţă, mîntuirea.

Deci oricare ar fi obiectul Bisericii, el în nici un caz nu este acela de a procura mîntuirea mădularelor ei, pentru că sînt mîntuiţi.

Ea nu este o instituţie întemeiată cu scopul de a procura mîntuirea păcătoşilor sau a nevoilor lor religioase.

Biserica sau Adunarea este un trup viu, format din “pietre vii”, adunate laolaltă de Duhul Sfînt ca să facâ cunoscut “domniilor şi puterilor din locurile cereşti, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.” Biserica declară în tot universul că numai Domnul Isus Hristos este Stînca şi că Numele Lui este singurul Nume în care putem să fim mîntuiţi.

Părtăşia cu sfinţii este scumpă, dar mai presus de toate este părtăşia cu Dumnezeu, iar părtăşia cu sfinţii va curge în mod nestînjenit din părtăşia noastră cu Tatăl.

Să cerem ca Dumnezeu să ne dea harul acestei adevărate părtaşii cu El, cu Fiul Său Isus Hristos şi cu toţi copiii Lui. Dar această părtăşie este condiţionată de umblarea fiecăruia în lumină (1 Ioan 1:3, 6, 7).Categories: Studiu biblic, Teologice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: