DUMNEZEUL TĂU ESTE NELIMITAT

„Nimic nu este de mirat din partea Ta!” (Ieremia 32:17)

Dumnezeu poate rezolva orice problemă pentru ca El nu este mărginit de limitările omenești:

1) El nu este limitat de timp. Dumnezeu poate face într-o clipită ceea ce în mod normal ar lua ani de zile. „El Își trimite poruncile pe pământ, Cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare” (Psalmul 147:15). El poate grăbi procesul natural al vindecării; El poate accelera rodul binecuvântării așa încât vei putea semăna cu o mână, iar cu cealaltă vei secera (vezi Amos 9:13).

2) El nu este limitat de lipsuri. Când evreii au părăsit Egiptul, Dumnezeu le-a spus să împrumute de la asupritori, argintul și aurul. Și asta din cauza că egiptenii le datorau plata retroactivă pentru 400 de ani, plus dobânda! Când L-au ascultat pe Dumnezeu, El le-a rupt lanțul lipsurilor și au obținut tot ce le-a fost furat. Oricare ar fi lucrul pe care ți l-a luat Satan, Dumnezeu ți-l poate da înapoi și încă mai mult de atât (vezi Zaharia 9:12).

3) El nu este limitat de Satan. Moise le-a spus iudeilor: Pe Egiptenii aceștia, pe care-i vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată.” (Exodul 14:13). În ce fel se ocupă Dumnezeu de puterea lui Satan? Mărind-o pe a ta! „Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume” (1 loan 4:4). Satan L-a dus pe Isus pe acoperișul Templului, dar nu L-a putut împinge jos – și el nu te poate împinge nici pe tine. Deci folosește Cuvântul lui Dumnezeu și bazează-te pe el!

4) El nu este limitat de nimic în afară de îndoiala ta. El a făcut ca un topor să plutească, un măgar să vorbească și un trup fără viată să învieze după patru zile, așa că nu există problemă pe care El să n-o poată rezolva. Așadar, ridică-te și declară: „Nimic nu este de mirat din partea Sa.”

coordonatori Bob & Debby GassCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: